Potential trots värdeminskning

Bolsheden 1:4, Kungsbacka

Läge B
Uthyrn. lokalarea totalt 17.804 kvm
Marknadshyra 900–1.100kr/kvm(kontor), 550 – 700 kr/kvm (lager)
Uthyrningsgrad 86%
Hyresgäster Billdals Färghus, Top Fitness, Computime, Hemköp, PPY Production
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov Normalt

TRANSAKTION
Köptidpunkt 5 oktober 2015
Köpare Harry Sjögren AB
Säljare Valad
Köpeskilling 154 mkr
Direktavkastn. marknadshyra normaliserad avkastning ca 6,75%
Kr/kvm (exkl. garage) 8.649

Visa faktaruta

Castellums dotterbolag Harry Sjögren AB har förvärvat fastigheten Bolsheden 1:4, även kallad Kungsporten, från Valad. Fastigheten är strategiskt belägen vid Säröleden (väg 158), 22 km från centrala Göteborg, precis över gränsen mot Kungsbacka, nära havet och attraktiva bostadsområden. de närmast belägna större industri- och handelsområdena är Sisjön och Frölunda Torg, som ligger 9 km norr om Bolsheden.

Kungsporten är en blandfastighet som består av sju byggnader med kontor och kontorshotell, butiker, lager, restaurang, gym och en bensinmack. Sex av byggnaderna är uppförda runt en hästskoformad innergård. den uthyrningsbara ytan är 17.804 kvm uppdelat på 8.480 kvm kontor, 5.900 kvm butik och 3.424 kvm industri. i byggnaderna finns drygt 80 hyresgäster som verkar inom såväl livsmedels- och grossisthandeln som vårdsektorn. uthyrningsgraden uppgår till 86 procent. de största hyresgästerna är Axfood (Hemköp) som hyr 3.555 kvm samt ett gym som hyr 1.145 kvm. övriga hyresgäster är små, vilket delvis förklaras av kontorshotellet. Byggnaden är två-tre våningar hög, uppförd 1991 och tillbyggd 1997. Byggnadens kvalitet bedöms som normal till god. Allmänna kommunikationer finns i form av buss till Göteborg och Kungsbacka. Till fastigheten hör cirka 450 parkeringsplatser. För Harry Sjögren AB utgör fastigheten ett bra tillskott till befintligt fastighetsbestånd i Kungsbacka och västra Göteborg där man sedan länge är en betydande aktör.

Valad (då Teesland iOG) förvärvade fastigheten från GLG Fastigheter för 175 miljoner kr år 2006. då var den initiala direktavkastningen 7,1 procent på en vakansgrad på 10 procent. det var Teeslands första förvärv i Göteborgsregionen. Nu säljer man fastigheten för 154 miljoner kronor. Vi kan anta att Valad har skrivit av fastigheten med 2–3 procent om året så bokföringsmässigt torde försäljningen inte innebära någon förlust för dem.

Fastigheten har i dagsläget en vakansgrad på 14 procent. Det är främst kontors- och lagerytor som är vakanta. Efterfrågan är god då fastigheten ligger strategiskt mellan två tydliga tillväxtkommuner i Göteborgsregionen. i närområdet finns dessutom planerat större bostads- och infrastrukturprojekt. Att fylla vakanserna borde därför inte vara något större problem.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Tillbaka till förstasidan