Säljer till långsiktig tagare efter utveckling

Ekholmens Centrum
Risfältet 2 mfl, Linköping

Läge
B-läge

Totalarea
12.600 kvm

Uthyrningsgrad
98%

Totalt hyresvärde
Drygt 24 mkr

Hyresrisk
Normal

Underhållsbehov
Normalt

TRANSAKTION

Köpare
Ica Fastigheter

Säljare
Agora

Köpeskilling
ca 312 mkr

Direktavkastning, initialt
6%

Kr/kvm
24.700

Upplåtelseform
Äganderätt (Risfältet 2). Tomträtt (Riskornet 2 samt Riket 20)

Visa faktaruta

I slutet av april offentliggjordes att Ica Fastigheter förvärvar stadsdelscentrumet Ekholmens Centrum, beläget i södra delen av Linköpings tätort, från Agora. Köpeskillingen uppgick till drygt 312 miljoner kronor, motsvarande knappt 25.000 kr/kvm. I affären ingick, förutom själva centrumbyggnaderna på fastigheten Risfältet 2, även de två anslutande tomträtterna Riskornet 2 och Riket 20 med totalt cirka 450 parkeringsplatser.

Ekholmens Centrum uppfördes ursprungligen 1973 och byggdes ut under 1990–91. Sedan förvärvet från Broadgate Stendörren 2015 har Agora utvecklat fastigheten invändigt samt påbörjat en ytterligare utbyggnad som färdigställs under 2018 och före frånträdet.

Den uthyrningsbara arean uppgår efter detta till cirka 12.600 kvm, varav butiker och restauranger utgör 11.300 kvm. De största hyresgästerna är Ica Kvantum, Willys samt Systembolaget. Bland de övriga kan nämnas Lindex, Linköpings kommun (bibliotek) samt Ekholmens Friskvårdscenter (gym). Därtill rymmer objektet även annan service såsom apotek och vård.

Centrumet har ett totalt hyresvärde om drygt 24 miljoner kronor, motsvarande cirka 1.900 kr/kvm. De utgående hyresnivåerna bedöms i stort vara marknadsmässiga. Historiskt har större vakanser förekommit i fastigheten, men genom en kontinuerlig utveckling där Ica och Willys även kommit att ta mer area har säljaren lyckats få ned vakansgraden de senaste åren. Anläggningen är i dag i stort sett fullt uthyrd.

Direktavkastningen i affären har bedömts till cirka 6 procent. Avkastningen bedöms som rimlig för orten och beaktat de långa hyreskontrakten med ankarhyresgästerna Ica, Willys och Systembolaget, samtliga inom livsmedelssegmentet.

Utmaningen framöver för köparen blir att behålla de mindre butikshyresgästerna samt att bemöta konkurrensen från både andra fysiska livsmedelsbutiker liksom den växande e-handeln inom segmentet. Detta kommer att kräva en kontinuerlig utveckling och uppgradering av fastigheten och dess lokaler även framgent. Samtidigt har Linköpings kommun under en lång tid haft en mycket god befolkningsutveckling. Prognoserna är att denna utveckling kommer att fortsätta, vilket förstås även bör inverka positivt på köpkraftsutvecklingen i närområdet till Ekholmen.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.
Affärsanalys

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Affärsanalys

Hyresrätter alltmer attraktiva överallt

Mot slutet av 2019 köpte Willhem ett större hyresrättsprojekt i Eskilstuna från en konfidentiell säljare. Projektet omfattade 337 nyproducerade hyresrätter …

Affärsanalys

Rekordintresse för Stockholms innerstad

Tidigt i september offentliggjordes det att Arnahammar Fastighets AB, ett JV som skapats av Rutger Arnhult och Jan-Åke Glommen, köpt …

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Tillbaka till förstasidan