Prispress råder på handelsfastigheter

Portföljpremie på handelsfastigheter
Läge Objekt över hela Sverige, från ystad till luleå
Antal objekt 44 stycken, fördelade på 49 fastigheter
Uthyrbar area totalt 179.220 kvm
Hyresgäster Ica, Bergendahls, Coop, Axfood m fl.
Uthyrningsgrad 99%
Hyresrisk låg

TRANSAKTION
Köptidpunkt Juli 2015
Köpare Svenska Handelsfastigheter
Säljare Areim
Köpeskilling 2,7 mdr
Kr/kvm 15.000
Bedömd direktavkastning cirka 6,1 %

Visa faktaruta

Under sommaren förvärvade det nystartade bolaget Svenska Handelsfastigheter en handelsportfölj bestående av 44 objekt från Areim. De 44 objekten är fördelade över 49 fastigheter och omfattar drygt 179.000 kvadratmeter uthyrbar area. Handelsportföljen omfattar främst fastigheter i externhandelsområden men även några centralt belägna objekt i mindre städer. Portföljen har en stor geografisk spridning och objekten utgör allt från stormarknader till mindre mataffärer. livsmedel utgör cirka 60 procent av intäkterna i portföljen, varav Ica står för cirka 30 procent.

Säljaren Areim förvärvade handelsfastigheterna kontinuerligt under 2010–2013 och har tillsammans med Möller och Partner och HEA Property Partners aktivt arbetat med att utveckla dem. Vid försäljningen uppgick uthyrningsgraden till 99 procent. Portföljen genererar totala utgående hyran för 2015 om cirka 203 miljoner kronor, eller cirka 1 150 kronor per kvadratmeter.

Portföljen har viktad kontraktslängd som uppgår till ungefär fem år. Det är de fyra ledande livsmedelskedjorna Ica, Bergendahlsgruppen, Axfood och Coop, som är de dominerande hyresgästerna i portföljen. Andra stora hyresgäster är Mio, Mediamarkt, Elgiganten, K-rauta och rusta. Det enskilt största objektet, Södertälje rinken 2, utgör cirka 17 procent av de årliga hyresintäkterna och har en uthyrbar area om 24.000 kvadratmeter.

Köpeskillingen för handelsportföljen uppgick till 2,7 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 15.000 kronor per kvadratmeter. NAI Svefa bedömer direktavkastningen för affären till cirka 6,1 procent. köparen Svenska Handelsfastigheter, som grundats av tre privatpersoner i samarbete med kåpan Pensioner, har uttalat att intentionen med investeringen är långsiktigt ägande samt möjligheten att projektutveckla beståndet. Affären har huvudsakligen finansierats av pensionskapital.

Generellt är portföljen väl diversifierad, både geografiskt och när det gäller hyresgäststrukturen.

Allt fler aktörer söker handelsfastigheter som innehåller livsmedel, vilket lett till en press nedåt på direktavkastningskraven. Sedan årsskiftet 2014/2015 kan man också notera portföljpremier för vissa affärer i segmentet, där man för ett till två år sedan diskuterade portföljrabatter för vissa affärer.

TEXT Jan Tärnell

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

I mitten av september kommunicerades att Blackstone följt upp sitt förvärv av lager- och logistikfastigheter från Corem med ytterligare en …

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Pareto-skapade Bråviken Logistik-koncernen informerade i slutet av september om att avtal ingåtts med en ej namngiven investerare avseende en försäljning …

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Tillbaka till förstasidan