Riksbyggen satsar på ny marknad

Riksbyggen förvärvade i juli 2008 en bostadsportfölj i Umeå med en uthyrbar area om 17933 kvadratmeter (exklusive garage). Säljare var Nybergs Måleri och Fastigheter.

Trots en allt svalare fastighetsmarknad har Riksbyggen under sommaren investerat för 180 miljoner kronor i Umeå. Förvärvet består av nio hyresrättsfastigheter som alla har goda lägen med mellan en till två kilometer från handelscentrum.
Riksbyggen, som till största del bygger och förvaltar bostadsrätter, har sedan en längre tid letat efter intressanta hyreshusobjekt för att utöka sitt bestånd. Före affären var innehavet till största del koncentrerat till Mellansverige men det har nu vidgats genom att man fått fotfäste
i ytterligare en universitetsstad.
Säljare är Nyberg måleri och fastigheter AB, vilket har sitt huvudsakliga bestånd koncentrerat i Örnsköldsvik. VD Nicklas Nyberg, som själv äger företaget, har mellan 2002–2005 förvärvat de nu sålda fastigheterna för runt 70 miljoner kronor.
Den totala uthyrningsbara ytan omfattar 17933 kvm som utgörs av 96 procent bostäder och medan resten utgörs av kommersiella ytor. Utöver de befintliga 253 lägenheterna finns ett stort antal byggrätter i vinds- och källarutrymmen.

Riksbyggen har för avsikt att nyttja dessa ytor till cirka 145 stycken mindre bostäder för att på detta sätt möta den höga efterfrågan som finns i studentstaden.
I dagsläget finns inga större vakanser i centrala Umeå, även om
vakansnivån svänger över året.
Beståndet består av hus byggda på 1950- och 1960-talet och Riksbyggen bedömer att cirka 120 miljoner kronor kommer att krävas för att bygga om och bygga till. Säljaren har fått i uppgift att genomföra denna fastighetsutveckling. Hyresnivån i de nya lägenheterna beräknas av köparen till 1500–1700 kronor per kvadratmeter. NAI Svefa bedömer att direktavkastningskravet uppgår till drygt fem procent och att värdet av bostäderna uppgår till cirka 164 miljoner kronor. Avkastningskravet bör anses som relativt lågt, särskilt med tanke på den oro som finns på marknaden i dag. Byggrätternas initiala värde bedöms till cirka 16 miljoner kronor.
Affären mellan de båda parterna är komplex i och med byggrätterna samt det åtagande om ombyggnation som åligger säljaren.
Transaktionen ger dock indikation på att Umeås fastighetsmarknad är attraktiv för investeringar. Sedan tidigare har bland andra Akelius satsat cirka en miljard kronor i bland annat äldreboenden.
Attribut som verkar locka köpare är ett framgångsrikt universitet i kombination med ett gott företagsklimat.
Olof Melin

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Affärsanalys

Risk och möjlighet med påbyggnad

I maj i år kommunicerades att Genesta förvärvat kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 och 11 från Afa Fastigheter. Förvärvet genomfördes av …

Affärsanalys

Vill få upp hyresnivåerna för solitär ”snäcka”

I juni 2018 hade Genestas nystartade fastighetsfond GNRE Core Plus sin första stängning med en samlad investeringskapacitet om cirka 700 …

Affärsanalys

Förvärvar halv stad – med hyrespotential

En av Jönköpings hittills största fastighetsaffärer blev klar i slutet av sommaren när Fastighets AB Regio köpte Ekblads Cityfastigheter. Det …

Affärsanalys

Stor uppsida att vänta om vakanser fylls

I somras genomförde NP3 och Diös en bytesaffär med fastigheter, samtliga i Gävle. Diös tog över fem samhällsfastigheter medan NP3 …

Affärsanalys

Oväntad köpare i läge som kan ge vakanser

Andreas Eckermann vid CBRE sätter analyständerna i transaktion av nyproducerad kontorsfastighet.

Affärsanalys

XX-Låg yield trots avvaktande marknad

En affär med modern och stor en logistikfastighet utanför Örebro analyseras av Mattias Källgren som jobbar på CBRE.

Tillbaka till förstasidan