Säljer till långsiktig tagare efter utveckling

Ekholmens Centrum
Risfältet 2 mfl, Linköping

Läge
B-läge

Totalarea
12.600 kvm

Uthyrningsgrad
98%

Totalt hyresvärde
Drygt 24 mkr

Hyresrisk
Normal

Underhållsbehov
Normalt

TRANSAKTION

Köpare
Ica Fastigheter

Säljare
Agora

Köpeskilling
ca 312 mkr

Direktavkastning, initialt
6%

Kr/kvm
24.700

Upplåtelseform
Äganderätt (Risfältet 2). Tomträtt (Riskornet 2 samt Riket 20)

Visa faktaruta

I slutet av april offentliggjordes att Ica Fastigheter förvärvar stadsdelscentrumet Ekholmens Centrum, beläget i södra delen av Linköpings tätort, från Agora. Köpeskillingen uppgick till drygt 312 miljoner kronor, motsvarande knappt 25.000 kr/kvm. I affären ingick, förutom själva centrumbyggnaderna på fastigheten Risfältet 2, även de två anslutande tomträtterna Riskornet 2 och Riket 20 med totalt cirka 450 parkeringsplatser.

Ekholmens Centrum uppfördes ursprungligen 1973 och byggdes ut under 1990–91. Sedan förvärvet från Broadgate Stendörren 2015 har Agora utvecklat fastigheten invändigt samt påbörjat en ytterligare utbyggnad som färdigställs under 2018 och före frånträdet.

Den uthyrningsbara arean uppgår efter detta till cirka 12.600 kvm, varav butiker och restauranger utgör 11.300 kvm. De största hyresgästerna är Ica Kvantum, Willys samt Systembolaget. Bland de övriga kan nämnas Lindex, Linköpings kommun (bibliotek) samt Ekholmens Friskvårdscenter (gym). Därtill rymmer objektet även annan service såsom apotek och vård.

Centrumet har ett totalt hyresvärde om drygt 24 miljoner kronor, motsvarande cirka 1.900 kr/kvm. De utgående hyresnivåerna bedöms i stort vara marknadsmässiga. Historiskt har större vakanser förekommit i fastigheten, men genom en kontinuerlig utveckling där Ica och Willys även kommit att ta mer area har säljaren lyckats få ned vakansgraden de senaste åren. Anläggningen är i dag i stort sett fullt uthyrd.

Direktavkastningen i affären har bedömts till cirka 6 procent. Avkastningen bedöms som rimlig för orten och beaktat de långa hyreskontrakten med ankarhyresgästerna Ica, Willys och Systembolaget, samtliga inom livsmedelssegmentet.

Utmaningen framöver för köparen blir att behålla de mindre butikshyresgästerna samt att bemöta konkurrensen från både andra fysiska livsmedelsbutiker liksom den växande e-handeln inom segmentet. Detta kommer att kräva en kontinuerlig utveckling och uppgradering av fastigheten och dess lokaler även framgent. Samtidigt har Linköpings kommun under en lång tid haft en mycket god befolkningsutveckling. Prognoserna är att denna utveckling kommer att fortsätta, vilket förstås även bör inverka positivt på köpkraftsutvecklingen i närområdet till Ekholmen.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Tillbaka till förstasidan