Köpare och säljare söker diversifiering

Tjärtunnan 2, Linköping

Läge B
Adress Munkhagsgatan 4-26, Skogslyckegatan 2-16, Ödegårdsgatan 37-69
Uthyrbar area totalt 17 300 kvm
Marknadshyra 950 kr/kvm
Ekonomisk vakans obefintlig
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov  Lågt

TRANSAKTION
Köptidpunkt januari 2013
Köpare  Botrygg
Säljare Stångåstaden
Köpeskilling  152 Mkr
Direktavkastn, marknadshyra 6,0%
Kr/kvm  8 800

Visa faktaruta

I januari offentliggjordes att det kommunala bostadsbolaget i Linkö­ping, Stångåstaden, säljer bostads­ fastigheten Tjärtunnan 2. Fastighe­ten, belägen i området Johannelund strax sydöst om centrala Linköping, köptes av bolaget Botrygg. Bolaget är sedan tidigare etablerat på orten med bostads­, kommersiella­ och samhällsfastigheter. Utöver för­valtning av nuvarande bestånd så producerar även Botrygg hyres­- och bostadsrättslägenheter.

Säljaren kommenterade affären med att den var ett led i företagets långsiktiga strategi för att få en bättre balans i sin fastighetsportfölj. Dels önskas en större diversifiering mellan olika områden och dessutom kan antas att Stångåstaden vill fri­ göra resurser för nyproduktion av hyresrätter.

Hyresrätter är för närvarande en bristvara i Linköping. Bedömningen är att det visserligen finns ett utbud någorlunda likvärdigt den generella efterfrågan, men skillnaden i köda­ gar mellan olika områden varierar kraftigt och det är enbart inom min­ dre specifika områden som en sund kötid går att finna.

Bristen på hyresrätter, en gene­ rellt god befolkningstillväxt och en hög medelinkomst har inneburit en positiv utveckling gällande bostads­ rättspriser och antalet påbörjade nyproduktionsprojekt avsedda för bostadsrättsupplåtelse.

Medelpriset för bostadsrätter ligger för närvarande strax över 17 000 kr/kvm i Linköping vilket även bedöms vara medelpriset för bostadsrätter i området Johanne­ lund, med liknande egenskaper som analysobjektet gällande mikroläge och byggnadsår.

Köpeskillingen för fastigheten Tjärtunnan 2 uppgick till 152 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 8 800 kr/kvm. Den prisnivån bedöms som något låg i jämförelse med tidigare liknande försäljningar. Förutom bo­ städer innehåller objektet en mindre andel lokaler samt drygt 160 parkerings­ och garageplatser.

Med en hyresintäkt om cirka 16 mkr gällande bostadsdelen så motsvarar det en genomsnittlig hyra kring 950 kr/kvm. Direktav­kastningen, beräknad med mark­nadsmässiga parametrar, bedöms ha uppgått till sex procent. Det bedöms som högt för objektet rela­terat till potential i hyresökning och ombildning. 2013 års hyresökning i Linköping landade exempelvis på ett genomsnitt om 1,75 procent för Stångåstaden.

TEXT JOHAN HOFF

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Tillbaka till förstasidan