Pionjär säljer mer med bra resultat

Köpet 1, Karlstad

Läge A för butiker
Gatuadress Frykmans väg 1–6
Uthyrn. lokalarea 20.547 kvm
Marknadshyra ca 2.200 kr/kvm
Uthyrningsgrad ca 98%
Hyresgäster Coop samt ytterligare
26 butiker och 8 restauranger
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov Lågt

TRANSAKTION
Köptidpunkt 7 oktober 2015
Köpare Eurocommercial
Säljare Konsum Värmland
Köpeskilling 600 mkr
Direktavkastn.marknadshyra normaliserad avkastning cirka 5,25 %
Kr/kvm 29.201

Visa faktaruta

I början av oktober sålde Konsum Värmland fastigheten Köpet 1 till Eurocommercial för 600 miljoner. Försäljningen avser en helt moderniserad Coop om 11.000 kvm samt ytterligare 26 butiker och 8 restauranger. Ombyggnad pågår av delar av fastigheten och Konsum Värmland har kvar ansvaret att färdigställa projektet, som ska stå klart våren 2016.

Bergviks köpcentrum 4 km utanför Karlstad är ett av landets största detaljhandelsområden. Det ligger längs med E18 där riksvägarna 61 och 62 ansluter norrifrån. Handelsområdet består av fyra fastigheter, Köpet 1, 2, 3 och 4, och omfattar strax över 49.000 kvm handelsyta.

För Konsum Värmland innebär försäljningen slutet på en lång närvaro som fastighetsägare i Bergvik. Redan 1965 presenterade Konsum de första planerna på att öppna ett varuhus utanför stadskärnan, eftersom dåvarande Domus Karlstad, byggt 1962, redan hade blivit för trångbott. Hela 20 år senare, 1982, invigdes Värmlands första externa stormarknad i Bergvik. Sedan dess har det hänt mycket på det som tidigare var ett ganska anonymt industriområde.

År 1982 öppnade Obs! (i dag Coop Forum), Maxis (i dag ICA Maxi) och OK Värmland på Bergvik. De hade då tillsammans 20.000 kvm handelsyta. under 90-talet byggdes handelsområdet ut i flera etapper. År 2001–2003 gjordes ytterligare en utbyggnad då området kompletterades med en galleria innehållande 60 butiker och elva kafé/restauranger. År 2005 renodlades verksamheten genom att Konsum Värmland sålde galleriadelen (Köpet 3) till Eurocommercial.

Just nu är hela Bergvik återigen i en mycket omfattande förnyelsefas som kommer att pågå en bit in på nästa år. Förutom en uppdaterad in- och utsida byggs även en helt ny shoppinggata med många nya butiker och restauranger. I hjärtat av Bergvik skapas mat- och aktivitetsytan Spisa.

Konsum Värmland säljer nu fastigheten Köpet 1 i linje med den renodlingsprocess som inleddes av KF-koncernen under 2013 och som innebär att fastighetsbeståndet över tid kommer att avyttras i en Strukturerad process. För Eurocommercial innebär förvärvet att man blir ensam ägare av galleriadelen. Den normaliserade avkastningen i affären bedöms till cirka 5,25 procent.

Det kan tyckas lågt, men motiveras av att det är ett kompletteringsköp där Eurocommercial säkerställer kontrollen över en stor del av området.

TEXT Karin Witalis

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Tillbaka till förstasidan