Pressat område lyfts av infrastruktur

Taxeringsintendenten 4 och 5, Malmö

Läge
C

Byggnadsår
1970 ombyggt 2006 till 2010

Uthyrningsbar area totalt
19.450 kvm

Hyra årsbasis
30 mkr

Hyresrisk
Normal

Underhållsbehov
Normalt

TRANSAKTION

Köpetidpunkt
Mars 2018

Tillträde
Maj 2018

Köpare
Heimstaden

Säljare
Shall Fastigheter

Köpeskilling
390 mkr

Direktavkastning
5,4% (bedömt)

Kr/kvm
19.075

Visa faktaruta

Heimstaden har avtalat om förvärv av Malmö Studenthus (Taxeringsintendenten 4) med totalt 665 lägenheter belägna i Kryddgården i Malmö. Säljare är Shall Fastigheter AB.

Malmö Studenthus är beläget i Kryddgården, nära Rosengård, i östra delen av Malmö tätort. Området är beläget cirka 3–4 kilometer från Malmös centrala delar. Omgivningen utgörs huvudsakligen av blandad bostadsbebyggelse i flerbostadsform. Inom området finns Rosengård Centrum med butiker och service som är beläget på cirka 500 meters avstånd. Byggnaden är lokalt känd som Kinesiska muren.

På objektet finns en huvudbyggnad, som inrymmer studentbostäder samt två annex som inrymmer huvuddelen av de kommersiella lokalerna, bland annat ett gym. Huvudbyggnaden uppfördes 1970 och inrymmer nio plan ovan mark samt källare där det finns förråd och teknikutrymmen.

Merparten av lägenheterna är enrummare med eget kök och badrum. Totalt finns det 665 lägenheter. Storlekarna varierar mellan 21 och 39 kvm. Huset, som tidigare var kontorslokaler, byggdes under åren 2006–2010 om till studentlägenheter.

Totalt finns det en uthyrningsbar yta om cirka 19.450 kvadratmeter varav cirka 17.100 kvadratmeter är studentlägenheter. Inom del av fastigheten Taxeringsintendenten 5 finns det en detaljplan som möjliggör ett kvarter med bostads-, kontors- och centrumändamål vid von Lingens väg. Föreslagen bebyggelse avser sex huskroppar i fem–sex våningar (plus indragen takvåning för två av huskropparna) och har angetts uppgå till totalt cirka 20.000 kvadratmeter BTA. Detta avser byggrätter huvudsakligen för lägenheter. Inom objektet inryms även ett underjordiskt garage i ett plan beläget under parkeringsplatserna. Garaget är ett tredimensionellt utrymme tillhörande Taxeringsintendenten 5. Garaget har inte nyttjats för parkering under ett flertal år men har bland annat hyrts ut som upplag eller lager.

Rosengård är under kraftig utveckling. Stadsdelen kommer att få regional persontågstrafik på Kontinentalbanan och flera aktuella utvecklingsprojekt finns inom området.

Transaktionsvärdet i affären, inklusive byggrätten, uppgår till 390 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 20.050 kronor per kvadratmeter uthyrbar area.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Tillbaka till förstasidan