Pressat område lyfts av infrastruktur

Taxeringsintendenten 4 och 5, Malmö

Läge
C

Byggnadsår
1970 ombyggt 2006 till 2010

Uthyrningsbar area totalt
19.450 kvm

Hyra årsbasis
30 mkr

Hyresrisk
Normal

Underhållsbehov
Normalt

TRANSAKTION

Köpetidpunkt
Mars 2018

Tillträde
Maj 2018

Köpare
Heimstaden

Säljare
Shall Fastigheter

Köpeskilling
390 mkr

Direktavkastning
5,4% (bedömt)

Kr/kvm
19.075

Visa faktaruta

Heimstaden har avtalat om förvärv av Malmö Studenthus (Taxeringsintendenten 4) med totalt 665 lägenheter belägna i Kryddgården i Malmö. Säljare är Shall Fastigheter AB.

Malmö Studenthus är beläget i Kryddgården, nära Rosengård, i östra delen av Malmö tätort. Området är beläget cirka 3–4 kilometer från Malmös centrala delar. Omgivningen utgörs huvudsakligen av blandad bostadsbebyggelse i flerbostadsform. Inom området finns Rosengård Centrum med butiker och service som är beläget på cirka 500 meters avstånd. Byggnaden är lokalt känd som Kinesiska muren.

På objektet finns en huvudbyggnad, som inrymmer studentbostäder samt två annex som inrymmer huvuddelen av de kommersiella lokalerna, bland annat ett gym. Huvudbyggnaden uppfördes 1970 och inrymmer nio plan ovan mark samt källare där det finns förråd och teknikutrymmen.

Merparten av lägenheterna är enrummare med eget kök och badrum. Totalt finns det 665 lägenheter. Storlekarna varierar mellan 21 och 39 kvm. Huset, som tidigare var kontorslokaler, byggdes under åren 2006–2010 om till studentlägenheter.

Totalt finns det en uthyrningsbar yta om cirka 19.450 kvadratmeter varav cirka 17.100 kvadratmeter är studentlägenheter. Inom del av fastigheten Taxeringsintendenten 5 finns det en detaljplan som möjliggör ett kvarter med bostads-, kontors- och centrumändamål vid von Lingens väg. Föreslagen bebyggelse avser sex huskroppar i fem–sex våningar (plus indragen takvåning för två av huskropparna) och har angetts uppgå till totalt cirka 20.000 kvadratmeter BTA. Detta avser byggrätter huvudsakligen för lägenheter. Inom objektet inryms även ett underjordiskt garage i ett plan beläget under parkeringsplatserna. Garaget är ett tredimensionellt utrymme tillhörande Taxeringsintendenten 5. Garaget har inte nyttjats för parkering under ett flertal år men har bland annat hyrts ut som upplag eller lager.

Rosengård är under kraftig utveckling. Stadsdelen kommer att få regional persontågstrafik på Kontinentalbanan och flera aktuella utvecklingsprojekt finns inom området.

Transaktionsvärdet i affären, inklusive byggrätten, uppgår till 390 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 20.050 kronor per kvadratmeter uthyrbar area.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Affärsanalys

Styrkebesked på lamslagen marknad

Alexander Vintermist vid CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär i centrala Stockholm.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Affärsanalys

Hyrespotential när ägare ökar innehavet

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 6/2022) Efter en rekordhög transaktionsaktivitet under första halvåret 2022 inleddes även högsommaren starkt …

Affärsanalys

Hittat hem efter fem ägarbyten på fem år

Andreas Joelsson Svenn på Savills har placerat värderingspennan på en paketaffär med centrala fastigheter.

Affärsanalys

SBB renodlar via försäljning till Nyfosa

Fastighetsvärderaren Oskar Mosén vid Savills har granskat paketaffären mellan i Nyfosa och SBB där åtta fastigheter i Kalmar ingick.

Affärsanalys

Litet och certifierat lockar investerare

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, analyserar en affär med en bostadsfastighet som ägde rum under våren.

Affärsanalys

Blandfastigheter en motsägelsefull trend

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, har satt analyspennan i en paketaffär med fastigheter för 300 miljoner kronor.

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

Affärsanalys

Förvärvar logistik till rekordyield

Andreas Eckermann på CBRE har satt analyspennan i en affär med två moderna logistikfastigheter.

Affärsanalys

Köper kontorshus med hyrespotential

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspannan i en transaktion som ägt rum på Kungsholmen.

Affärsanalys

Bostadsjättens swexit med låg yield

Akelius gick i juni ut med att beståndet i Sverige, Danmark och Tyskland ämnades att avyttras. Processen rivstartades och avslut …

Affärsanalys

Jakten på bostäder riktas mot småstäder

Under sensommaren förvärvade Amasten i princip hela Lidén Groups fastighetsbestånd. Portföljen är belägen i Trollhättan (4 procent), Uddevalla (22), Ulricehamn …

Tillbaka till förstasidan