Prispress råder på handelsfastigheter

Portföljpremie på handelsfastigheter
Läge Objekt över hela Sverige, från ystad till luleå
Antal objekt 44 stycken, fördelade på 49 fastigheter
Uthyrbar area totalt 179.220 kvm
Hyresgäster Ica, Bergendahls, Coop, Axfood m fl.
Uthyrningsgrad 99%
Hyresrisk låg

TRANSAKTION
Köptidpunkt Juli 2015
Köpare Svenska Handelsfastigheter
Säljare Areim
Köpeskilling 2,7 mdr
Kr/kvm 15.000
Bedömd direktavkastning cirka 6,1 %

Visa faktaruta

Under sommaren förvärvade det nystartade bolaget Svenska Handelsfastigheter en handelsportfölj bestående av 44 objekt från Areim. De 44 objekten är fördelade över 49 fastigheter och omfattar drygt 179.000 kvadratmeter uthyrbar area. Handelsportföljen omfattar främst fastigheter i externhandelsområden men även några centralt belägna objekt i mindre städer. Portföljen har en stor geografisk spridning och objekten utgör allt från stormarknader till mindre mataffärer. livsmedel utgör cirka 60 procent av intäkterna i portföljen, varav Ica står för cirka 30 procent.

Säljaren Areim förvärvade handelsfastigheterna kontinuerligt under 2010–2013 och har tillsammans med Möller och Partner och HEA Property Partners aktivt arbetat med att utveckla dem. Vid försäljningen uppgick uthyrningsgraden till 99 procent. Portföljen genererar totala utgående hyran för 2015 om cirka 203 miljoner kronor, eller cirka 1 150 kronor per kvadratmeter.

Portföljen har viktad kontraktslängd som uppgår till ungefär fem år. Det är de fyra ledande livsmedelskedjorna Ica, Bergendahlsgruppen, Axfood och Coop, som är de dominerande hyresgästerna i portföljen. Andra stora hyresgäster är Mio, Mediamarkt, Elgiganten, K-rauta och rusta. Det enskilt största objektet, Södertälje rinken 2, utgör cirka 17 procent av de årliga hyresintäkterna och har en uthyrbar area om 24.000 kvadratmeter.

Köpeskillingen för handelsportföljen uppgick till 2,7 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 15.000 kronor per kvadratmeter. NAI Svefa bedömer direktavkastningen för affären till cirka 6,1 procent. köparen Svenska Handelsfastigheter, som grundats av tre privatpersoner i samarbete med kåpan Pensioner, har uttalat att intentionen med investeringen är långsiktigt ägande samt möjligheten att projektutveckla beståndet. Affären har huvudsakligen finansierats av pensionskapital.

Generellt är portföljen väl diversifierad, både geografiskt och när det gäller hyresgäststrukturen.

Allt fler aktörer söker handelsfastigheter som innehåller livsmedel, vilket lett till en press nedåt på direktavkastningskraven. Sedan årsskiftet 2014/2015 kan man också notera portföljpremier för vissa affärer i segmentet, där man för ett till två år sedan diskuterade portföljrabatter för vissa affärer.

TEXT Jan Tärnell

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

I vinnarläget med pendlingsavstånd

I december 2020 sålde Framfastgruppen projektfastigheter inom ett utvecklingsområde som ligger centralt i Strängnäs. Portföljen omfattar fyra fastigheter som uppförs …

Affärsanalys

Allt fler transaktioner tidigt i projektstadiet

För ett år sedan förvärvade Balder fastigheten Sälgen 4 på Östermalm i centrala Stockholm av Circle K. Transaktionen, där Newsec …

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.
Affärsanalys

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Affärsanalys

Hyresrätter alltmer attraktiva överallt

Mot slutet av 2019 köpte Willhem ett större hyresrättsprojekt i Eskilstuna från en konfidentiell säljare. Projektet omfattade 337 nyproducerade hyresrätter …

Affärsanalys

Rekordintresse för Stockholms innerstad

Tidigt i september offentliggjordes det att Arnahammar Fastighets AB, ett JV som skapats av Rutger Arnhult och Jan-Åke Glommen, köpt …

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Tillbaka till förstasidan