Pionjär säljer mer med bra resultat

Köpet 1, Karlstad

Läge A för butiker
Gatuadress Frykmans väg 1–6
Uthyrn. lokalarea 20.547 kvm
Marknadshyra ca 2.200 kr/kvm
Uthyrningsgrad ca 98%
Hyresgäster Coop samt ytterligare
26 butiker och 8 restauranger
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov Lågt

TRANSAKTION
Köptidpunkt 7 oktober 2015
Köpare Eurocommercial
Säljare Konsum Värmland
Köpeskilling 600 mkr
Direktavkastn.marknadshyra normaliserad avkastning cirka 5,25 %
Kr/kvm 29.201

Visa faktaruta

I början av oktober sålde Konsum Värmland fastigheten Köpet 1 till Eurocommercial för 600 miljoner. Försäljningen avser en helt moderniserad Coop om 11.000 kvm samt ytterligare 26 butiker och 8 restauranger. Ombyggnad pågår av delar av fastigheten och Konsum Värmland har kvar ansvaret att färdigställa projektet, som ska stå klart våren 2016.

Bergviks köpcentrum 4 km utanför Karlstad är ett av landets största detaljhandelsområden. Det ligger längs med E18 där riksvägarna 61 och 62 ansluter norrifrån. Handelsområdet består av fyra fastigheter, Köpet 1, 2, 3 och 4, och omfattar strax över 49.000 kvm handelsyta.

För Konsum Värmland innebär försäljningen slutet på en lång närvaro som fastighetsägare i Bergvik. Redan 1965 presenterade Konsum de första planerna på att öppna ett varuhus utanför stadskärnan, eftersom dåvarande Domus Karlstad, byggt 1962, redan hade blivit för trångbott. Hela 20 år senare, 1982, invigdes Värmlands första externa stormarknad i Bergvik. Sedan dess har det hänt mycket på det som tidigare var ett ganska anonymt industriområde.

År 1982 öppnade Obs! (i dag Coop Forum), Maxis (i dag ICA Maxi) och OK Värmland på Bergvik. De hade då tillsammans 20.000 kvm handelsyta. under 90-talet byggdes handelsområdet ut i flera etapper. År 2001–2003 gjordes ytterligare en utbyggnad då området kompletterades med en galleria innehållande 60 butiker och elva kafé/restauranger. År 2005 renodlades verksamheten genom att Konsum Värmland sålde galleriadelen (Köpet 3) till Eurocommercial.

Just nu är hela Bergvik återigen i en mycket omfattande förnyelsefas som kommer att pågå en bit in på nästa år. Förutom en uppdaterad in- och utsida byggs även en helt ny shoppinggata med många nya butiker och restauranger. I hjärtat av Bergvik skapas mat- och aktivitetsytan Spisa.

Konsum Värmland säljer nu fastigheten Köpet 1 i linje med den renodlingsprocess som inleddes av KF-koncernen under 2013 och som innebär att fastighetsbeståndet över tid kommer att avyttras i en Strukturerad process. För Eurocommercial innebär förvärvet att man blir ensam ägare av galleriadelen. Den normaliserade avkastningen i affären bedöms till cirka 5,25 procent.

Det kan tyckas lågt, men motiveras av att det är ett kompletteringsköp där Eurocommercial säkerställer kontrollen över en stor del av området.

TEXT Karin Witalis

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

I vinnarläget med pendlingsavstånd

I december 2020 sålde Framfastgruppen projektfastigheter inom ett utvecklingsområde som ligger centralt i Strängnäs. Portföljen omfattar fyra fastigheter som uppförs …

Affärsanalys

Allt fler transaktioner tidigt i projektstadiet

För ett år sedan förvärvade Balder fastigheten Sälgen 4 på Östermalm i centrala Stockholm av Circle K. Transaktionen, där Newsec …

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.
Affärsanalys

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Affärsanalys

Hyresrätter alltmer attraktiva överallt

Mot slutet av 2019 köpte Willhem ett större hyresrättsprojekt i Eskilstuna från en konfidentiell säljare. Projektet omfattade 337 nyproducerade hyresrätter …

Affärsanalys

Rekordintresse för Stockholms innerstad

Tidigt i september offentliggjordes det att Arnahammar Fastighets AB, ett JV som skapats av Rutger Arnhult och Jan-Åke Glommen, köpt …

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Tillbaka till förstasidan