Logisk affär efter att konvertering ägt rum

Benzelius 1, Lund

Läge A-läge för utbildning och kontor
Utbildning 5 727 kvm
Restaurang 479 kvm
Lager 225 kvm
Uthyrningsgrad 80%
Totalt hyresvärde 11,5 mkr
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov Normalt

TRANSAKTION
Köpare Hemsö
Säljare Vasakronan
Köpeskilling 150 mkr
Direktavkastning, initialt 4,50%
Kr/kvm 23.400
Upplåtelseform Äganderätt

Visa faktaruta

Genom förvärvet av utbildningsfastigheten Benzelius 1, med tillträde den 1 juni, stärker Hemsö sin närvaro i Lund och äger nu totalt fem fastigheter i studentstaden. Köpeskillingen uppgick till 150 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 23.400 kr/kvm.

Fastigheten är belägen på Dag Hammarskjölds väg 2, två kilometer från centrala Lund med närhet till Lunds Tekniska Högskola och företagsklustret Ideon. Säljare av objektet var Vasakronan, som under en tvåårsperiod konverterat huvuddelen av fastigheten från kontors- till utbildningsändamål. Efter försäljningen återstår nu fem fastigheter i företagets Lundportfölj, där bland annat Sonyhuset i Brunnshög ingår.

På fastigheten, som ursprungligen uppfördes 1958, finns fyra huskroppar i två–tre plan, med en total area om drygt 6.400 kvm. Objektet är i dag till största del uthyrd till Thoren Innovation School och Lund International School som tillsammans hyr drygt 4.100 kvm. I övrigt rymmer objektet ett par mindre kontorshyresgäster liksom en restaurang, samtidigt som drygt 1 200 kvm står tomma. Vakansen avser i huvudsak kontorslokaler med visst behov av hyresgästanpassningar före en uthyrning.

Det totala hyresvärdet bedöms uppgå till cirka 11,5 miljoner kronor eller motsvarande 1.800 kr/ kvm. Det är en normal nivå för området givet mixen mellan utbildnings- och kontorslokaler. Den genomsnittliga kontraktstiden uppgår till fem år.

Hyresrisken i objektet får också betecknas som låg eftersom fastigheten är lokaliserad i närheten av de stora utbildningsklustren. Samtidigt har vakansgraden för kontor i Lund varit stigande under de senaste åren, både till följd av flera företagsnedläggningar samt tillkommande av nya ytor vid centralstationen och i Brunnshög.

Direktavkastningen i affären har bedömts till drygt 4,5 procent initialt och normaliserat till runt 5,0 procent. Den lägre initiala direkt­avkastningen är kopplad till den nämnda vakansen liksom till vissa initiala rabatter. Dessa nyckeltal ligger i linje med andra försäljningar av samhällsfastigheter runt om i landet under det senaste året, där det fortsatt finns en mycket stor efterfrågan. I och med affären av en nyrenoverad utbildningsfastighet stärker Hemsö också sin ställning på den lokala marknaden.

Missa inte! Nya utmaningar vid Öresund

Måndag 16 september 2019, Malmö.
Klicka här för mer info!

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Affärsanalys

Risk och möjlighet med påbyggnad

I maj i år kommunicerades att Genesta förvärvat kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 och 11 från Afa Fastigheter. Förvärvet genomfördes av …

Affärsanalys

Vill få upp hyresnivåerna för solitär ”snäcka”

I juni 2018 hade Genestas nystartade fastighetsfond GNRE Core Plus sin första stängning med en samlad investeringskapacitet om cirka 700 …

Affärsanalys

Förvärvar halv stad – med hyrespotential

En av Jönköpings hittills största fastighetsaffärer blev klar i slutet av sommaren när Fastighets AB Regio köpte Ekblads Cityfastigheter. Det …

Affärsanalys

Stor uppsida att vänta om vakanser fylls

I somras genomförde NP3 och Diös en bytesaffär med fastigheter, samtliga i Gävle. Diös tog över fem samhällsfastigheter medan NP3 …

Affärsanalys

Oväntad köpare i läge som kan ge vakanser

Andreas Eckermann vid CBRE sätter analyständerna i transaktion av nyproducerad kontorsfastighet.

Affärsanalys

XX-Låg yield trots avvaktande marknad

En affär med modern och stor en logistikfastighet utanför Örebro analyseras av Mattias Källgren som jobbar på CBRE.

Tillbaka till förstasidan