Pressat område lyfts av infrastruktur

Taxeringsintendenten 4 och 5, Malmö

Läge
C

Byggnadsår
1970 ombyggt 2006 till 2010

Uthyrningsbar area totalt
19.450 kvm

Hyra årsbasis
30 mkr

Hyresrisk
Normal

Underhållsbehov
Normalt

TRANSAKTION

Köpetidpunkt
Mars 2018

Tillträde
Maj 2018

Köpare
Heimstaden

Säljare
Shall Fastigheter

Köpeskilling
390 mkr

Direktavkastning
5,4% (bedömt)

Kr/kvm
19.075

Visa faktaruta

Heimstaden har avtalat om förvärv av Malmö Studenthus (Taxeringsintendenten 4) med totalt 665 lägenheter belägna i Kryddgården i Malmö. Säljare är Shall Fastigheter AB.

Malmö Studenthus är beläget i Kryddgården, nära Rosengård, i östra delen av Malmö tätort. Området är beläget cirka 3–4 kilometer från Malmös centrala delar. Omgivningen utgörs huvudsakligen av blandad bostadsbebyggelse i flerbostadsform. Inom området finns Rosengård Centrum med butiker och service som är beläget på cirka 500 meters avstånd. Byggnaden är lokalt känd som Kinesiska muren.

På objektet finns en huvudbyggnad, som inrymmer studentbostäder samt två annex som inrymmer huvuddelen av de kommersiella lokalerna, bland annat ett gym. Huvudbyggnaden uppfördes 1970 och inrymmer nio plan ovan mark samt källare där det finns förråd och teknikutrymmen.

Merparten av lägenheterna är enrummare med eget kök och badrum. Totalt finns det 665 lägenheter. Storlekarna varierar mellan 21 och 39 kvm. Huset, som tidigare var kontorslokaler, byggdes under åren 2006–2010 om till studentlägenheter.

Totalt finns det en uthyrningsbar yta om cirka 19.450 kvadratmeter varav cirka 17.100 kvadratmeter är studentlägenheter. Inom del av fastigheten Taxeringsintendenten 5 finns det en detaljplan som möjliggör ett kvarter med bostads-, kontors- och centrumändamål vid von Lingens väg. Föreslagen bebyggelse avser sex huskroppar i fem–sex våningar (plus indragen takvåning för två av huskropparna) och har angetts uppgå till totalt cirka 20.000 kvadratmeter BTA. Detta avser byggrätter huvudsakligen för lägenheter. Inom objektet inryms även ett underjordiskt garage i ett plan beläget under parkeringsplatserna. Garaget är ett tredimensionellt utrymme tillhörande Taxeringsintendenten 5. Garaget har inte nyttjats för parkering under ett flertal år men har bland annat hyrts ut som upplag eller lager.

Rosengård är under kraftig utveckling. Stadsdelen kommer att få regional persontågstrafik på Kontinentalbanan och flera aktuella utvecklingsprojekt finns inom området.

Transaktionsvärdet i affären, inklusive byggrätten, uppgår till 390 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 20.050 kronor per kvadratmeter uthyrbar area.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.
Affärsanalys

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Affärsanalys

Hyresrätter alltmer attraktiva överallt

Mot slutet av 2019 köpte Willhem ett större hyresrättsprojekt i Eskilstuna från en konfidentiell säljare. Projektet omfattade 337 nyproducerade hyresrätter …

Affärsanalys

Rekordintresse för Stockholms innerstad

Tidigt i september offentliggjordes det att Arnahammar Fastighets AB, ett JV som skapats av Rutger Arnhult och Jan-Åke Glommen, köpt …

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Tillbaka till förstasidan