Positionerar sig för framtidens Högsbo

Högsbo 21:2, Göteborg

Läge
A-läge för lager/logistik
Tomtareal ca 155.000 kvm
Total uthyrbar area ca 66.000 kvm
Hyra årsbasis ca 55 mkr inkl. tillägg
Uthyrningsgrad 100%
Hyresgäster DHL, Göteborgs stad, Mat.se, Mekonomen m..
Bedömd hyresnivå ca 800-900 kr/kvm
Bedömd hyresrisk Relativt låg
Underhållsbehov Normalt

TRANSAKTION
Köptidpunkt December 2015
Köpare Ikano Bostad och Stena Fastigheter
Säljare Catena
Fastighetsvärde 580 mkr
Kr/kvm 8.800 kr/kvm
Bedömd direktavkastning ca 7,0%

Visa faktaruta

Julefriden såg ut att ha sänkt sig i förtid över Göteborgsmarknaden, när så Ikano Bostad och Stena Fastigheter stod för ett av årets mest spännande förvärv i form av ”Prippshuset” Högsbo 21:2 från Catena, till ett fastighetsvärde om 580 miljoner kronor. Det rör sig då om två bostadsaktörer som inte är kända för spekulativa affärer, vilka i ett ovanligt grepp förvärvat 50 procent vardera av en stor logistikfastighet.

Den aktuella fastigheten är belägen i Högsbo industriområde och omfattar 66.000 kvm uthyrningsbar area – främst logistikytor men även med större inslag av utbildningslokaler. Största hyresgäst är i dagsläget DHL som förhyr cirka två tredjedelar av fastigheten. övriga hyresgäster är bland annat Motorbranschens tekniska gymnasium, Mat.se, Peab­ skolan och Mekonomen. Hyresvärdet uppgår till cirka 55 miljoner kronor, den genomsnittliga kontraktsläng­ den till 3,6 år och avkastningskravet bedöms av Savills till cirka 7,0 procent.

Högsbo industriområde är beläget mellan bostadstäta Frölunda och handelsområdet Sisjön. Kommunikationerna är goda, då dag Hammarskjöldsleden och Söderleden möts ca 1 km sydväst om fastigheten. Något längre norrut återfinns det som allt oftare benämns ”Södra Änggården”, där inte minst Platzer tagit position för att utveckla blandstad i det gamla industriområdet. Västerut har området mellan Marklandsgatan och Opaltorget pekats ut i stadens strategidokument som väl lämpat för fortsatt förtätning av stadsbebyggelse.

Högsbo 21:2 är i dag att anse som ett gott förvaltningsobjekt. Att målet över tid är att utveckla bostäder och tillhörande närservice tarvar dock inte några krumsprång för fantasin. Byggnadsnämnden påpekade redan i planarbetet från 2010 fastighetens lämplighet för blandstad. Stadsbyggnadskontorets utredning landade då i en möjlig exploatering om 210.000–250.000 kvm BTA.

Vad köparna anbelangar be­döms risken i investeringen att begränsas av att fastigheten är ett synbarligen väl fungerande förvaltningsobjekt; betryggande om den kommande stadsutvecklingsvågen skulle dra ut på tiden.

Tidplanen för utvecklingen av fastigheten är givetvis avhängig flera faktorer, men en uppskattning är att förhandsförsäljningarna inte ligger alltför långt från stadens 400­ årsjubileum, 2021.

Text Peter William-Olsson Berglin

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Tillbaka till förstasidan