Ny aktör letar fynd i bortglömt segment

Portfölj med industrifastigheter

Antal 8 fastigheter
Orter 6 kommuner
Hyresnivå 460 kr/kvm exklusive tillägg
Uthyrningsgrad 92 % ekonomisk
Lokalarea 225.000 kvm
Hyresgäster 25 st
Hyresrisk Medel
Underhållsbehov Normal
Kontraktslängd 2 år 9 mån

TRANSAKTION
Köpetidpunkt Augusti 2016
Köpare Round Hill i joint venture med Stepstone Group Real Estate
Säljare NLI Eiendomsinvest AS
Köpeskilling dryga 950 mkr
Initial direktavkastning 7,75 %

Visa faktaruta

Under de senaste åren har i princip alla lokalslag varit hett eftertraktade på den svenska investerarmarknaden med sjunkande yielder som följd. Industri har däremot varit ett segment som inte riktigt följt med i utvecklingen, om logistik undantas. Större transaktioner har ofta handlat om sale-leaseback-affärer med långa avtal eller industri med klar förväntan om framtida utveckling till bostäder, och några egentliga slutsatser om avkastningen som förvaltningsobjekt har varit svåra att dra.

I slutet av augusti annonserades dock ett förvärv av norska NLI Eiendomsinvest AS. Köpare var brittiska Round Hill i JV med Stepstone Group. Förvärvet omfattar en portfölj om 18 industrifastigheter belägna i Sverige, Norge och Danmark där 69 procent av ytan återfinns i Sverige. Priset för hela portföljen uppgick till omkring 200 miljoner dollar där den svenska delen tidigare av Fastighetsvärlden uppskattats till drygt 950 miljoner kronor. Objekten är spridda över södra och mellersta Sverige och totalt omfattar förvärvet åtta fastigheter om drygt 225 000 kvm. Tyngdpunkten av både yta och värde återfinns i Malmö och Västerås.

Portföljen är väldiversifierad med låga vakansnivåer. Givetvis finns det en osäkerhet med single tenant-fastigheter i landsort men flera av hyresgästerna har verkat i sina lokaler under en lång tid och fått dessa specialanpassade för sin verksamhet. En flytt skulle vara förenad med stora kostnader.

Portföljen har förvärvats för en initial direktavkastning av CBRE uppskattad till omkring 7,75 procent, men på sikt har portföljen potential att avkasta än mer. Initialt handlar det om aktiv förvaltning men på något års sikt finns det möjligheter till förädling av portföljen. Vissa hyresgäster är i dag trångbodda och kan komma att behöva expandera med utbyggnad som följd. Andra kan tänka sig att släppa äldre industriytor med möjlighet att konverteras till nya effektiva industri- eller logistikytor.

I jämförelse med övriga investeringssegment samt på europeisk nivå anses den svenska industrimarknaden vara outforskad. Round Hill ser här möjligheter till god avkastning med ett tidigt inträde på marknaden i ett i övrigt gynnsamt investeringsklimat med billig finansiering, stark underliggande fundamenta och gynnsamma valutakurser.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

I mitten av september kommunicerades att Blackstone följt upp sitt förvärv av lager- och logistikfastigheter från Corem med ytterligare en …

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Pareto-skapade Bråviken Logistik-koncernen informerade i slutet av september om att avtal ingåtts med en ej namngiven investerare avseende en försäljning …

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Tillbaka till förstasidan