Låg direktavkastning när stacken expanderas

Lorensberg 54:9, Göteborg

Typ
Kontor, butiker i entréplan

Läge
A-läge

Uthyrbar area
6.568 kvm

Hyra årsbasis
16,9 mkr

Uthyrningsgrad
100%

Bedömd hyresnivå
2.600 kr/kvm kontor,
2.350 kr/kvm butik

Underhållsbehov
Normalt

TRANSAKTION

Köpetidpunkt
Februari 2019

Köpare
Wallenstam

Säljare
SEB Trygg Liv

Fastighetsvärde
375 mkr

Kr/kvm
57.000 kr/kvm

Direktavkastning
4,10%

Visa faktaruta

Rikets fagra andra stad är inte bortskämd med centrala kontorsaffärer. Endast åtta sådana transaktioner har noterats under de senaste tre åren, men när de väl sker så brukar Wallenstam naturligtvis vara en av de tilltänkta friarna. Så även denna gång, när SEB Trygg Liv gjorde sig av med den ena av tre centralt belägna kontorsfastigheter på kort tid (för de båda andra, på Lilla Bommen varandra intilliggande, var det Castellum som stod som köpare).

Nyförvärvade Lorensberg 54:9 ligger ett kvarter från Avenyn och endast ett fåtal myrsteg från fem andra av Wallenstam ägda fastigheter. På andra sidan Avenyn såväl som lite längre uppför densamma äger bolaget ytterligare några hus, bland annat nyligen förädlade Kopparhuset.

Totalt rör det sig om något mindre än 6 600 kvm, varav knappt 5 900 kvm är kontor och 700 kvm utgörs av butiker i entréplan, bland annat Lidl och Marbodal. Största kontorshyresgäster är information management-bolaget Opentext samt Första AP-fondens stolthet Willhem. En kontorslokal om 638 kvm är i dagsläget vakant efter att en tilltänkt hyresgäst kommit på andra tankar efter avtalssignering. Med ungefär två år kvar på hyresavtalet har den nya ägaren dock tid på sig att hitta en annan hyresgäst till den nyligen renoverade ytan.

Savills bedömer att det finns viss hyrespotential på fastigheten jämfört med de i dagsläget utgående hyrorna; marknadshyran bedöms till i genomsnitt cirka 2 700 kr/kvm för kontor och 2 700 kr/kvm för butiker.

Ryktet säger att intresset för affären var stort, och priset för fastigheten om cirka 375 miljoner konor, motsvarande omkring 57 000 kronor per kvadratmeter, talar onekligen sitt tydliga språk. Det är en av de absolut högsta noteringarna för kontorsfastigheter i Göteborg som Savills har kännedom om. Avkastningskravet var följaktligen även det lågt, Savills bedömer det till omkring 4,10 procent.

SEB Trygg Liv har med alla mått mätt gjort en god affär, och för Wallenstams del är det ett, sett till det övriga närliggande beståndet, logiskt kompletteringsköp. Trots det höga förvärvspriset framstår det som om det kan finnas ett och annat reglage att skruva på för att på sikt höja avkastningen, även om Wallenstams erkända långsiktighet kan kommas att prövas innan
affären verkligen börjar betala sig.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Affärsanalys

Risk och möjlighet med påbyggnad

I maj i år kommunicerades att Genesta förvärvat kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 och 11 från Afa Fastigheter. Förvärvet genomfördes av …

Affärsanalys

Vill få upp hyresnivåerna för solitär ”snäcka”

I juni 2018 hade Genestas nystartade fastighetsfond GNRE Core Plus sin första stängning med en samlad investeringskapacitet om cirka 700 …

Affärsanalys

Förvärvar halv stad – med hyrespotential

En av Jönköpings hittills största fastighetsaffärer blev klar i slutet av sommaren när Fastighets AB Regio köpte Ekblads Cityfastigheter. Det …

Affärsanalys

Stor uppsida att vänta om vakanser fylls

I somras genomförde NP3 och Diös en bytesaffär med fastigheter, samtliga i Gävle. Diös tog över fem samhällsfastigheter medan NP3 …

Affärsanalys

Oväntad köpare i läge som kan ge vakanser

Andreas Eckermann vid CBRE sätter analyständerna i transaktion av nyproducerad kontorsfastighet.

Tillbaka till förstasidan