Pionjär säljer mer med bra resultat

Köpet 1, Karlstad

Läge A för butiker
Gatuadress Frykmans väg 1–6
Uthyrn. lokalarea 20.547 kvm
Marknadshyra ca 2.200 kr/kvm
Uthyrningsgrad ca 98%
Hyresgäster Coop samt ytterligare
26 butiker och 8 restauranger
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov Lågt

TRANSAKTION
Köptidpunkt 7 oktober 2015
Köpare Eurocommercial
Säljare Konsum Värmland
Köpeskilling 600 mkr
Direktavkastn.marknadshyra normaliserad avkastning cirka 5,25 %
Kr/kvm 29.201

Visa faktaruta

I början av oktober sålde Konsum Värmland fastigheten Köpet 1 till Eurocommercial för 600 miljoner. Försäljningen avser en helt moderniserad Coop om 11.000 kvm samt ytterligare 26 butiker och 8 restauranger. Ombyggnad pågår av delar av fastigheten och Konsum Värmland har kvar ansvaret att färdigställa projektet, som ska stå klart våren 2016.

Bergviks köpcentrum 4 km utanför Karlstad är ett av landets största detaljhandelsområden. Det ligger längs med E18 där riksvägarna 61 och 62 ansluter norrifrån. Handelsområdet består av fyra fastigheter, Köpet 1, 2, 3 och 4, och omfattar strax över 49.000 kvm handelsyta.

För Konsum Värmland innebär försäljningen slutet på en lång närvaro som fastighetsägare i Bergvik. Redan 1965 presenterade Konsum de första planerna på att öppna ett varuhus utanför stadskärnan, eftersom dåvarande Domus Karlstad, byggt 1962, redan hade blivit för trångbott. Hela 20 år senare, 1982, invigdes Värmlands första externa stormarknad i Bergvik. Sedan dess har det hänt mycket på det som tidigare var ett ganska anonymt industriområde.

År 1982 öppnade Obs! (i dag Coop Forum), Maxis (i dag ICA Maxi) och OK Värmland på Bergvik. De hade då tillsammans 20.000 kvm handelsyta. under 90-talet byggdes handelsområdet ut i flera etapper. År 2001–2003 gjordes ytterligare en utbyggnad då området kompletterades med en galleria innehållande 60 butiker och elva kafé/restauranger. År 2005 renodlades verksamheten genom att Konsum Värmland sålde galleriadelen (Köpet 3) till Eurocommercial.

Just nu är hela Bergvik återigen i en mycket omfattande förnyelsefas som kommer att pågå en bit in på nästa år. Förutom en uppdaterad in- och utsida byggs även en helt ny shoppinggata med många nya butiker och restauranger. I hjärtat av Bergvik skapas mat- och aktivitetsytan Spisa.

Konsum Värmland säljer nu fastigheten Köpet 1 i linje med den renodlingsprocess som inleddes av KF-koncernen under 2013 och som innebär att fastighetsbeståndet över tid kommer att avyttras i en Strukturerad process. För Eurocommercial innebär förvärvet att man blir ensam ägare av galleriadelen. Den normaliserade avkastningen i affären bedöms till cirka 5,25 procent.

Det kan tyckas lågt, men motiveras av att det är ett kompletteringsköp där Eurocommercial säkerställer kontrollen över en stor del av området.

TEXT Karin Witalis

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Tillbaka till förstasidan