Potential trots värdeminskning

Bolsheden 1:4, Kungsbacka

Läge B
Uthyrn. lokalarea totalt 17.804 kvm
Marknadshyra 900–1.100kr/kvm(kontor), 550 – 700 kr/kvm (lager)
Uthyrningsgrad 86%
Hyresgäster Billdals Färghus, Top Fitness, Computime, Hemköp, PPY Production
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov Normalt

TRANSAKTION
Köptidpunkt 5 oktober 2015
Köpare Harry Sjögren AB
Säljare Valad
Köpeskilling 154 mkr
Direktavkastn. marknadshyra normaliserad avkastning ca 6,75%
Kr/kvm (exkl. garage) 8.649

Visa faktaruta

Castellums dotterbolag Harry Sjögren AB har förvärvat fastigheten Bolsheden 1:4, även kallad Kungsporten, från Valad. Fastigheten är strategiskt belägen vid Säröleden (väg 158), 22 km från centrala Göteborg, precis över gränsen mot Kungsbacka, nära havet och attraktiva bostadsområden. de närmast belägna större industri- och handelsområdena är Sisjön och Frölunda Torg, som ligger 9 km norr om Bolsheden.

Kungsporten är en blandfastighet som består av sju byggnader med kontor och kontorshotell, butiker, lager, restaurang, gym och en bensinmack. Sex av byggnaderna är uppförda runt en hästskoformad innergård. den uthyrningsbara ytan är 17.804 kvm uppdelat på 8.480 kvm kontor, 5.900 kvm butik och 3.424 kvm industri. i byggnaderna finns drygt 80 hyresgäster som verkar inom såväl livsmedels- och grossisthandeln som vårdsektorn. uthyrningsgraden uppgår till 86 procent. de största hyresgästerna är Axfood (Hemköp) som hyr 3.555 kvm samt ett gym som hyr 1.145 kvm. övriga hyresgäster är små, vilket delvis förklaras av kontorshotellet. Byggnaden är två-tre våningar hög, uppförd 1991 och tillbyggd 1997. Byggnadens kvalitet bedöms som normal till god. Allmänna kommunikationer finns i form av buss till Göteborg och Kungsbacka. Till fastigheten hör cirka 450 parkeringsplatser. För Harry Sjögren AB utgör fastigheten ett bra tillskott till befintligt fastighetsbestånd i Kungsbacka och västra Göteborg där man sedan länge är en betydande aktör.

Valad (då Teesland iOG) förvärvade fastigheten från GLG Fastigheter för 175 miljoner kr år 2006. då var den initiala direktavkastningen 7,1 procent på en vakansgrad på 10 procent. det var Teeslands första förvärv i Göteborgsregionen. Nu säljer man fastigheten för 154 miljoner kronor. Vi kan anta att Valad har skrivit av fastigheten med 2–3 procent om året så bokföringsmässigt torde försäljningen inte innebära någon förlust för dem.

Fastigheten har i dagsläget en vakansgrad på 14 procent. Det är främst kontors- och lagerytor som är vakanta. Efterfrågan är god då fastigheten ligger strategiskt mellan två tydliga tillväxtkommuner i Göteborgsregionen. i närområdet finns dessutom planerat större bostads- och infrastrukturprojekt. Att fylla vakanserna borde därför inte vara något större problem.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Tillbaka till förstasidan