Logisk affär efter att konvertering ägt rum

Benzelius 1, Lund

Läge A-läge för utbildning och kontor
Utbildning 5 727 kvm
Restaurang 479 kvm
Lager 225 kvm
Uthyrningsgrad 80%
Totalt hyresvärde 11,5 mkr
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov Normalt

TRANSAKTION
Köpare Hemsö
Säljare Vasakronan
Köpeskilling 150 mkr
Direktavkastning, initialt 4,50%
Kr/kvm 23.400
Upplåtelseform Äganderätt

Visa faktaruta

Genom förvärvet av utbildningsfastigheten Benzelius 1, med tillträde den 1 juni, stärker Hemsö sin närvaro i Lund och äger nu totalt fem fastigheter i studentstaden. Köpeskillingen uppgick till 150 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 23.400 kr/kvm.

Fastigheten är belägen på Dag Hammarskjölds väg 2, två kilometer från centrala Lund med närhet till Lunds Tekniska Högskola och företagsklustret Ideon. Säljare av objektet var Vasakronan, som under en tvåårsperiod konverterat huvuddelen av fastigheten från kontors- till utbildningsändamål. Efter försäljningen återstår nu fem fastigheter i företagets Lundportfölj, där bland annat Sonyhuset i Brunnshög ingår.

På fastigheten, som ursprungligen uppfördes 1958, finns fyra huskroppar i två–tre plan, med en total area om drygt 6.400 kvm. Objektet är i dag till största del uthyrd till Thoren Innovation School och Lund International School som tillsammans hyr drygt 4.100 kvm. I övrigt rymmer objektet ett par mindre kontorshyresgäster liksom en restaurang, samtidigt som drygt 1 200 kvm står tomma. Vakansen avser i huvudsak kontorslokaler med visst behov av hyresgästanpassningar före en uthyrning.

Det totala hyresvärdet bedöms uppgå till cirka 11,5 miljoner kronor eller motsvarande 1.800 kr/ kvm. Det är en normal nivå för området givet mixen mellan utbildnings- och kontorslokaler. Den genomsnittliga kontraktstiden uppgår till fem år.

Hyresrisken i objektet får också betecknas som låg eftersom fastigheten är lokaliserad i närheten av de stora utbildningsklustren. Samtidigt har vakansgraden för kontor i Lund varit stigande under de senaste åren, både till följd av flera företagsnedläggningar samt tillkommande av nya ytor vid centralstationen och i Brunnshög.

Direktavkastningen i affären har bedömts till drygt 4,5 procent initialt och normaliserat till runt 5,0 procent. Den lägre initiala direkt­avkastningen är kopplad till den nämnda vakansen liksom till vissa initiala rabatter. Dessa nyckeltal ligger i linje med andra försäljningar av samhällsfastigheter runt om i landet under det senaste året, där det fortsatt finns en mycket stor efterfrågan. I och med affären av en nyrenoverad utbildningsfastighet stärker Hemsö också sin ställning på den lokala marknaden.

Missa inte! Bostadsdagen Öresund: Ny vår för bostäder

Torsdag den 4 juni, Malmö Börshus, Malmö.
Klicka här för mer info!

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Tillbaka till förstasidan