Mengus köper tomma ytor i Solna

Fastighetsfonden Mengus köpte i december fastigheten Hilton 1 i Frösunda, Solna. Tidigare under året köpte fonden även Aprikosen 2 i Solna, om 33 000 kvadratmeter för 800 miljoner kronor, med en vakansgrad om cirka 17 procent. Hilton 1, mer känt som JM:s huvudkontor, såldes av en fond förvaltad av Deutsche Banks fastighetsbolag; DB Real Estate Investment GmbH. Det var även Deutsche Bank som i september 2006 sålde NCC:s huvudkontor i Järva till Morgan Stanley.
Hilton 1 är den fastighet som ligger längst söderut i Frösunda längs E4:an. Fastigheten består av tre huskroppar och innehåller totalt cirka 19 350 kvadratmeter uthyrbar yta, främst kontor men även bank-, restaurang- och lagerytor. Byggnaderna uppfördes av JM under åren 1999-2000 och lokalerna känns fortfarande moderna och i ett gott skick. Under och mellan hus-kropparna finns det cirka 380 garageplatser. Deutsche Bank förvärvade fastigheten i februari 2002 av JM till ett pris av 555 miljoner kronor.

Under 2000-talet har Frösunda utvecklats starkt. Idag är det ett att-raktivt kontors- och bostadsläge med all nödvändig service inom området. Skyltläget mot E4:an och de goda kommunikationerna i kombination med moderna lokaler har varit ett vinnande koncept som lockat många hyresgäster och flera projekt pågår eller är under planering. I dagsläget är vakansgraden i området relativt låg i de färdig-ställda byggnaderna, cirka fem procent, och marknadshyran bedöms finnas inom intervallet 2 000–2 300 kronor per kvadratmeter.

För närvarande är vakansgraden i Hilton 1 högre än den generella vakansgraden för området och uppgår till cirka 25 procent (cirka 4 700 kvadratmeter) och det är känt att JM kommer att flytta från fastigheten under 2010.
JM flyttar till Vasakronans nya projekt i Frösunda Park. JM är den största hyresgästen i Hilton 1 och hyr totalt cirka 10 000 kvadratmeter. Lokalerna är öppna och anpassade för JM:s verksamhet, men det är möjligt att dela av våningsplanen för att eventuellt kunna hyra ut ytor om cirka 500 kvadratmeter till flera hyresgäster. Övriga hyresgäster i Hilton 1 är Lafarge, Epsilon, Sigma och Föreningssparbanken.
Mengus ovanstående två köp innehåller en del vakanser vilket är en tydlig strategi i enlighet med deras pressmeddelande där de meddelar att de ska ”förvärva fastigheter med vakanser och framtida värdepotential i Stockholm”.
Susanne Hörnfeldt

Sammanfattning:

  • En fastighetsfond, förvaltad av Deutsche Banks fastighetsbolag, har sålt fastigheten Hilton 1 i Frö-sunda. Största hyresgästen är JM, med sitt huvudkontor i byggnaden, ska flytta 2010.
  • Köpare är fastighetsfonden Mengus. Fondens uttalade strat-egi är att förvärva fastigheter med vakanser i Stockholmsområdet. Köpeskillingen på 651 miljoner kronor, som indikerar ett pris om drygt 33 500 kr/kvm, ger Deutsche Bank en reavinst på 96 miljoner kronor (17 procent) på cirka fem års innehav.

 

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Tillbaka till förstasidan