Nordstaden 14:1, Göteborg

Brinova Fastigheter AB förvärvade i november månad i år fastigheten Nordstaden 14:1 från AFA Sjukförsäkrings AB. Affären utgör ett av de största enskilda fastighetsförvärven i Göteborg på länge. Fastigheten är belägen i Västra Nordstan i centrala Göteborg och inrymmer i dag lokaler för Domstolsverket.
På fastigheten Nordstaden 14:1 finns tre byggnader med huvudsakligen hög till normalgod 1990-talsstandard. Två av byggnaderna uppfördes ursprungligen i slutet av 1800-talet medan den tredje byggdes 1992. Byggnaderna inrymmer företrädesvis kontorslokaler men har även en stor andel specialanpassade lokaler som domstolssalar med hög säkerhet.
Fastighetens uthyrningsbara area uppgår till 10 139 kvadratmeter. Domstolsverket hyr idag hela arean, som inrymmer del av Göteborgs tingsrätt samt Hyres- och Arrendenämden, med en utgående årshyra på 16,5 miljoner kronor. De totala hyresintäkterna motsvarar ett genomsnitt på cirka 1 500 kronor per kvadratmeter. Domstolsverkets förhyrning är uppdelad på två hyreskontrakt, vilka går ut under 2006 respektive 2007.
Det har förekommit spekulationer om att tingsrätten skall flytta till det nya rättscentrum som kommer att byggas vid polishuset. Domstolsverket håller för närvarande på med en omorganisation av verksamheten. Det får emellertid anses som ganska troligt att verksamheterna kommer att stanna kvar i lokalerna under ytterligare en period efter den nuvarande kontraktstidens utgång.

De faktiska driftskostnaderna bedöms vara förhållandevis låga.
I ett av hyresavtalen betalar hyresgästen själv kostnader för media direkt till leverantören.
Köpeskillingen för fastigheten Nordstaden 14:1 uppgick till 185 miljoner kronor, vilket motsvarar 18 246 kronor per kvadratmeter. Direktavkastningen bedöms, med ett uppskattat normaliserat driftnetto (beräknat med sex procent långsiktig vakans) på cirka 12 miljoner kronor, till cirka  6,7 procent. Den initiala direktavkastningen blir något högre, kring sju procent. Den bedömda direktavkastningen ligger något högre än vad man i övrigt kan förvänta sig på kontorsmarknaden i centrala Göteborg. Det är sannolikt den stora andelen specialanpassade lokaler samt osäkerheten avseende hyresgästens fortsatta förhyrning som avspeglar sig på marknadsvärdet. Bristen på objekt gör dock även fastigheter förknippade med risker intressanta för dagens investerare.

Karin Petersson

Sammanfattning:

  • När det börjar råda brist på säkra fastighetsobjekt börjar dagens investerare att även intressera sig för fastigheter med större osäkerhetsfaktorer. Brinova förvärvade i november fastigheten Nordstaden 14:1 i centrala Göteborg för 185 Mkr.
  • Fastigheten som idag inrymmer lokaler för domstolsväsendet har en stor andel specialanpassade lokaler. Köpet är förknippat med en risk i och med att Domstolsverket som hyr all yta eventuellt kommer att flytta till nya lokaler.

Missa inte! Fastighetsdagen Göteborg

Den 27 april är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Fastighetsdagen Göteborg. Det äger rum på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris för het logistik med kyla

I december 2022 kommunicerade Catena att man tecknat avtal med Ica Fastigheter om att förvärva en fastighet i Arendal, Göteborg, och en i Upplands-Bro, nordväst om Stockholm.

Affärsanalys

Högre avkastning när köpare slår till igen

AMF Fastigheter fortsätter att ta kontroll över området runt Marievik.

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Affärsanalys

Styrkebesked på lamslagen marknad

Alexander Vintermist vid CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär i centrala Stockholm.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Affärsanalys

Hyrespotential när ägare ökar innehavet

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 6/2022) Efter en rekordhög transaktionsaktivitet under första halvåret 2022 inleddes även högsommaren starkt …

Affärsanalys

Hittat hem efter fem ägarbyten på fem år

Andreas Joelsson Svenn på Savills har placerat värderingspennan på en paketaffär med centrala fastigheter.

Affärsanalys

SBB renodlar via försäljning till Nyfosa

Fastighetsvärderaren Oskar Mosén vid Savills har granskat paketaffären mellan i Nyfosa och SBB där åtta fastigheter i Kalmar ingick.

Affärsanalys

Litet och certifierat lockar investerare

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, analyserar en affär med en bostadsfastighet som ägde rum under våren.

Affärsanalys

Blandfastigheter en motsägelsefull trend

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, har satt analyspennan i en paketaffär med fastigheter för 300 miljoner kronor.

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

Affärsanalys

Förvärvar logistik till rekordyield

Andreas Eckermann på CBRE har satt analyspennan i en affär med två moderna logistikfastigheter.

Affärsanalys

Köper kontorshus med hyrespotential

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspannan i en transaktion som ägt rum på Kungsholmen.

Tillbaka till förstasidan