Nyutvecklad handel får annan typ av ägare

Kålltorp 127:3 & Näverluren 1 och 2

Läge
A-läge (för big box-handel)

Uthyrbar area totalt
13.500 kvm

Hyresvärde
22 mkr

Uthyrningsgrad
100%

Antal hyresgäster
10-tal

Underhållsbehov
Lågt

TRANSAKTION

Köptidpunkt
Maj 2018

Köpare
NRP

Säljare
Skanska

Köpeskilling
340 mkr

Direktavkastningskr.
6%

Kr/kvm
25.000

Sammanfattning

  • Bra försäljning trots osäkerhet kring handelns framtid.
  • Starka hyresgäster lyfter området och kringliggande handel.
  • Konkurrensen från framtida handels­projekt i närområdet och e-handeln kan slå negativt.
Visa faktaruta

I maj offentliggjordes affären mellan Skanska och NRP avseende tre handelsfastigheter. Den till ytan största fastigheten ligger i Torpa­vallen i östra delen av centrala Göteborg. Området utgjordes tidigare av fotbollsplaner där bland annat det gamla Como-proffset Dan Corneliusson sparkat boll i Qviding FIF. Detta påverkar inte transaktionen nämnvärt men är värt att mämna i VM-tider. Skanska tog fram detaljplanen runt 2007 och lät uppföra byggnaderna under perioden 2011–2013.

Torpavallen är ett förhållandevis litet handelsområde, jämfört med Backaplan, Kållered Köpstad och Bäckebol. Samtidigt ligger det centralt och har lyckats dra till sig starka hyresgäster som Ica Kvantum och Systembolaget. Där finns ockå hyresgäster som Media Markt, Max Hamburgerrestauranger, Sats och Arken Zoo. Totalt uppförde Skanska lokaler om ca 10.000 kvm fördelat på två byggnader.

De andra två fastigheterna i transaktionen omfattar 3.500 kvm och inhyser Mekonomen och Axfood. Fastigheterna ligger i Eklanda i Mölndals kommun, strax norr om Söderleden.

Köpeskillingen för de tre fastigheterna uppgick till 340 miljoner kronor, vilket motsvarar en köpeskilling om ca 25.000 kr/kvm. Newsecs bedömning är att hyresnivån för denna typ av handelslokaler ligger mellan 1.500 och 1.800 kr/kvm. Hamburgerrestauranger med hyresgäster som Max, McDonalds och Burger King har vanligtvis en betydligt högre hyresnivå, vilket drar upp hyressnittet i denna transaktion, likaså snittvärdet per kvm. Detta motsvarar då, enligt Newsecs bedömning, ett direktavkastnings­krav runt 6 procent.

Handelns framtid är osäker och diskuteras flitigt, inte minst till följd av den ökade e-handeln. E-handeln hade en tillväxt om 17 procent under 2017 och den väntas bli 15 procent under 2018. NRP:s köp får dock ses som ett styrkebesked för denna typ av handelsfastigheter.

Torpavallen har en stark blandning av hyresgäster med bra kundmagneter. Det är svårt att hitta bättre lägen för nyetableringar i dag och med hänsyn till att Backaplan kommer omvandlas från ett handelsläge till blandstad så kommer läget knappast bli sämre. Orosmoln kan möjligtvis utgöras av TK Developments omvandling av SKF:s gamla kullagerfabrik i Gamlestan till ca 40.000 kvm handel endast ett par rejäla stenkast från Torpavallen.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Rikets fagra andra stad är inte bortskämd med centrala kontorsaffärer. Endast åtta sådana transaktioner har noterats under de senaste tre …

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Affärsanalys

Risk och möjlighet med påbyggnad

I maj i år kommunicerades att Genesta förvärvat kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 och 11 från Afa Fastigheter. Förvärvet genomfördes av …

Affärsanalys

Vill få upp hyresnivåerna för solitär ”snäcka”

I juni 2018 hade Genestas nystartade fastighetsfond GNRE Core Plus sin första stängning med en samlad investeringskapacitet om cirka 700 …

Affärsanalys

Förvärvar halv stad – med hyrespotential

En av Jönköpings hittills största fastighetsaffärer blev klar i slutet av sommaren när Fastighets AB Regio köpte Ekblads Cityfastigheter. Det …

Affärsanalys

Stor uppsida att vänta om vakanser fylls

I somras genomförde NP3 och Diös en bytesaffär med fastigheter, samtliga i Gävle. Diös tog över fem samhällsfastigheter medan NP3 …

Affärsanalys

Oväntad köpare i läge som kan ge vakanser

Andreas Eckermann vid CBRE sätter analyständerna i transaktion av nyproducerad kontorsfastighet.

Affärsanalys

XX-Låg yield trots avvaktande marknad

En affär med modern och stor en logistikfastighet utanför Örebro analyseras av Mattias Källgren som jobbar på CBRE.

Tillbaka till förstasidan