Prispress råder på handelsfastigheter

Portföljpremie på handelsfastigheter
Läge Objekt över hela Sverige, från ystad till luleå
Antal objekt 44 stycken, fördelade på 49 fastigheter
Uthyrbar area totalt 179.220 kvm
Hyresgäster Ica, Bergendahls, Coop, Axfood m fl.
Uthyrningsgrad 99%
Hyresrisk låg

TRANSAKTION
Köptidpunkt Juli 2015
Köpare Svenska Handelsfastigheter
Säljare Areim
Köpeskilling 2,7 mdr
Kr/kvm 15.000
Bedömd direktavkastning cirka 6,1 %

Visa faktaruta

Under sommaren förvärvade det nystartade bolaget Svenska Handelsfastigheter en handelsportfölj bestående av 44 objekt från Areim. De 44 objekten är fördelade över 49 fastigheter och omfattar drygt 179.000 kvadratmeter uthyrbar area. Handelsportföljen omfattar främst fastigheter i externhandelsområden men även några centralt belägna objekt i mindre städer. Portföljen har en stor geografisk spridning och objekten utgör allt från stormarknader till mindre mataffärer. livsmedel utgör cirka 60 procent av intäkterna i portföljen, varav Ica står för cirka 30 procent.

Säljaren Areim förvärvade handelsfastigheterna kontinuerligt under 2010–2013 och har tillsammans med Möller och Partner och HEA Property Partners aktivt arbetat med att utveckla dem. Vid försäljningen uppgick uthyrningsgraden till 99 procent. Portföljen genererar totala utgående hyran för 2015 om cirka 203 miljoner kronor, eller cirka 1 150 kronor per kvadratmeter.

Portföljen har viktad kontraktslängd som uppgår till ungefär fem år. Det är de fyra ledande livsmedelskedjorna Ica, Bergendahlsgruppen, Axfood och Coop, som är de dominerande hyresgästerna i portföljen. Andra stora hyresgäster är Mio, Mediamarkt, Elgiganten, K-rauta och rusta. Det enskilt största objektet, Södertälje rinken 2, utgör cirka 17 procent av de årliga hyresintäkterna och har en uthyrbar area om 24.000 kvadratmeter.

Köpeskillingen för handelsportföljen uppgick till 2,7 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 15.000 kronor per kvadratmeter. NAI Svefa bedömer direktavkastningen för affären till cirka 6,1 procent. köparen Svenska Handelsfastigheter, som grundats av tre privatpersoner i samarbete med kåpan Pensioner, har uttalat att intentionen med investeringen är långsiktigt ägande samt möjligheten att projektutveckla beståndet. Affären har huvudsakligen finansierats av pensionskapital.

Generellt är portföljen väl diversifierad, både geografiskt och när det gäller hyresgäststrukturen.

Allt fler aktörer söker handelsfastigheter som innehåller livsmedel, vilket lett till en press nedåt på direktavkastningskraven. Sedan årsskiftet 2014/2015 kan man också notera portföljpremier för vissa affärer i segmentet, där man för ett till två år sedan diskuterade portföljrabatter för vissa affärer.

TEXT Jan Tärnell

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Tillbaka till förstasidan