Säljer till långsiktig tagare efter utveckling

Ekholmens Centrum
Risfältet 2 mfl, Linköping

Läge
B-läge

Totalarea
12.600 kvm

Uthyrningsgrad
98%

Totalt hyresvärde
Drygt 24 mkr

Hyresrisk
Normal

Underhållsbehov
Normalt

TRANSAKTION

Köpare
Ica Fastigheter

Säljare
Agora

Köpeskilling
ca 312 mkr

Direktavkastning, initialt
6%

Kr/kvm
24.700

Upplåtelseform
Äganderätt (Risfältet 2). Tomträtt (Riskornet 2 samt Riket 20)

Visa faktaruta

I slutet av april offentliggjordes att Ica Fastigheter förvärvar stadsdelscentrumet Ekholmens Centrum, beläget i södra delen av Linköpings tätort, från Agora. Köpeskillingen uppgick till drygt 312 miljoner kronor, motsvarande knappt 25.000 kr/kvm. I affären ingick, förutom själva centrumbyggnaderna på fastigheten Risfältet 2, även de två anslutande tomträtterna Riskornet 2 och Riket 20 med totalt cirka 450 parkeringsplatser.

Ekholmens Centrum uppfördes ursprungligen 1973 och byggdes ut under 1990–91. Sedan förvärvet från Broadgate Stendörren 2015 har Agora utvecklat fastigheten invändigt samt påbörjat en ytterligare utbyggnad som färdigställs under 2018 och före frånträdet.

Den uthyrningsbara arean uppgår efter detta till cirka 12.600 kvm, varav butiker och restauranger utgör 11.300 kvm. De största hyresgästerna är Ica Kvantum, Willys samt Systembolaget. Bland de övriga kan nämnas Lindex, Linköpings kommun (bibliotek) samt Ekholmens Friskvårdscenter (gym). Därtill rymmer objektet även annan service såsom apotek och vård.

Centrumet har ett totalt hyresvärde om drygt 24 miljoner kronor, motsvarande cirka 1.900 kr/kvm. De utgående hyresnivåerna bedöms i stort vara marknadsmässiga. Historiskt har större vakanser förekommit i fastigheten, men genom en kontinuerlig utveckling där Ica och Willys även kommit att ta mer area har säljaren lyckats få ned vakansgraden de senaste åren. Anläggningen är i dag i stort sett fullt uthyrd.

Direktavkastningen i affären har bedömts till cirka 6 procent. Avkastningen bedöms som rimlig för orten och beaktat de långa hyreskontrakten med ankarhyresgästerna Ica, Willys och Systembolaget, samtliga inom livsmedelssegmentet.

Utmaningen framöver för köparen blir att behålla de mindre butikshyresgästerna samt att bemöta konkurrensen från både andra fysiska livsmedelsbutiker liksom den växande e-handeln inom segmentet. Detta kommer att kräva en kontinuerlig utveckling och uppgradering av fastigheten och dess lokaler även framgent. Samtidigt har Linköpings kommun under en lång tid haft en mycket god befolkningsutveckling. Prognoserna är att denna utveckling kommer att fortsätta, vilket förstås även bör inverka positivt på köpkraftsutvecklingen i närområdet till Ekholmen.

Missa inte! Östgötamarknaden 2019: Nya utmaningar för växande städer

Tisdag 8 oktober 2019, Norrköping.
Klicka här för mer info!

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Affärsanalys

Risk och möjlighet med påbyggnad

I maj i år kommunicerades att Genesta förvärvat kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 och 11 från Afa Fastigheter. Förvärvet genomfördes av …

Affärsanalys

Vill få upp hyresnivåerna för solitär ”snäcka”

I juni 2018 hade Genestas nystartade fastighetsfond GNRE Core Plus sin första stängning med en samlad investeringskapacitet om cirka 700 …

Affärsanalys

Förvärvar halv stad – med hyrespotential

En av Jönköpings hittills största fastighetsaffärer blev klar i slutet av sommaren när Fastighets AB Regio köpte Ekblads Cityfastigheter. Det …

Affärsanalys

Stor uppsida att vänta om vakanser fylls

I somras genomförde NP3 och Diös en bytesaffär med fastigheter, samtliga i Gävle. Diös tog över fem samhällsfastigheter medan NP3 …

Affärsanalys

Oväntad köpare i läge som kan ge vakanser

Andreas Eckermann vid CBRE sätter analyständerna i transaktion av nyproducerad kontorsfastighet.

Affärsanalys

XX-Låg yield trots avvaktande marknad

En affär med modern och stor en logistikfastighet utanför Örebro analyseras av Mattias Källgren som jobbar på CBRE.

Tillbaka till förstasidan