Samhällsfastighet med hyrespotential

Mimer 7, Stockholm

Fastighet
Mimer 7

Kommun
Stockholm

Adress
Hagagatan 23 (korsningen Frejgatan)

Area
6.800 kvm

Hyresintäkter
2.145 kr/kvm

TRANSAKTION

Tillträde
Mars 2020

Säljare
Samhällsbyggnadsbolaget (SBB)

Köpare
Alecta

Köpeskilling
460 mkr

Kr/kvm
67.600 kr/kvm

Direktavkastning
3,5%

Visa faktaruta

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler om 6 800 kvm uppförda i slutet av 1960-talet. Bland hyresgästerna finns Påhlmans gymnasium med Medborgarskolan som huvudman. Köpeskillingen uppgick till 460 miljoner kronor, ca 67 600 kr/kvm.

Hyresintäkterna uppgår till cirka 14,6 miljoner kronor, vilket mot­svarar 2 145 kr/kvm. Det bedöms finnas en potential att höja hyrorna till 2 800 kr/kvm givet att man investerar ett par tusen kronor per kvadratmeter i att höja standarden i lokalerna. Forum Fastighets­ekonomi bedömer att den initiala direktavkastningen uppgår till ca 3,0 procent och den normaliserade till ca 3,5 procent.
Förvärvet ägde rum i början av coronakrisen, och osäkerheten på fastighetsmarknaden var stor. Transaktionen indikerar ändå att betalningsviljan för samhällsfastigheter är stor trots det sämre konjunkturläget.

Även om alla segment på sikt kommer att påverkas mer eller mindre av en konjunkturnedgång, så kan skolfastigheter ses som en relativt trygg investering då de normalt har relativt långa hyresavtal, stabila hyresnivåer och där det geografiska läget spelar mindre roll än för kommersiella fastigheter. Fastighetsinvesterarna gör dock en viss skillnad mellan statliga/kommunala hyresgäster å ena sidan och privata företag eller organisationer å andra sidan. De förstnämnda bedöms med lägre risker.

Den demografiska utvecklingen, särskilt i storstadsregionerna, medför att det finns ett stort behov av fler utbildningsplatser. Till exempel bedömer Utbildnings­förvaltningen i Stockholms stad att under den kommande treårs­perioden kommer antalet barn från förskola till gymnasieskola att öka med 6 700 samt att under den kommande tioårsperioden behöver 21 700 elevplatser skapas. Dess­utom kommer trycket på högskolor och universitet sannolikt att öka när arbetslösheten stiger.

I innerstan är nyproduktionen starkt begränsad och kan i huvudsak endast ske genom stora ombyggnationer. Men kanske kan vårens erfarenheter av distansundervisning på grund av stängda gymnasieskolor leda till att framtidens undervisning till viss del kan flyttas från fysiska klassrum till e-klassrum?

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

I mars kommunicerades att Genesta Property Nordic säljer logistikfastigheten Norra Hamnen Kubiklager i Malmö, på uppdrag av GNRE Fund II, …

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.
Affärsanalys

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Affärsanalys

Hyresrätter alltmer attraktiva överallt

Mot slutet av 2019 köpte Willhem ett större hyresrättsprojekt i Eskilstuna från en konfidentiell säljare. Projektet omfattade 337 nyproducerade hyresrätter …

Affärsanalys

Rekordintresse för Stockholms innerstad

Tidigt i september offentliggjordes det att Arnahammar Fastighets AB, ett JV som skapats av Rutger Arnhult och Jan-Åke Glommen, köpt …

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Tillbaka till förstasidan