Ny handelsplats måste visa styrkorna

Enebyängen, Stockholm

Läge Längs E18 i Danderyds kommun
Uthyrningsbar area 14.700 kvm
Uthyrningsgrad 100%
Hyresnivå butiker 1.500–1.700 kr/kvm
Hyresnivå restauranger 2 300 kr/kvm
Hyresgäster Coop, Plantagen, Landrover ett apotek och fyra restauranger
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov Lågt

TRANSAKTION
Köpetidpunkt September 2014
Köpare Cordea Savills
Säljare Commerz Real
Köpeskilling 285 mkr
Direktavkastning, initial strax över 7%
Kr/kvm 19.400 kr/kvm

Visa faktaruta

I september offentliggjordes att Cordea Savills genom en av deras fonder förvärvade Enebyängen från Commerz Real för 285 miljoner kronor. Handelsområdet är beläget i norra Storstockholm utmed E18/ Norrtäljevägen i Danderyd.

Detaljplanen för Enebyängen an­ togs 2007 med tanke att förbättra konkurrensen gällande livsmedels­priserna samt komplettera med hem, sport­ och fritidsbutiker som saknades i kommunen. Handelsplat­sen utvecklades 2008–2010 av TK Development och öppnade 2010. Yt­ terligare en byggnad uppfördes 2013. Ingen ytterligare byggrätt finns inom fastigheten.

Den uthyrbara ytan om 14.700 kvm (9 byggnader) är fullt uthyrd till 13 hyresgäster, varav den största är Coop Extra med 4.300 kvm.

Coop är den huvudsakliga mat­ butiken för de välbärgade områdena runtomkring. Handelsplatsen har därav fått en stadsdelscentrumfunk­ tion med livsmedel, blommor, djur­ butik etc. Detaljhandelshyresgäs­ ternas omsättning (inkl. apoteket) uppgick 2013 till 363 miljoner kronor inkl. moms, varav 255 miljoner för dagligvaruhyresgästerna och 108 miljoner för sällanköpshyresgäs­ terna, enligt SSCD:s siffror. Detalj­ handelshyresgästernas andel hyra i relation till omsättningen utgjorde i genomsnitt 5–6 procent. Siffrorna signalerar att handelsplatsen verkar fungera relativt bra för existerande hyresgäster.

Synligheten från E18 är ganska god, dock saknas avfart vid handels­ området vilket kan vara ett problem för att locka dit nya kunder. Viss extern risk finns om det till exempel öppnas upp för att byggas mer i arninge eller ifall ett nytt externhan­ delsområde etableras norr om ullna­ sjön intill E18/väg 276. För området söderut längs E18 där Bavaria/BMW ligger har kommunen dock tidigare sagt nej till livsmedel/externhandels­ centrum.

Samtliga hyresgäster med undantag för Landrover har långa avtal. Medelhyran bedöms uppgå till 1.500–1.700 kr/kvm (varmt) för bu­ tikslokalerna och cirka 2.300 kr/kvm för restaurangerna.

Antaget en drift­- och underhålls­kostnad på 165 kr/kvm genereras en initial direktavkastning om strax över 7 procent.

Sammanfattningsvis har köparen erhållit ett objekt med långsiktigt stabil avkastning. I korten för fram­ tiden ligger utmaningen att positio­ nera handelsplatsen bättre samt se över hyresgästmixen.

TEXT Anna Flodmark

Missa inte! Uppsalamarknaden 2020 – årets stora mötesplats om marknad, investeringsläge och stadsutveckling i Uppsala med omnejd

25 september 2020, Uppsala.
Klicka här för mer info!

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Tillbaka till förstasidan