Marriott Hotels till Sverige

Stockholmshus AB sålde fastigheten Malmö Rosen 9, innehåll-ande Saluhallen, till norska Faktor Eiendom ASA i augusti i år. Affären förmedlades av NAI Svefa. Fastigheten är belägen vid Lilla Torg i hjärtat av Malmö. Lilla Torg är idag ett inarbetat varumärke och en populär mötesplats. I området finns restauranger, specialbutiker, kontor, hotell, dagis, bostäder och saluhall.
Köpeskillingen uppgick till 120 miljoner kronor motsvarande cirka 22 000 kronor per kvadratmeter uthyrbar lokalarea. Fastigheten har idag en total uthyrbar area om cirka 5 500 kvadratmeter, och byggnaden består av tre våningsplan samt vind och under byggnaden finns ett varmgarage.
En volymstudie medger möjlig byggrätt för ytterligare cirka 1 000 kvadratmeter för hotellverksamheten (i vindsplanet). Vid tillträdet var   75 procent av lokalytorna tomställda. I restaurangdelen/Saluhallen på bottenplan, som består av cirka 1 900 kvadratmeter lokalarea, fanns vid tillträdet inga vakanser.
Den höga vakansgraden beror på att säljaren Stockholmshus AB haft långt gångna planer att bygga om för hotell och därför tomställt ytor. Stockholmshus lade ner ett stort arbete på att få till en detaljplan som tillät hotell i den känsliga miljön.  
Då Stockholmshus AB förvärvade fastigheten förra året från Vasakronan var det tänkt att det närstående bolaget Accome Hotels skulle stå för hotelldriften. Nu beslöt sig istället Accome Hotels att flytta in i en kontorsfastighet som Diligentia kommer att bygga om till hotell.

Enligt uppgift från köparen Faktor Eiendom ASA är planen att behålla Saluhallen i bottenplan med nuvarande verksamhet, medan de tre ovanliggande våningsplanen blir hotell. Projektkostnaden är beräknad till 120 miljoner kronor. Faktor Eiendom har tecknat ett hyresavtal med hotellkedjan Marriott Hotels.
Detta kommer att bli Marriott Hotels första etablering i Sverige men flertalet nyetableringar planeras under närmaste fem åren framförallt i storstäderna Malmö, Göteborg och Storstockholm.
Skicket på byggnaden var vid förvärvet gott. Byggnaden var som tidigare nämnts till tre fjärdedelar tomtställd ovanför markplan vid förvärvet och ombyggnad till hotell beräknas starta tidigast nästa år. Dagens hyresnivå för restaurangerna i Saluhallen är 2 500–3500 kronor per kvadratmeter.

Jenny Henge
Mikael Gustafsson

Sammanfattning

  • Stockholmshus AB sålde i augusti Rosen 9, innehållande Saluhallen i Malmö, till norska Faktor Eiendom ASA. Fastigheten ligger vid Lilla Torg i hjärtat av Malmö. Köpeskillingen uppgick till 120 miljoner kronor, cirka 22 000 kronor per kvadratmeter uthyrbar lokalarea.
  • Planen är att behålla Saluhallen med nuvarande verksamhet, medan de tre våningsplanen ovanför blir hotell. Faktor Eiendom ASA har tecknat ett hyresavtal med hotellkedjan Marriott Hotels. Detta blir den välkända hotellkedjans första etablering i Sverige.

Missa inte! Bostadsdagen Öresund: Ny vår för bostäder

Måndag den 2 november, Malmö Börshus, Malmö.
Klicka här för mer info!

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Tillbaka till förstasidan