Nykomling bryter mark när kommunen säljer

M2, Citadellet och Tornen, Göteborg

Uthyrningsbar area 34 500 kvm Kontraktslängd 3 år
Uthyrningsgrad 85–90%
Hyresgäster Älvstranden Utveckling, Volvo, IBM m fl.
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov Lågt till normalt
Outnyttjad byggrätt

TRANSAKTION
Köpetidpunkt Juni 2015, tillträde sker 30 september
Köpare Atrium Ljungberg AB
Säljare Älvstranden Utveckling AB
Köpeskilling 897 Mkr
Initial direktavkastning ca 5,0 %
Kr/kvm 26.000

Visa faktaruta

Det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB har som strategi att avyttra delar av sitt fastighetsbestånd. Den första större försäljningen i beståndet tillkännagavs i början av juni. Tre fastigheter på Lindholmen säljs till Atrium Ljungberg med planerat tillträde den 30 september. Köparen gör i och med detta sitt första förvärv i Göteborg. Köpeskillingen motsvarar ett bedömt värde om 897 miljoner kronor vilket innebär omkring 26 000 kr/kvm.

Fastigheterna, som kallas M2, Citadellet och Tornen, innehåller huvudsakligen effektiva kontorslokaler samt garage med omkring 400 bilplatser. Till de större hyresgästerna hör säljaren Älvstranden Utveckling, Valmet, Sykes och Esab.
M2 uppfördes 1957 och i byggnaden fanns ursprungligen maskinhall vilket sedermera blev lager. År 2007 konverterades fastigheten till kontor och garage. Citadellet byggdes under 1940-tal för att innehålla maskinförråd samt skola för mekaniker men byggdes under 1980-talet om till kontor. Tornen består av en byggnad uppförd 1990.

Kontraktslängderna är i snitt omkring tre år, vilket är normalt för kontorsfastigheter i liknande lägen. Nuvarande uthyrningsgrad ligger i nivån 85–90 procent. Vår bedömning är att vakansgraden bör kunna reduceras både med hänsyn till områdets utveckling samt att områdets vakans ligger omkring 2,5 procent. Hyresnivåer på såväl kontor som garageplatser bedömer vi på CBRE vara något låga och på sikt finns möjlighet att kunna öka dessa.

Affären visar på ett stort intresse för kontorsobjekt som ligger utanför citykärnan. Detta dels på den efterfrågan som fastigheterna hade under försäljningsfasen och dels på det pris som säljaren lyckats erhålla. Det visar på den till- och framtidstro som marknaden fått för området, vilket Älvstranden Utveckling och övriga aktörer skapat.

Den initiala direktavkastningen bedöms till cirka 5 procent vilket är en låg nivå för Lindholmen. Dock föreligger viss hyrespotential samt möjligheter att hyra ut aktuella vakanser varför en normaliserad nivå bedöms vara högre.

Sammanfattningsvis får säljaren en god hyresvärd och en köpare som vill fortsätta utveckla fastigheterna. Köparen har i sin tur köpt efterfrågade lokaler i bra läge med möjlighet till viss utveckling. Framförallt har Göteborg fått en ny aktör på fastighetsmarknaden.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Tillbaka till förstasidan