Eternellen 50, Linköping

Kraftig prisuppgång på kort tid

Eternellen 50, Linköping

Gatuadress Djurgårdsgatan 5-11, Drottninggatan 48 A-B
Läge Bostäder A, Butik C
Uthyrningsbar area ca 3.900 kvm
Garage, p-platser 25 garage i källare, 24 p-plats på mark
Hyresnivå bostäder ca 1.030 kr/kvm
Årsavgift bostäder ca 542 kr/kvm
Hyresnivå lokaler ca 873 kr/kvm, ca 667 tkr
Hyresintäkt garage, p-platser ca 490 tkr

TRANSAKTION
Försäljningstidpunkter Maj, december 2015
Senaste köpare BRF
Säljare Privat ägare samt aktiebolag
Köpeskilling 80 mkr samt 122,6 mkr
Kr/kvm 20.500 kr/kvm samt 31.500 kr/kvm
Direktavkastning 3,0 % samt 2,1 %

Visa faktaruta

Linköping har under åren haft relativt lågt antal genomförda ombildningar från hyres- till bostadsrätter. Detta kan delvis förklaras av att det under åren har producerats, och produceras, nya bostadsrätter i attraktiva lägen, och att prisbilden för dessa har varit lockande. Aktiviteten avseende ombildningar har dock ökat och merparten av överlåtelserna sker i bolagsform.

Normalt sett är det befintlig ägare som erbjuder hyresgästerna att förvärva fastigheten men i vissa fall sker överlåtelsen till bostadsrättsförening i ”steg två”, efter att fastigheten först sålts som förvaltningsobjekt. Ett sådant exempel är fastigheten Eternellen 50.

Fastigheten är belägen i korsningen Drottninggatan/Djurgårdsgatan på gångavstånd från absoluta centrum. Byggnaderna inrymmer bostadsarea om totalt drygt 3.100 kvm samt lokaler, främst butiker, om 765 kvm, totalt cirka 3.900 kvm. Dessutom finns ett garage i källarplan.

I maj 2015 såldes fastigheten efter budgivning mellan fyra–fem intressenter till ett pris strax över 80 miljoner kronor. Utgångspriset var 63 miljoner kronor. Forums Fastighetsekonomis analys ger en direktavkastning på cirka 3,0 procent i snitt för samtliga ytor.

Enligt uppgift fanns vid tidpunkten dessutom ett visst underhållsbehov. Priset uppfattades av den lokala marknaden som mycket högt.

Men fastigheten såldes strax därpå till en av hyresgästerna bildad bostadsrättsförening och lagfart beviljades i december 2015. Köpeskillingen för aktier och fastighet enligt registrerad ekonomisk plan uppgår till 122,6 miljoner kronor, cirka 31.500 kr/kvm.

Vid en analys baserad på tidigare bostadshyror, intäkter för lokaler, garage och p-platser enligt ekonomisk plan, samt en antagen driftskostnad på 400 kr/kvm exklusive skatt, ger förvärvet ett direktavkastningskrav på cirka 2,1 procent.

Den slutliga anskaffningskostnaden inklusive engångskostnader och avsättning för underhållsbehov uppgår till cirka 128,6 miljoner, cirka 33.000 kr/kvm.

Affärerna har hittills troligen gett den ursprungliga säljaren en rejäl vinst, liksom även köparen med tanke på det pris som bostadsrättsföreningen betalade.

Det återstår att se om bostadsrättsinnehavarna får återbäring på sin investering.

TEXT Hans Westin

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Tillbaka till förstasidan