Ny handelsplats måste visa styrkorna

Enebyängen, Stockholm

Läge Längs E18 i Danderyds kommun
Uthyrningsbar area 14.700 kvm
Uthyrningsgrad 100%
Hyresnivå butiker 1.500–1.700 kr/kvm
Hyresnivå restauranger 2 300 kr/kvm
Hyresgäster Coop, Plantagen, Landrover ett apotek och fyra restauranger
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov Lågt

TRANSAKTION
Köpetidpunkt September 2014
Köpare Cordea Savills
Säljare Commerz Real
Köpeskilling 285 mkr
Direktavkastning, initial strax över 7%
Kr/kvm 19.400 kr/kvm

Visa faktaruta

I september offentliggjordes att Cordea Savills genom en av deras fonder förvärvade Enebyängen från Commerz Real för 285 miljoner kronor. Handelsområdet är beläget i norra Storstockholm utmed E18/ Norrtäljevägen i Danderyd.

Detaljplanen för Enebyängen an­ togs 2007 med tanke att förbättra konkurrensen gällande livsmedels­priserna samt komplettera med hem, sport­ och fritidsbutiker som saknades i kommunen. Handelsplat­sen utvecklades 2008–2010 av TK Development och öppnade 2010. Yt­ terligare en byggnad uppfördes 2013. Ingen ytterligare byggrätt finns inom fastigheten.

Den uthyrbara ytan om 14.700 kvm (9 byggnader) är fullt uthyrd till 13 hyresgäster, varav den största är Coop Extra med 4.300 kvm.

Coop är den huvudsakliga mat­ butiken för de välbärgade områdena runtomkring. Handelsplatsen har därav fått en stadsdelscentrumfunk­ tion med livsmedel, blommor, djur­ butik etc. Detaljhandelshyresgäs­ ternas omsättning (inkl. apoteket) uppgick 2013 till 363 miljoner kronor inkl. moms, varav 255 miljoner för dagligvaruhyresgästerna och 108 miljoner för sällanköpshyresgäs­ terna, enligt SSCD:s siffror. Detalj­ handelshyresgästernas andel hyra i relation till omsättningen utgjorde i genomsnitt 5–6 procent. Siffrorna signalerar att handelsplatsen verkar fungera relativt bra för existerande hyresgäster.

Synligheten från E18 är ganska god, dock saknas avfart vid handels­ området vilket kan vara ett problem för att locka dit nya kunder. Viss extern risk finns om det till exempel öppnas upp för att byggas mer i arninge eller ifall ett nytt externhan­ delsområde etableras norr om ullna­ sjön intill E18/väg 276. För området söderut längs E18 där Bavaria/BMW ligger har kommunen dock tidigare sagt nej till livsmedel/externhandels­ centrum.

Samtliga hyresgäster med undantag för Landrover har långa avtal. Medelhyran bedöms uppgå till 1.500–1.700 kr/kvm (varmt) för bu­ tikslokalerna och cirka 2.300 kr/kvm för restaurangerna.

Antaget en drift­- och underhålls­kostnad på 165 kr/kvm genereras en initial direktavkastning om strax över 7 procent.

Sammanfattningsvis har köparen erhållit ett objekt med långsiktigt stabil avkastning. I korten för fram­ tiden ligger utmaningen att positio­ nera handelsplatsen bättre samt se över hyresgästmixen.

TEXT Anna Flodmark

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

Affärsanalys

Förvärvar logistik till rekordyield

Andreas Eckermann på CBRE har satt analyspennan i en affär med två moderna logistikfastigheter.

Affärsanalys

Köper kontorshus med hyrespotential

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspannan i en transaktion som ägt rum på Kungsholmen.

Affärsanalys

Bostadsjättens swexit med låg yield

Akelius gick i juni ut med att beståndet i Sverige, Danmark och Tyskland ämnades att avyttras. Processen rivstartades och avslut …

Affärsanalys

Jakten på bostäder riktas mot småstäder

Under sensommaren förvärvade Amasten i princip hela Lidén Groups fastighetsbestånd. Portföljen är belägen i Trollhättan (4 procent), Uddevalla (22), Ulricehamn …

Affärsanalys

I vinnarläget med pendlingsavstånd

I december 2020 sålde Framfastgruppen projektfastigheter inom ett utvecklingsområde som ligger centralt i Strängnäs. Portföljen omfattar fyra fastigheter som uppförs …

Affärsanalys

Allt fler transaktioner tidigt i projektstadiet

För ett år sedan förvärvade Balder fastigheten Sälgen 4 på Östermalm i centrala Stockholm av Circle K. Transaktionen, där Newsec …

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Tillbaka till förstasidan