Eternellen 50, Linköping

Kraftig prisuppgång på kort tid

Eternellen 50, Linköping

Gatuadress Djurgårdsgatan 5-11, Drottninggatan 48 A-B
Läge Bostäder A, Butik C
Uthyrningsbar area ca 3.900 kvm
Garage, p-platser 25 garage i källare, 24 p-plats på mark
Hyresnivå bostäder ca 1.030 kr/kvm
Årsavgift bostäder ca 542 kr/kvm
Hyresnivå lokaler ca 873 kr/kvm, ca 667 tkr
Hyresintäkt garage, p-platser ca 490 tkr

TRANSAKTION
Försäljningstidpunkter Maj, december 2015
Senaste köpare BRF
Säljare Privat ägare samt aktiebolag
Köpeskilling 80 mkr samt 122,6 mkr
Kr/kvm 20.500 kr/kvm samt 31.500 kr/kvm
Direktavkastning 3,0 % samt 2,1 %

Visa faktaruta

Linköping har under åren haft relativt lågt antal genomförda ombildningar från hyres- till bostadsrätter. Detta kan delvis förklaras av att det under åren har producerats, och produceras, nya bostadsrätter i attraktiva lägen, och att prisbilden för dessa har varit lockande. Aktiviteten avseende ombildningar har dock ökat och merparten av överlåtelserna sker i bolagsform.

Normalt sett är det befintlig ägare som erbjuder hyresgästerna att förvärva fastigheten men i vissa fall sker överlåtelsen till bostadsrättsförening i ”steg två”, efter att fastigheten först sålts som förvaltningsobjekt. Ett sådant exempel är fastigheten Eternellen 50.

Fastigheten är belägen i korsningen Drottninggatan/Djurgårdsgatan på gångavstånd från absoluta centrum. Byggnaderna inrymmer bostadsarea om totalt drygt 3.100 kvm samt lokaler, främst butiker, om 765 kvm, totalt cirka 3.900 kvm. Dessutom finns ett garage i källarplan.

I maj 2015 såldes fastigheten efter budgivning mellan fyra–fem intressenter till ett pris strax över 80 miljoner kronor. Utgångspriset var 63 miljoner kronor. Forums Fastighetsekonomis analys ger en direktavkastning på cirka 3,0 procent i snitt för samtliga ytor.

Enligt uppgift fanns vid tidpunkten dessutom ett visst underhållsbehov. Priset uppfattades av den lokala marknaden som mycket högt.

Men fastigheten såldes strax därpå till en av hyresgästerna bildad bostadsrättsförening och lagfart beviljades i december 2015. Köpeskillingen för aktier och fastighet enligt registrerad ekonomisk plan uppgår till 122,6 miljoner kronor, cirka 31.500 kr/kvm.

Vid en analys baserad på tidigare bostadshyror, intäkter för lokaler, garage och p-platser enligt ekonomisk plan, samt en antagen driftskostnad på 400 kr/kvm exklusive skatt, ger förvärvet ett direktavkastningskrav på cirka 2,1 procent.

Den slutliga anskaffningskostnaden inklusive engångskostnader och avsättning för underhållsbehov uppgår till cirka 128,6 miljoner, cirka 33.000 kr/kvm.

Affärerna har hittills troligen gett den ursprungliga säljaren en rejäl vinst, liksom även köparen med tanke på det pris som bostadsrättsföreningen betalade.

Det återstår att se om bostadsrättsinnehavarna får återbäring på sin investering.

TEXT Hans Westin

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Tillbaka till förstasidan