Ny duo förvärvar på pressad nivå

Prime, Bostadsportfölj

Fastigheter 21 fastigheter
Läge Skåne och Storstockholm
Uthyrbar area totalt 70.800 kvm
Antal lägenheter 1.185
Hyresvärde (fullt uthyrd) ca 113 mkr
Initial ekonomisk vakans 2 %
Underhållsbehov Lågt

TRANSAKTION
Köpetidpunkt Juni 2016
Köpare Balder och AP3
Säljare Aberdeen Residential Sweden Fund
Köpeskilling 2.000 mkr
Initial direktavkastning ca 3,9 %
Kr/kvm (uthyrbar area) 29.000 kr

Visa faktaruta

I december 2015 kommunicerades att Balder och Tredje AP-fonden bildat ett joint venture för investeringar i svenska bostadsfastigheter. Det nya bostadsfastighetsbolagets inriktning är primärt investering i nyproduktion av hyresfastigheter i tillväxtorter i Sverige. Det skulle dröja ett halvår innan konstellationen genomförde det första förvärvet som visade sig vara i miljardklassen.

Säljaren, Aberdeen Residential Sweden Fund, förvärvade de aktuella fastigheterna under de senaste två och ett halvt åren. Fastigheterna är belägna i Skåne; Malmö, Lund, Kävlinge och Helsingborg samt i Stockholmsområdet; Midsommarkransen, Sollentuna och Södertälje. Avyttringen skedde tidigare än ursprungligen planerat då fondens målavkastning och investerarnas förväntan redan hade överträffats.

Bostadsportföljen omfattar 20 fastigheter och en tomträtt. Beståndet har en total yta om 70 800 kvadratmeter där cirka 90 procent utgörs av 1 185 lägenheter. Mer än hälften av den uthyrbara ytan återfinns i byggnader som är uppförda 2007 eller senare. Majoriteten av de resterande fastigheterna har genomgått stambyte och/eller relining under den senaste 15-årsperioden. Givet dessa förutsättningar bedöms skick och standard på beståndet som gott. Den genomsnittliga lägenhetsstorleken uppgår till 52 kvadratmeter, vilket delvis förklaras av att flera av fastigheterna inrymmer student- samt forskarbostäder.

Det finns utvecklingsmöjligheter i beståndet genom möjligheter att ombilda flertalet fastigheter till bostadsrättsföreningar. I beståndet finns även byggrätter för ytterligare bostäder i olika stadier i planprocessen. Aberdeen har påbörjat arbetet med att optimera driftkostnaderna, och detta arbete lär fortsätta i den nya ägarens regi.

Institutionernas starka intresse för bostadssegmentet har bidragit till att pressa ned avkastningskraven för denna typ av fastigheter, och de återfinns nu på samma nivåer som de för kontorsfastigheter i centrala Stockholm. Med all rätt kan tyckas när bristen på bostäder beaktas.

Newsec uppskattar att det kommer behöva genomföras investeringar på drygt 1 500 miljarder kronor i nyproduktion av bostäder och samhällsfastigheter till och med 2030. Detta till följd av befolkningstillväxten, vilket kommer att bli en stor utmaning för den svenska fastighetssektorn och Sverige i stort.

TEXT Anders Elvinsson

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Laddar upp när guldstaden stöps om

Guldstaden Skellefteå glänser mer än någonsin förr. Till följd av batterifabriken Northvolts etablering beräknas så många som 2.000–2.500 nya arbetstillfällen …

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Tillbaka till förstasidan