Potential för central blandfastighet

Dragarbrunn 10:3, Uppsala

Fastigheter Dragarbrunn 10:3, Uppsala
Totalarea Ca 15 600 kvm (inkl. garage)
Totalt hyresvärde Drygt 25 mkr inkl tillägg
Uthyrningsgrad Ca 97 %
Hyresgäster Ett 50-tal (exkl. bostäder och garage/parkering)
Hyresrisk Liten
Underhållsbehov Normalt Ev stambyte för bostäder på sikt

TRANSAKTION
Köpetidpunkt Maj 2016
Köpare Skandia Fastighet
Säljare Fastighets AB LE Lundberg
Köpeskilling 436 mkr
Direktavkastning, initial 4,3 %
Kr/kvm 27 976 kr (inkl garage)

Visa faktaruta

I början av maj kunde Skandia Fastigheter berätta att de köper Dragarbrunn 10:3 i Uppsala. Säljaren Lundbergs avyttrar därmed sin enda kvarvarande fastighet i staden.

Det underliggande fastighetsvärdet i bolagsaffären uppgick till 436 miljoner kronor. Köpeskillingen motsvarar cirka 28 000 kr/kvm (inkluderat ett garage om 874 kvm).

Skandia Fastigheter äger sedan tidigare flera fastigheter inom gångavstånd från den förvärvade fastigheten, bland annat gallerian S:t Per, så förvärvet kan anses som ett bra komplement till det befintliga beståndet.

Dragarbrunn 10:3, som omfattar större delen av ett kvarter, ligger vid gågatan Svartbäcksgatan, Östra Ågatan, Klostergatan och Sankt Olofsgatan. Fastigheten innehåller 11 600 kvm kommersiella lokaler och garage samt 3 100 kvm bostäder fördelade på fyra byggnader. Av de kommersiella lokalerna utgörs 3 900 kvm av butiker. Vid förvärvet var 420 kvm vakanta, huvudsakligen kontor. Kontorsläget bedöms som mycket gott, likaså butiksläget mot gågatan Svartbäcksgatan. Butiker mot övriga gator bedöms som mer sekundärt.

Hyrorna för kontoren bedöms till 1 400–2 200 kr/kvm. En viss hyres-ökningspotential bedöms kunna finnas givet en viss uppgradering av delar av lokalerna. Även för delar av butikerna bedöms finnas möjligheter för en viss hyresökning, speciellt för de lokaler som vetter mot gågatan. Direktavkastningskravet initialt bedöms uppgå till omkring 4,3 procent, vilket bedöms motsvara drygt 5 procent för den kommersiella delen.

Bostäderna inom fastigheten är lokaliserade inom byggnaden som vetter mot Fyrisån. Detta medför att byggnaden är potentiellt avstyckningsbar, alternativt att man kan bilda en 3D-fastighet. Därmed kan objektet vara intressant för en vidareförsäljning och ombildning till en bostadsrättsförening.

Uppsala är en stad i tillväxt med många planerade och pågående projekt för såväl kommersiella lokaler som bostäder. Det nya resecentrumet med nya kontor och hotell vid järnvägsstationen har medfört en viss förskjutning av centrumet mot resecentrumet. Vidare konkurrerar Uppsalas cityhandel i likhet med andra regionstäder med externhandelsområden som exempelvis externhandeln inom Boländerna. Parkeringsproblemen i cityområdet är därmed till nackdel för cityhandeln.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

I mitten av september kommunicerades att Blackstone följt upp sitt förvärv av lager- och logistikfastigheter från Corem med ytterligare en …

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Pareto-skapade Bråviken Logistik-koncernen informerade i slutet av september om att avtal ingåtts med en ej namngiven investerare avseende en försäljning …

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Tillbaka till förstasidan