”Skotska änkan” köper mitt på handelsgatan

Portfölj, tre fastigheter, Linköping

Läge A-läge
Gatuadress Tanneforsgatan
Lokalhyra ca 8 800 kvm
Hyresgäster Gina Tricot, Indiska, Nilson Group och BikBok
Totalt hyresvärde ca 21 mkr
Uthyrningsgrad  99%
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov  Lågt

TRANSAKTION
Köptidpunkt Oktober 2012
Köpare Sc. Widows/Cushman & Wakefield inv
Säljare Klövern
Köpeskilling ca 280 mkr
Direktavkastning, initial 5,5%
Kr/kvm  31 900

Visa faktaruta

I mitten av oktober gick klövern ut och berättade att tre butiksfastigheter i Linköping sålts. nu är det också officiellt att det är Scottish Widows som tillsammans med Cushman & Wakefield investors gjort sin första affär på den svenska marknaden. Enligt uppgift uppgick köpeskillingen i affären till 280 miljoner kronor, motsvarande nästan 32 000 kronor per kvm.

Fastigheterna som köpts är dahlian 20, domaren 13 och däckeln 3. De ligger med bästa läge i nära anslutning till varandra längs med gågatan Tanneforsgatan, mellan Trädgårdstorget och Stora Torget, i centrala Linköping. Fastigheterna är uppförda under åren 1962–1977 och har renoverats löpande sedan dess.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår idag till cirka 8 800 kvm, varav 8 000 kvm är kommersiell yta och 800 kvm är bostäder. Därtill finns ett 20-tal garageplatser. Cirka 75 procent av totalytan avser butiker med tillhörande lager. Bland hyresgästerna kan nämnas Gina Tricot, Indiska, Nilson Group och BikBok.

Det totala hyresvärdet för fastigheterna uppgår till cirka 21 miljoner kronor inklusive tillägg, motsvarande ungefär 2 400 kr/kvm. avtalslängden är enligt uppgift främst treårsavtal. Utgående hyror bedöms vara marknadsmässiga.
På butiks- och bostadssidan finns inga vakanser. DTZ bedömer att den initiala direktavkastningen i affären uppgår till runt 5,50 procent, givet antagandena ovan. Det är en relativt låg direktavkastning för orten.
Affären visar dock om något att internationella investerare har en fortsatt stor tilltro till både svenska handelsfastigheter och regionstäder. Detta trots en svajig konjunktur och nedreviderade prognoser för detaljhandelstillväxten.

Det som efterfrågas är dock fastigheter av en viss storlek (minst 150 miljoner på affären) och belägna i bra handelslägen och med starka och stabila hyresgäster. För fyra år sedan såldes även Filbytergallerian (apoteket 9) om 16 500 kvm vid Stora Torget. Då var köparen Aberdeen Nordic Fund I SICAV.

även om det inte finns någon större potential i varken vakanser eller hyror i denna portfölj, så bedöms fastigheterna ändå ge en långsiktigt stabil avkastning för köparen. Linköping är Sveriges sjunde största tätort och växer årligen med drygt 1 000 invånare. Centrumhandeln är också relativt stark med konkurrens närmast från Tornby externhandelsområde.
TEXT SÖREN ARFWIDSSON

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Tillbaka till förstasidan