Satsar på ökande hyresnivåer i B-lägen

Hönsfodret 1, Stockholm

Läge
B-läge

Uthyrbar area totalt
9.100 kvm

Hyresvärde i dag (fullt uthyrd)
22 mkr (förutsätter vissa investeringar)

Uthyrningsgrad
50%

Underhållsbehov
Högt

TRANSAKTION

Köptidpunkt
Maj 2018

Köpare
EQT Real Estate

Säljare
Folksam

Köpeskilling
345 mkr

Kr/kvm
38.000

Sammanfattning

  • 38.000 kr/kvm för en solitär byggnad på tomträtt, ger ett högt ingångsvärde i kommande projekt.
  • Utvecklingsmöjligheter genom bygg-rätt och ombyggnation till kontor.
  • Het kontorsmarknad där priserna på konverteringsprojekt blir allt högre.
Visa faktaruta

Samtidigt med sommarvärmen som kom i början av maj slog EQT Real Estate till med förvärv av tomträtten Hönsfodret 1, belägen intill Hammarby kanal på Södermalm. Det är det sjunde förvärvet som fonden genomför och det andra förvärvet i Sverige. Affären går i linje med några av deras tidigare förvärv då det handlat om nedgångna kontorsfastigheter med möjlighet till utveckling.

Byggnaden om drygt 9.000 kvm uppfördes 1983 åt Folksam och det är även de som nu säljer. Folksam bedrev egen verksamhet i lokalerna fram till juni 2011, i dagsläget bedrivs det skolverksamhet.

Köpeskillingen uppgår till 345 miljoner kronor, motsvarande ca 38.000 kr/kvm. Det avser då en 50 procent vakant fastighet upplåten med tomträtt, belägen i ett perifert område och vars tekniska installationer är eftersatta. EQT ser en uppsida i affären genom att bygga till cirka 2.500 kvm uthyrbar yta samt konvertera skollokalerna till högkvalitativa kontor. Men först måste gällande detaljplan ändras. Kommunikationerna i området kommer inom några år att förbättras då tunnelbanan ska förlängas från Kungsträdgården till Nacka och en ny station tillkommer endast några hundra meter öster om fastigheten.

Nybyggda kontorsytor som färdigställts mellan åren 2012 och 2017 har i dag en genomsnittlig vakansgrad om 0,5 procent vilket kan jämföras med Stockholmsmarknaden som helhet där vakansgraden uppgår till 6 procent. Ett tydligt tecken på den höga efterfrågan på nyproducerade kontorsytor i Stockholm. Områden med möjlighet att förtäta, effektivisera befintliga ytor och riva för att bygga nytt är de delmarknader som troligtvis kommer att ha högst utveckling.

Hönsfodret 1 har en lång väg kvar för att nå sin potential, men när den resan är genomförd kommer det att vara en toppmodern kontors­byggnad belägen intill vattnet med så småningom mycket goda kommunikationer. Slutligen kan transaktionen, tillsammans med flera andra rekordtransaktioner under våren, ses som ett bevis på att ett stort antal investerare inte ser slutet på en stark efterfrågan av kontorslokaler. För att inte missa möjligheten att ta del av denna utveckling har rekordpriser lika heta som maj månads sommarväder betalats för de få objekt som funnits till försäljning.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Rikets fagra andra stad är inte bortskämd med centrala kontorsaffärer. Endast åtta sådana transaktioner har noterats under de senaste tre …

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Affärsanalys

Risk och möjlighet med påbyggnad

I maj i år kommunicerades att Genesta förvärvat kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 och 11 från Afa Fastigheter. Förvärvet genomfördes av …

Affärsanalys

Vill få upp hyresnivåerna för solitär ”snäcka”

I juni 2018 hade Genestas nystartade fastighetsfond GNRE Core Plus sin första stängning med en samlad investeringskapacitet om cirka 700 …

Affärsanalys

Förvärvar halv stad – med hyrespotential

En av Jönköpings hittills största fastighetsaffärer blev klar i slutet av sommaren när Fastighets AB Regio köpte Ekblads Cityfastigheter. Det …

Affärsanalys

Stor uppsida att vänta om vakanser fylls

I somras genomförde NP3 och Diös en bytesaffär med fastigheter, samtliga i Gävle. Diös tog över fem samhällsfastigheter medan NP3 …

Affärsanalys

Oväntad köpare i läge som kan ge vakanser

Andreas Eckermann vid CBRE sätter analyständerna i transaktion av nyproducerad kontorsfastighet.

Affärsanalys

XX-Låg yield trots avvaktande marknad

En affär med modern och stor en logistikfastighet utanför Örebro analyseras av Mattias Källgren som jobbar på CBRE.

Tillbaka till förstasidan