Långa kontrakt med risk i framtiden

Tallen 58, Nybro m. fl.

Uthyrbar area
104.500 kvm

Kontraktslängd

14 år

Uthyrningsgrad

100%

Hyresgäster

AB Gustav Kähr, Prototal, EBP, Orthex och Johnson Metall

Hyresrisk

Låg

Underhållsbehov

Lågt

TRANSAKTION
Köptidpunkt
Oktober 2017

Köpare

Logistri

Säljare

Alma Property Partner

Köpeskilling

600 mkr

Initial direktavk.

7,25 procent

Kr/kvm
5.500 kr/kvm

Visa faktaruta

Alma Property Partner säljer en portfölj innehållande åtta industri­fastigheter belägna i södra delarna av Sverige. Fastigheterna återfinns i Tingsryd, Olofström, Götene, Jönköping, Lidköping, Örebro (2) och Nybro. Köpare är Logistri Fastighets AB som är ett nyetablerat börsbolag och bildats av Pareto Securities. Bolagets inriktning är lager- och lättindustrifastigheter.

Marknaden för industrifastigheter med långa avtal och en stabil motpart är attraktiv. Drivkraften för detta är generellt långa avtal, lättskötta fastigheter där en stor del av skötselansvaret åligger hyresgästen.

Den totala arean för de åtta fastigheterna är cirka 104.500 kvm. Priset för portföljen bedöms till runt 600 miljoner kronor, vilket motsvarar ett pris om cirka 5.500 kr/kvm. Alla fastigheter är ägande­rätter, flertalet är av karaktären lättare industri men det finns inslag av lager- och kontorsfastigheter i portföljen. Hyresgästerna i portföljen är AB Gustav Kähr, Prototal, EBP i Olofström, Orthex och Johnson Metall. Den genomsnittliga kvarvarande avtalslängden i portföljen är över 14 år vid tillfället för förvärvet.

Hyresnivån för fastigheterna bedöms generellt återfinnas mellan 300 och 500 kr/kvm för denna typen av fastigheter i lokaliseringarna de återfinns på. Avtalen för anlägg­ningar likt denna är normalt i form av ”triple-net” där hyresgästen har ett stort ansvar för kostnader, skötsel och interiört underhåll. Därav är kostnaderna för fastighetsägaren bedömt låga. Med ett antagande om en genomsnittlig hyresnivå kring 425 kr/kvm och en kostnad på 20–25 kr/kvm återfinns den initiala direktavkastningen strax över 7,25 procent. Den stora risken med flertalet av fastigheterna är om hyresgästen bestämmer sig för att lämna efter att avtalet löper ut då, eftersom vissa av lokaliseringarna är svagare orter. Transaktionen visar det intresse som återfinns för industrifastigheter som har långa avtal med en stark motpart.

Sammanfattningsvis får Logistri Fastighets AB en diversifierad portfölj med ett förväntat stabilt långt hyresflöde. Detta passar utmärkt till det nyligen börsnoterade bolaget med utlovade kvartalsutdelningar. Alma Property Partner har köpt på sig portföljen i olika transaktioner och bedöms ha gjort en bra portföljaffär.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Affärsanalys

Risk och möjlighet med påbyggnad

I maj i år kommunicerades att Genesta förvärvat kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 och 11 från Afa Fastigheter. Förvärvet genomfördes av …

Affärsanalys

Vill få upp hyresnivåerna för solitär ”snäcka”

I juni 2018 hade Genestas nystartade fastighetsfond GNRE Core Plus sin första stängning med en samlad investeringskapacitet om cirka 700 …

Affärsanalys

Förvärvar halv stad – med hyrespotential

En av Jönköpings hittills största fastighetsaffärer blev klar i slutet av sommaren när Fastighets AB Regio köpte Ekblads Cityfastigheter. Det …

Affärsanalys

Stor uppsida att vänta om vakanser fylls

I somras genomförde NP3 och Diös en bytesaffär med fastigheter, samtliga i Gävle. Diös tog över fem samhällsfastigheter medan NP3 …

Tillbaka till förstasidan