Säljer till långsiktig tagare efter utveckling

Ekholmens Centrum
Risfältet 2 mfl, Linköping

Läge
B-läge

Totalarea
12.600 kvm

Uthyrningsgrad
98%

Totalt hyresvärde
Drygt 24 mkr

Hyresrisk
Normal

Underhållsbehov
Normalt

TRANSAKTION

Köpare
Ica Fastigheter

Säljare
Agora

Köpeskilling
ca 312 mkr

Direktavkastning, initialt
6%

Kr/kvm
24.700

Upplåtelseform
Äganderätt (Risfältet 2). Tomträtt (Riskornet 2 samt Riket 20)

Visa faktaruta

I slutet av april offentliggjordes att Ica Fastigheter förvärvar stadsdelscentrumet Ekholmens Centrum, beläget i södra delen av Linköpings tätort, från Agora. Köpeskillingen uppgick till drygt 312 miljoner kronor, motsvarande knappt 25.000 kr/kvm. I affären ingick, förutom själva centrumbyggnaderna på fastigheten Risfältet 2, även de två anslutande tomträtterna Riskornet 2 och Riket 20 med totalt cirka 450 parkeringsplatser.

Ekholmens Centrum uppfördes ursprungligen 1973 och byggdes ut under 1990–91. Sedan förvärvet från Broadgate Stendörren 2015 har Agora utvecklat fastigheten invändigt samt påbörjat en ytterligare utbyggnad som färdigställs under 2018 och före frånträdet.

Den uthyrningsbara arean uppgår efter detta till cirka 12.600 kvm, varav butiker och restauranger utgör 11.300 kvm. De största hyresgästerna är Ica Kvantum, Willys samt Systembolaget. Bland de övriga kan nämnas Lindex, Linköpings kommun (bibliotek) samt Ekholmens Friskvårdscenter (gym). Därtill rymmer objektet även annan service såsom apotek och vård.

Centrumet har ett totalt hyresvärde om drygt 24 miljoner kronor, motsvarande cirka 1.900 kr/kvm. De utgående hyresnivåerna bedöms i stort vara marknadsmässiga. Historiskt har större vakanser förekommit i fastigheten, men genom en kontinuerlig utveckling där Ica och Willys även kommit att ta mer area har säljaren lyckats få ned vakansgraden de senaste åren. Anläggningen är i dag i stort sett fullt uthyrd.

Direktavkastningen i affären har bedömts till cirka 6 procent. Avkastningen bedöms som rimlig för orten och beaktat de långa hyreskontrakten med ankarhyresgästerna Ica, Willys och Systembolaget, samtliga inom livsmedelssegmentet.

Utmaningen framöver för köparen blir att behålla de mindre butikshyresgästerna samt att bemöta konkurrensen från både andra fysiska livsmedelsbutiker liksom den växande e-handeln inom segmentet. Detta kommer att kräva en kontinuerlig utveckling och uppgradering av fastigheten och dess lokaler även framgent. Samtidigt har Linköpings kommun under en lång tid haft en mycket god befolkningsutveckling. Prognoserna är att denna utveckling kommer att fortsätta, vilket förstås även bör inverka positivt på köpkraftsutvecklingen i närområdet till Ekholmen.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Tillbaka till förstasidan