Nyutvecklad handel får annan typ av ägare

Kålltorp 127:3 & Näverluren 1 och 2

Läge
A-läge (för big box-handel)

Uthyrbar area totalt
13.500 kvm

Hyresvärde
22 mkr

Uthyrningsgrad
100%

Antal hyresgäster
10-tal

Underhållsbehov
Lågt

TRANSAKTION

Köptidpunkt
Maj 2018

Köpare
NRP

Säljare
Skanska

Köpeskilling
340 mkr

Direktavkastningskr.
6%

Kr/kvm
25.000

Sammanfattning

  • Bra försäljning trots osäkerhet kring handelns framtid.
  • Starka hyresgäster lyfter området och kringliggande handel.
  • Konkurrensen från framtida handels­projekt i närområdet och e-handeln kan slå negativt.
Visa faktaruta

I maj offentliggjordes affären mellan Skanska och NRP avseende tre handelsfastigheter. Den till ytan största fastigheten ligger i Torpa­vallen i östra delen av centrala Göteborg. Området utgjordes tidigare av fotbollsplaner där bland annat det gamla Como-proffset Dan Corneliusson sparkat boll i Qviding FIF. Detta påverkar inte transaktionen nämnvärt men är värt att mämna i VM-tider. Skanska tog fram detaljplanen runt 2007 och lät uppföra byggnaderna under perioden 2011–2013.

Torpavallen är ett förhållandevis litet handelsområde, jämfört med Backaplan, Kållered Köpstad och Bäckebol. Samtidigt ligger det centralt och har lyckats dra till sig starka hyresgäster som Ica Kvantum och Systembolaget. Där finns ockå hyresgäster som Media Markt, Max Hamburgerrestauranger, Sats och Arken Zoo. Totalt uppförde Skanska lokaler om ca 10.000 kvm fördelat på två byggnader.

De andra två fastigheterna i transaktionen omfattar 3.500 kvm och inhyser Mekonomen och Axfood. Fastigheterna ligger i Eklanda i Mölndals kommun, strax norr om Söderleden.

Köpeskillingen för de tre fastigheterna uppgick till 340 miljoner kronor, vilket motsvarar en köpeskilling om ca 25.000 kr/kvm. Newsecs bedömning är att hyresnivån för denna typ av handelslokaler ligger mellan 1.500 och 1.800 kr/kvm. Hamburgerrestauranger med hyresgäster som Max, McDonalds och Burger King har vanligtvis en betydligt högre hyresnivå, vilket drar upp hyressnittet i denna transaktion, likaså snittvärdet per kvm. Detta motsvarar då, enligt Newsecs bedömning, ett direktavkastnings­krav runt 6 procent.

Handelns framtid är osäker och diskuteras flitigt, inte minst till följd av den ökade e-handeln. E-handeln hade en tillväxt om 17 procent under 2017 och den väntas bli 15 procent under 2018. NRP:s köp får dock ses som ett styrkebesked för denna typ av handelsfastigheter.

Torpavallen har en stark blandning av hyresgäster med bra kundmagneter. Det är svårt att hitta bättre lägen för nyetableringar i dag och med hänsyn till att Backaplan kommer omvandlas från ett handelsläge till blandstad så kommer läget knappast bli sämre. Orosmoln kan möjligtvis utgöras av TK Developments omvandling av SKF:s gamla kullagerfabrik i Gamlestan till ca 40.000 kvm handel endast ett par rejäla stenkast från Torpavallen.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Tillbaka till förstasidan