Positionerar sig för framtidens Högsbo

Högsbo 21:2, Göteborg

Läge
A-läge för lager/logistik
Tomtareal ca 155.000 kvm
Total uthyrbar area ca 66.000 kvm
Hyra årsbasis ca 55 mkr inkl. tillägg
Uthyrningsgrad 100%
Hyresgäster DHL, Göteborgs stad, Mat.se, Mekonomen m..
Bedömd hyresnivå ca 800-900 kr/kvm
Bedömd hyresrisk Relativt låg
Underhållsbehov Normalt

TRANSAKTION
Köptidpunkt December 2015
Köpare Ikano Bostad och Stena Fastigheter
Säljare Catena
Fastighetsvärde 580 mkr
Kr/kvm 8.800 kr/kvm
Bedömd direktavkastning ca 7,0%

Visa faktaruta

Julefriden såg ut att ha sänkt sig i förtid över Göteborgsmarknaden, när så Ikano Bostad och Stena Fastigheter stod för ett av årets mest spännande förvärv i form av ”Prippshuset” Högsbo 21:2 från Catena, till ett fastighetsvärde om 580 miljoner kronor. Det rör sig då om två bostadsaktörer som inte är kända för spekulativa affärer, vilka i ett ovanligt grepp förvärvat 50 procent vardera av en stor logistikfastighet.

Den aktuella fastigheten är belägen i Högsbo industriområde och omfattar 66.000 kvm uthyrningsbar area – främst logistikytor men även med större inslag av utbildningslokaler. Största hyresgäst är i dagsläget DHL som förhyr cirka två tredjedelar av fastigheten. övriga hyresgäster är bland annat Motorbranschens tekniska gymnasium, Mat.se, Peab­ skolan och Mekonomen. Hyresvärdet uppgår till cirka 55 miljoner kronor, den genomsnittliga kontraktsläng­ den till 3,6 år och avkastningskravet bedöms av Savills till cirka 7,0 procent.

Högsbo industriområde är beläget mellan bostadstäta Frölunda och handelsområdet Sisjön. Kommunikationerna är goda, då dag Hammarskjöldsleden och Söderleden möts ca 1 km sydväst om fastigheten. Något längre norrut återfinns det som allt oftare benämns ”Södra Änggården”, där inte minst Platzer tagit position för att utveckla blandstad i det gamla industriområdet. Västerut har området mellan Marklandsgatan och Opaltorget pekats ut i stadens strategidokument som väl lämpat för fortsatt förtätning av stadsbebyggelse.

Högsbo 21:2 är i dag att anse som ett gott förvaltningsobjekt. Att målet över tid är att utveckla bostäder och tillhörande närservice tarvar dock inte några krumsprång för fantasin. Byggnadsnämnden påpekade redan i planarbetet från 2010 fastighetens lämplighet för blandstad. Stadsbyggnadskontorets utredning landade då i en möjlig exploatering om 210.000–250.000 kvm BTA.

Vad köparna anbelangar be­döms risken i investeringen att begränsas av att fastigheten är ett synbarligen väl fungerande förvaltningsobjekt; betryggande om den kommande stadsutvecklingsvågen skulle dra ut på tiden.

Tidplanen för utvecklingen av fastigheten är givetvis avhängig flera faktorer, men en uppskattning är att förhandsförsäljningarna inte ligger alltför långt från stadens 400­ årsjubileum, 2021.

Text Peter William-Olsson Berglin

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Tillbaka till förstasidan