Samhällsfastighet med hyrespotential

Mimer 7, Stockholm

Fastighet
Mimer 7

Kommun
Stockholm

Adress
Hagagatan 23 (korsningen Frejgatan)

Area
6.800 kvm

Hyresintäkter
2.145 kr/kvm

TRANSAKTION

Tillträde
Mars 2020

Säljare
Samhällsbyggnadsbolaget (SBB)

Köpare
Alecta

Köpeskilling
460 mkr

Kr/kvm
67.600 kr/kvm

Direktavkastning
3,5%

Visa faktaruta

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler om 6 800 kvm uppförda i slutet av 1960-talet. Bland hyresgästerna finns Påhlmans gymnasium med Medborgarskolan som huvudman. Köpeskillingen uppgick till 460 miljoner kronor, ca 67 600 kr/kvm.

Hyresintäkterna uppgår till cirka 14,6 miljoner kronor, vilket mot­svarar 2 145 kr/kvm. Det bedöms finnas en potential att höja hyrorna till 2 800 kr/kvm givet att man investerar ett par tusen kronor per kvadratmeter i att höja standarden i lokalerna. Forum Fastighets­ekonomi bedömer att den initiala direktavkastningen uppgår till ca 3,0 procent och den normaliserade till ca 3,5 procent.
Förvärvet ägde rum i början av coronakrisen, och osäkerheten på fastighetsmarknaden var stor. Transaktionen indikerar ändå att betalningsviljan för samhällsfastigheter är stor trots det sämre konjunkturläget.

Även om alla segment på sikt kommer att påverkas mer eller mindre av en konjunkturnedgång, så kan skolfastigheter ses som en relativt trygg investering då de normalt har relativt långa hyresavtal, stabila hyresnivåer och där det geografiska läget spelar mindre roll än för kommersiella fastigheter. Fastighetsinvesterarna gör dock en viss skillnad mellan statliga/kommunala hyresgäster å ena sidan och privata företag eller organisationer å andra sidan. De förstnämnda bedöms med lägre risker.

Den demografiska utvecklingen, särskilt i storstadsregionerna, medför att det finns ett stort behov av fler utbildningsplatser. Till exempel bedömer Utbildnings­förvaltningen i Stockholms stad att under den kommande treårs­perioden kommer antalet barn från förskola till gymnasieskola att öka med 6 700 samt att under den kommande tioårsperioden behöver 21 700 elevplatser skapas. Dess­utom kommer trycket på högskolor och universitet sannolikt att öka när arbetslösheten stiger.

I innerstan är nyproduktionen starkt begränsad och kan i huvudsak endast ske genom stora ombyggnationer. Men kanske kan vårens erfarenheter av distansundervisning på grund av stängda gymnasieskolor leda till att framtidens undervisning till viss del kan flyttas från fysiska klassrum till e-klassrum?

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Tillbaka till förstasidan