Ny aktör letar fynd i bortglömt segment

Portfölj med industrifastigheter

Antal 8 fastigheter
Orter 6 kommuner
Hyresnivå 460 kr/kvm exklusive tillägg
Uthyrningsgrad 92 % ekonomisk
Lokalarea 225.000 kvm
Hyresgäster 25 st
Hyresrisk Medel
Underhållsbehov Normal
Kontraktslängd 2 år 9 mån

TRANSAKTION
Köpetidpunkt Augusti 2016
Köpare Round Hill i joint venture med Stepstone Group Real Estate
Säljare NLI Eiendomsinvest AS
Köpeskilling dryga 950 mkr
Initial direktavkastning 7,75 %

Visa faktaruta

Under de senaste åren har i princip alla lokalslag varit hett eftertraktade på den svenska investerarmarknaden med sjunkande yielder som följd. Industri har däremot varit ett segment som inte riktigt följt med i utvecklingen, om logistik undantas. Större transaktioner har ofta handlat om sale-leaseback-affärer med långa avtal eller industri med klar förväntan om framtida utveckling till bostäder, och några egentliga slutsatser om avkastningen som förvaltningsobjekt har varit svåra att dra.

I slutet av augusti annonserades dock ett förvärv av norska NLI Eiendomsinvest AS. Köpare var brittiska Round Hill i JV med Stepstone Group. Förvärvet omfattar en portfölj om 18 industrifastigheter belägna i Sverige, Norge och Danmark där 69 procent av ytan återfinns i Sverige. Priset för hela portföljen uppgick till omkring 200 miljoner dollar där den svenska delen tidigare av Fastighetsvärlden uppskattats till drygt 950 miljoner kronor. Objekten är spridda över södra och mellersta Sverige och totalt omfattar förvärvet åtta fastigheter om drygt 225 000 kvm. Tyngdpunkten av både yta och värde återfinns i Malmö och Västerås.

Portföljen är väldiversifierad med låga vakansnivåer. Givetvis finns det en osäkerhet med single tenant-fastigheter i landsort men flera av hyresgästerna har verkat i sina lokaler under en lång tid och fått dessa specialanpassade för sin verksamhet. En flytt skulle vara förenad med stora kostnader.

Portföljen har förvärvats för en initial direktavkastning av CBRE uppskattad till omkring 7,75 procent, men på sikt har portföljen potential att avkasta än mer. Initialt handlar det om aktiv förvaltning men på något års sikt finns det möjligheter till förädling av portföljen. Vissa hyresgäster är i dag trångbodda och kan komma att behöva expandera med utbyggnad som följd. Andra kan tänka sig att släppa äldre industriytor med möjlighet att konverteras till nya effektiva industri- eller logistikytor.

I jämförelse med övriga investeringssegment samt på europeisk nivå anses den svenska industrimarknaden vara outforskad. Round Hill ser här möjligheter till god avkastning med ett tidigt inträde på marknaden i ett i övrigt gynnsamt investeringsklimat med billig finansiering, stark underliggande fundamenta och gynnsamma valutakurser.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Tillbaka till förstasidan