Landic säljer till lokala köpare

I en mindre paketaffär har Landic Properties sålt två fastigheter till för 105,6 miljoner kronor, varav cirka 73 miljoner kronor avser fastigheten Rosen 1 i Värnamo. Fastigheterna är sålda till lokala investerare. Enligt ett pressmeddelande från säljaren översteg den sammanlagda köpeskillingen med 11 procent det bokförda värdet, vilket torde vara lika med den senaste värderingen.

Fastigheten Rosen 1 är en tidigare statligt ägd kontorsbyggnad som i samband med Byggnadsstyrelsens bolagisering hamnade i bolaget Stenvalvet, dotterbolag till Vasakronan. Stenvalvet såldes till Credit Suisse för att sedan förvärvas av GE Capital. Rosen 1 ingick därefter i en större portfölj som GE år 2006 sålde till dåvarande Keops (Landic).

Som många av de tidigare statligt ägda fastigheterna är Rosen 1 mycket centralt belägen på orten. Byggnaden är ursprungligen uppförd år 1976 och tillbyggd år 1996. I mitten av 1990-talet uppgraderades de tekniska installationerna. Byggnaden innehåller fortfarande kontorslokaler uthyrda till offentliga myndigheter, och egentligen en ganska typisk före detta statlig kontorsfastighet med bra, men ej helt moderna kontorslokaler.

Byggnaden är fullt uthyrd till tre hyresgäster (Polisen, Skatteverket och Värnamo kommun). Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen är 3–4 år. Hyresgästerna har funnits i fastigheten under lång tid, och har förnyat hyresavtalen. Hyresrisken i fastigheten är på kort sikt mycket låg. Hyresnivån uppgår till upp mot 1 000 kronor per kvadratmeter, vilket DTZ bedömer som något över marknadshyran på orten.
 
Den utgående hyresnivån ger ett av DTZ bedömt driftnetto på 5,3 miljoner kronor, vilket ger en direktavkastning om 7,3 procent. Beräknat på en uppskattad marknadshyra som är något lägre än den utgående kan direktavkastningen beräknas till under 7 procent.

Affären är ett av många exempel på att det nu är bland de lokala aktörerna som man kan hitta köpare av kommersiella fastigheter i mindre städer, samt att stabila hyresgäster uppsattas av investerare. Lokalt förankrade fastighetsägare torde också ha bra förutsättningar att parera eventuella minskade lokalbehov hos de befintliga hyresgästerna. För köparna torde fastigheten ge ett stabilt kassaflöde och ett mycket bra förvaltningsresultat under de närmaste åren.
Jan Rosengren

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Affärsanalys

Risk och möjlighet med påbyggnad

I maj i år kommunicerades att Genesta förvärvat kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 och 11 från Afa Fastigheter. Förvärvet genomfördes av …

Affärsanalys

Vill få upp hyresnivåerna för solitär ”snäcka”

I juni 2018 hade Genestas nystartade fastighetsfond GNRE Core Plus sin första stängning med en samlad investeringskapacitet om cirka 700 …

Tillbaka till förstasidan