Nyutvecklad handel får annan typ av ägare

Kålltorp 127:3 & Näverluren 1 och 2

Läge
A-läge (för big box-handel)

Uthyrbar area totalt
13.500 kvm

Hyresvärde
22 mkr

Uthyrningsgrad
100%

Antal hyresgäster
10-tal

Underhållsbehov
Lågt

TRANSAKTION

Köptidpunkt
Maj 2018

Köpare
NRP

Säljare
Skanska

Köpeskilling
340 mkr

Direktavkastningskr.
6%

Kr/kvm
25.000

Sammanfattning

  • Bra försäljning trots osäkerhet kring handelns framtid.
  • Starka hyresgäster lyfter området och kringliggande handel.
  • Konkurrensen från framtida handels­projekt i närområdet och e-handeln kan slå negativt.
Visa faktaruta

I maj offentliggjordes affären mellan Skanska och NRP avseende tre handelsfastigheter. Den till ytan största fastigheten ligger i Torpa­vallen i östra delen av centrala Göteborg. Området utgjordes tidigare av fotbollsplaner där bland annat det gamla Como-proffset Dan Corneliusson sparkat boll i Qviding FIF. Detta påverkar inte transaktionen nämnvärt men är värt att mämna i VM-tider. Skanska tog fram detaljplanen runt 2007 och lät uppföra byggnaderna under perioden 2011–2013.

Torpavallen är ett förhållandevis litet handelsområde, jämfört med Backaplan, Kållered Köpstad och Bäckebol. Samtidigt ligger det centralt och har lyckats dra till sig starka hyresgäster som Ica Kvantum och Systembolaget. Där finns ockå hyresgäster som Media Markt, Max Hamburgerrestauranger, Sats och Arken Zoo. Totalt uppförde Skanska lokaler om ca 10.000 kvm fördelat på två byggnader.

De andra två fastigheterna i transaktionen omfattar 3.500 kvm och inhyser Mekonomen och Axfood. Fastigheterna ligger i Eklanda i Mölndals kommun, strax norr om Söderleden.

Köpeskillingen för de tre fastigheterna uppgick till 340 miljoner kronor, vilket motsvarar en köpeskilling om ca 25.000 kr/kvm. Newsecs bedömning är att hyresnivån för denna typ av handelslokaler ligger mellan 1.500 och 1.800 kr/kvm. Hamburgerrestauranger med hyresgäster som Max, McDonalds och Burger King har vanligtvis en betydligt högre hyresnivå, vilket drar upp hyressnittet i denna transaktion, likaså snittvärdet per kvm. Detta motsvarar då, enligt Newsecs bedömning, ett direktavkastnings­krav runt 6 procent.

Handelns framtid är osäker och diskuteras flitigt, inte minst till följd av den ökade e-handeln. E-handeln hade en tillväxt om 17 procent under 2017 och den väntas bli 15 procent under 2018. NRP:s köp får dock ses som ett styrkebesked för denna typ av handelsfastigheter.

Torpavallen har en stark blandning av hyresgäster med bra kundmagneter. Det är svårt att hitta bättre lägen för nyetableringar i dag och med hänsyn till att Backaplan kommer omvandlas från ett handelsläge till blandstad så kommer läget knappast bli sämre. Orosmoln kan möjligtvis utgöras av TK Developments omvandling av SKF:s gamla kullagerfabrik i Gamlestan till ca 40.000 kvm handel endast ett par rejäla stenkast från Torpavallen.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.
Affärsanalys

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Affärsanalys

Hyresrätter alltmer attraktiva överallt

Mot slutet av 2019 köpte Willhem ett större hyresrättsprojekt i Eskilstuna från en konfidentiell säljare. Projektet omfattade 337 nyproducerade hyresrätter …

Affärsanalys

Rekordintresse för Stockholms innerstad

Tidigt i september offentliggjordes det att Arnahammar Fastighets AB, ett JV som skapats av Rutger Arnhult och Jan-Åke Glommen, köpt …

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Tillbaka till förstasidan