Potential för central blandfastighet

Dragarbrunn 10:3, Uppsala

Fastigheter Dragarbrunn 10:3, Uppsala
Totalarea Ca 15 600 kvm (inkl. garage)
Totalt hyresvärde Drygt 25 mkr inkl tillägg
Uthyrningsgrad Ca 97 %
Hyresgäster Ett 50-tal (exkl. bostäder och garage/parkering)
Hyresrisk Liten
Underhållsbehov Normalt Ev stambyte för bostäder på sikt

TRANSAKTION
Köpetidpunkt Maj 2016
Köpare Skandia Fastighet
Säljare Fastighets AB LE Lundberg
Köpeskilling 436 mkr
Direktavkastning, initial 4,3 %
Kr/kvm 27 976 kr (inkl garage)

Visa faktaruta

I början av maj kunde Skandia Fastigheter berätta att de köper Dragarbrunn 10:3 i Uppsala. Säljaren Lundbergs avyttrar därmed sin enda kvarvarande fastighet i staden.

Det underliggande fastighetsvärdet i bolagsaffären uppgick till 436 miljoner kronor. Köpeskillingen motsvarar cirka 28 000 kr/kvm (inkluderat ett garage om 874 kvm).

Skandia Fastigheter äger sedan tidigare flera fastigheter inom gångavstånd från den förvärvade fastigheten, bland annat gallerian S:t Per, så förvärvet kan anses som ett bra komplement till det befintliga beståndet.

Dragarbrunn 10:3, som omfattar större delen av ett kvarter, ligger vid gågatan Svartbäcksgatan, Östra Ågatan, Klostergatan och Sankt Olofsgatan. Fastigheten innehåller 11 600 kvm kommersiella lokaler och garage samt 3 100 kvm bostäder fördelade på fyra byggnader. Av de kommersiella lokalerna utgörs 3 900 kvm av butiker. Vid förvärvet var 420 kvm vakanta, huvudsakligen kontor. Kontorsläget bedöms som mycket gott, likaså butiksläget mot gågatan Svartbäcksgatan. Butiker mot övriga gator bedöms som mer sekundärt.

Hyrorna för kontoren bedöms till 1 400–2 200 kr/kvm. En viss hyres-ökningspotential bedöms kunna finnas givet en viss uppgradering av delar av lokalerna. Även för delar av butikerna bedöms finnas möjligheter för en viss hyresökning, speciellt för de lokaler som vetter mot gågatan. Direktavkastningskravet initialt bedöms uppgå till omkring 4,3 procent, vilket bedöms motsvara drygt 5 procent för den kommersiella delen.

Bostäderna inom fastigheten är lokaliserade inom byggnaden som vetter mot Fyrisån. Detta medför att byggnaden är potentiellt avstyckningsbar, alternativt att man kan bilda en 3D-fastighet. Därmed kan objektet vara intressant för en vidareförsäljning och ombildning till en bostadsrättsförening.

Uppsala är en stad i tillväxt med många planerade och pågående projekt för såväl kommersiella lokaler som bostäder. Det nya resecentrumet med nya kontor och hotell vid järnvägsstationen har medfört en viss förskjutning av centrumet mot resecentrumet. Vidare konkurrerar Uppsalas cityhandel i likhet med andra regionstäder med externhandelsområden som exempelvis externhandeln inom Boländerna. Parkeringsproblemen i cityområdet är därmed till nackdel för cityhandeln.

Missa inte! Uppsalamarknaden 2020 – årets stora mötesplats om marknad, investeringsläge och stadsutveckling i Uppsala med omnejd

25 september 2020, Uppsala.
Klicka här för mer info!

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Tillbaka till förstasidan