Lokalt landmärke byter händer i stark regionstad

Skrapan

Adress Karlsg 9, Stora Gatan 12-14 mfl.
Läge A-läge (kontor, hotell, butik, bostäder)
Initial ekonomisk vakans 0,3%
Uthyrbar area totalt cirka 26.000 kvm
Uthyrbar area hotell 11.400 kvm
Underhållsbehov Lågt
Genomsnittl. återst. kontraktstid Ca 7 år
Större hyresgäster First Hotel, Expectrum, Wijkmanska Gymnasiet, KPMG, Ica, McDonalds, Q-Park

TRANSAKTION
Köptidpunkt April 2015
Köpare Kungsleden genom dotterbolag
Säljare Cornerstone genom NRF
Köpeskilling 465 mkr
Direktavkastn. normaliserad Cirka 6,25 %
Kr/kvm (uthyrbar area) Knappt 17.900

Visa faktaruta

Kungsleden har under första delen av 2015 fortsatt optimera sin portfölj genom att stärka sina befintliga kluster i tillväxtregioner. Förvärv har skett i Högsbo, Kista Science City, Fosieby och nu centrala Västerås genom förvärvet av Skrapan – ett 26 våningar högt landmärke intill Mälaren.

Västerås, som haft en snabb befolkningsökning de senaste 20 åren, utgör ett av de kluster som Kungsleden arbetat med under lång tid. Västeråsbeståndet utgörs huvudsakligen av ett tjugotal fastigheter som förvärvades 2011 från NR Nordic & Russia Properties och som till stor del hyrs av ABB – i dag Kungsledens enskilt största hyresgäst. Kungsleden har under 2015 ersatt ett äldre ”Master lease-avtal” avseende ABB:s ytor med 17 marknadsmässiga hyresavtal.

Skrapan är belägen i bästa läge i Västerås kommersiella centrum med de fyra större köpcentrumen samt tåg- och busstation inom en radie av 300 meter. Byggnaden som utgör en viktig del av stadens siluett angränsar till Kungsledens tre befintliga kontorfastigheter; Ottar 5 som inrymmer Melker kontorshotell samt Ottar 6 och Mimer 5 i vilka ABB fortfarande hyr en betydande del av totala ytan. Bland övriga drygt 140 hyresgäster kan nämnas Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum, Ica Fastigheter, Kunskapsgymnasiet och IT-gymnasiet.Skrapan färdigställdes under åren 1988–90 intill den då nyinvigda Gallerian. År 2013/2014 konverterades ursprunglig handelsyta på plan två i Skrapan till att passa innovationscentret Expectrum och Wijkmanska gymnasiet. Den handelsyta som är kvar i dag är ICA Supermarket och McDonalds i gatuplan.

Den största hyresgästen i Skrapan är First Hotel Plaza med cirka 200 till största delen renoverade rum och en publik ”Sky bar” på 24:e våningen med milsvid utsikt. Största kontorshyresgäst är KPMG. Den initiala vakansen är mindre än en halv procent och den genomsnittliga återstående kontraktstiden är cirka sju år. Förvärvet av Skrapan bedöms som ett utmärkt komplement till Kungsledens befintliga fastigheter i centrala Västerås.

Köpeskillingen vid förvärvet i april 2015 uppgick till 465 miljoner kronor vilket motsvarar knappt 17 900 kr/kvm. Normaliserad yield bedöms av Newsec till cirka 6,25 procent, initialt något lägre då det finns en viss hyrespotential avseende delar av kontoren. Tillträde sker i maj 2015.

Missa inte! Mälarmarknaden 2020: Nytt läge för fastigheter

Torsdag 11 juni 2020 Västerås.
Klicka här för mer info!

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Laddar upp när guldstaden stöps om

Guldstaden Skellefteå glänser mer än någonsin förr. Till följd av batterifabriken Northvolts etablering beräknas så många som 2.000–2.500 nya arbetstillfällen …

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Tillbaka till förstasidan