Låg yield utanför CBD i Göteborg

Heden 46:2, Göteborg 

Läge A
Gatuadress Ullevigatan 17-19
Byggår 2012
Uthyrbar area ca 14 500 kvm
Uthyrningsgrad 100%
Hyresrisk  Låg
Hyresgäster WSP, TDC, Sodexo m.fl.

TRANSAKTION

Köptidpunkt december 2012
Köpare Alecta
Säljare NCC Property development
Köpeskilling  580 Mkr
Direktavkastning ca 5,2–5,3 %
Kr/kvm ca 40 000 kr/kvm

Visa faktaruta

Det har i det närmaste blivit en maxim att transaktionsmarknaden i Göteborg domineras av aktörer med en redan stark närvaro, och detta gäller i synnerhet CBD samt områdena strax runtom. Mot den bakgrunden var det inte förvånande att det var Alecta, trots en bred försäljningsprocess med flera internationella intressenter, som förvärvade NCCs kontorsprojekt på Ullevigatan i Göteborg.

Projektet består av en fastighet med två nyuppförda och sammansatta byggnadsdelar, där den högre uppgår till 16 våningar och den lägre till 8 våningar. Den totala ytan på drygt 14 500 kvm består till 90 procent av kontor från plan 2 och uppåt, medan konferens, handel och service finns i entréplanet.

Bland de 14 hyresgästerna åter- finns WSP, med strax under 50 procent av den totala ytan, Kriminalvården, TDC, Sodexo jämte flera andra finansiellt stabila aktörer och den genomsnittliga kontraktslängden uppgår till 7,5 år.

NCC påbörjade produktionen delvis på spekulation med en uthyrningsgrad om 10 procent, och under de två år som gått har projektet följts med stort intresse från marknaden. Anledningen var inte bara projektets volym och utformning, utan kanske framförallt för att det etablerar ett nytt kontorsområde strax utanför CBD. Närheten till såväl motortrafikleder, kollektivtrafik, centralstationen som centrum gör läget högintressant för kontorsetableringar, och för såväl staden som fastighetsmarknaden är det mycket positivt att man samtidigt knyter Gårda närmre CBD och höjer nivån i området kring Stampen. Att NCC verkar för ytterligare en etapp i området får ses som positivt ur detta perspektiv.

När försäljningsprocessen påbörjades i början av hösten fanns mindre vakanser men NCC ställde ut hyresgarantier på att, i upp till tre år, täcka dessa med 2 400 kr/kvm. Fastigheten fylldes dock under försäljningsprocessen och detta, enligt uppgift, till högre nivåer vilket gör att genomsnittshyran uppgår till knappt 2 300 kr/kvm exklusive tillägg och skatt. Hyrorna ligger i spannet cirka 2 200–2 600 för kontoren men med några initiala hyresrabatter som löper under 2013. Köpeskillingen uppgick till 580 miljoner, eller knappt 40 000 kr/kvm. Savills bedömer att direktavkastningen på fastigheten uppgår till cirka 5,25 procent långsiktigt och är något högre initialt, vilket är lågt för en fastighet utanför CBD.

TEXT JOHAN JOHANSSON

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Tillbaka till förstasidan