Rekordnivå för äldreboende

Kviberg 29:40/Villa Kviberg

Kommun
Göteborg

Typ
Äldreboende

Uthyrningsbar area
5.000 kvm

Hyresgäst
Vardaga AB

Underhållsbehov
Mycket lågt

Hyresrisk
Mycket låg

TRANSAKTION

Köpetidpunkt
December 2019

Köpare
Altura (NREP)

Säljare
Skanska

Köpeskilling
290 Mkr

Bedömd hyresnivå exkl. tillägg
2.200–2.400 kr/kvm

Bedömd direktavk.
3,80–3,90%

Kr/kvm
58.000

Visa faktaruta

I december förra året kommunicerades en anmärkningsvärd affär i området Kviberg i Göteborg. Området som tidigare och delvis fortfarande är känt för sin marknad med produkter med tvivelaktiga ägarförhållanden har under senare tid varit föremål för en hög exploateringstakt och ska nu få ett äldreboende. Skanska som är entreprenör i projektet har sålt projektet Villa Kviberg genom forward-commitment, till NREP:s Altura. Bolaget har i tre tidigare affärer förvärvat äldreboenden till noterbart låga avkastningsnivåer. Samtliga förvärv har varit projekt eller nyligen färdigställda projekt vilket resulterat i höga köpeskillingar, som påvisar Altura och NREP:s benägenhet och kanske petighet när det gäller att förvärva samhällsfastigheter. Vid en forward-commitment-affär ges det också tillfälle att påverka projektet, ett sätt som kan ge ägaren en effektiv fastighet med en högre framtida avkastning. Även en framtida portföljpremie på moderna äldreboenden kan tänkas vara intressant.

Äldreboendet i Kviberg ska uppföras på den avstyckade fastigheten Kviberg 29:40 som uppges innehålla 77 lägenheter med en total area om cirka 5.000 kvm. Skanska skrev innan affären hyresavtal med Vardaga med löptid om 15 år. Detaljplanen vann laga kraft under 2017 och själva projektet byggstartades under 2019. Planerad inflyttning är under 2021. Fastigheten ska certifieras i LEED.

Behovet av nya platser på äldreboenden är stort i Göteborg och analyser visar att 2.100 lägenheter behövs till 2035, främst i de centrala delarna av staden. Från 2017 till 2021 förväntas cirka 800 lägenheter bli färdigställda, inklusive Villa Kviberg. Det som gör Villa Kviberg unikt och står emot mängden av äldreboenden under uppförande är främst dess centrala läge, höga hållbarhetskrav och låga förvaltningsomkostnader.

Transaktionens köpeskilling uppgår som kommunicerat till 290 miljoner kronor och visar en rekordnivå för äldreboenden och samhällsfastigheter i Sverige, närmare 58.000 kr/kvm.

Det tisslas om höga hyresnivåer tillsammans låga applicerade kostnader i förvärvskalkylen samt utebliven fastighetsskatt som leder till ett direktavkastningskrav kring 3,85 procent. En rekordnivå inte bara för Göteborg, utan för hela Sverige. Inte illa för marknaden i Kviberg.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Laddar upp när guldstaden stöps om

Guldstaden Skellefteå glänser mer än någonsin förr. Till följd av batterifabriken Northvolts etablering beräknas så många som 2.000–2.500 nya arbetstillfällen …

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Tillbaka till förstasidan