Prispress råder på handelsfastigheter

Portföljpremie på handelsfastigheter
Läge Objekt över hela Sverige, från ystad till luleå
Antal objekt 44 stycken, fördelade på 49 fastigheter
Uthyrbar area totalt 179.220 kvm
Hyresgäster Ica, Bergendahls, Coop, Axfood m fl.
Uthyrningsgrad 99%
Hyresrisk låg

TRANSAKTION
Köptidpunkt Juli 2015
Köpare Svenska Handelsfastigheter
Säljare Areim
Köpeskilling 2,7 mdr
Kr/kvm 15.000
Bedömd direktavkastning cirka 6,1 %

Visa faktaruta

Under sommaren förvärvade det nystartade bolaget Svenska Handelsfastigheter en handelsportfölj bestående av 44 objekt från Areim. De 44 objekten är fördelade över 49 fastigheter och omfattar drygt 179.000 kvadratmeter uthyrbar area. Handelsportföljen omfattar främst fastigheter i externhandelsområden men även några centralt belägna objekt i mindre städer. Portföljen har en stor geografisk spridning och objekten utgör allt från stormarknader till mindre mataffärer. livsmedel utgör cirka 60 procent av intäkterna i portföljen, varav Ica står för cirka 30 procent.

Säljaren Areim förvärvade handelsfastigheterna kontinuerligt under 2010–2013 och har tillsammans med Möller och Partner och HEA Property Partners aktivt arbetat med att utveckla dem. Vid försäljningen uppgick uthyrningsgraden till 99 procent. Portföljen genererar totala utgående hyran för 2015 om cirka 203 miljoner kronor, eller cirka 1 150 kronor per kvadratmeter.

Portföljen har viktad kontraktslängd som uppgår till ungefär fem år. Det är de fyra ledande livsmedelskedjorna Ica, Bergendahlsgruppen, Axfood och Coop, som är de dominerande hyresgästerna i portföljen. Andra stora hyresgäster är Mio, Mediamarkt, Elgiganten, K-rauta och rusta. Det enskilt största objektet, Södertälje rinken 2, utgör cirka 17 procent av de årliga hyresintäkterna och har en uthyrbar area om 24.000 kvadratmeter.

Köpeskillingen för handelsportföljen uppgick till 2,7 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 15.000 kronor per kvadratmeter. NAI Svefa bedömer direktavkastningen för affären till cirka 6,1 procent. köparen Svenska Handelsfastigheter, som grundats av tre privatpersoner i samarbete med kåpan Pensioner, har uttalat att intentionen med investeringen är långsiktigt ägande samt möjligheten att projektutveckla beståndet. Affären har huvudsakligen finansierats av pensionskapital.

Generellt är portföljen väl diversifierad, både geografiskt och när det gäller hyresgäststrukturen.

Allt fler aktörer söker handelsfastigheter som innehåller livsmedel, vilket lett till en press nedåt på direktavkastningskraven. Sedan årsskiftet 2014/2015 kan man också notera portföljpremier för vissa affärer i segmentet, där man för ett till två år sedan diskuterade portföljrabatter för vissa affärer.

TEXT Jan Tärnell

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris för het logistik med kyla

I december 2022 kommunicerade Catena att man tecknat avtal med Ica Fastigheter om att förvärva en fastighet i Arendal, Göteborg, och en i Upplands-Bro, nordväst om Stockholm.

Affärsanalys

Högre avkastning när köpare slår till igen

AMF Fastigheter fortsätter att ta kontroll över området runt Marievik.

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Affärsanalys

Styrkebesked på lamslagen marknad

Alexander Vintermist vid CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär i centrala Stockholm.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Affärsanalys

Hyrespotential när ägare ökar innehavet

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 6/2022) Efter en rekordhög transaktionsaktivitet under första halvåret 2022 inleddes även högsommaren starkt …

Affärsanalys

Hittat hem efter fem ägarbyten på fem år

Andreas Joelsson Svenn på Savills har placerat värderingspennan på en paketaffär med centrala fastigheter.

Affärsanalys

SBB renodlar via försäljning till Nyfosa

Fastighetsvärderaren Oskar Mosén vid Savills har granskat paketaffären mellan i Nyfosa och SBB där åtta fastigheter i Kalmar ingick.

Affärsanalys

Litet och certifierat lockar investerare

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, analyserar en affär med en bostadsfastighet som ägde rum under våren.

Affärsanalys

Blandfastigheter en motsägelsefull trend

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, har satt analyspennan i en paketaffär med fastigheter för 300 miljoner kronor.

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

Affärsanalys

Förvärvar logistik till rekordyield

Andreas Eckermann på CBRE har satt analyspennan i en affär med två moderna logistikfastigheter.

Affärsanalys

Köper kontorshus med hyrespotential

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspannan i en transaktion som ägt rum på Kungsholmen.

Tillbaka till förstasidan