Kontorsfastighet med utvecklingspotential

Skytten 2, Solna

Läge Solna Centrum
Adress Skytteholmsvägen 14–18 m.fl.
Uthyrbar area totalt 4.289 kvm
Tomtareal 2.039 kvm
Initial ekonomisk vakans 19 %
Underhållsbehov Medel

TRANSAKTION
Köptidpunkt December 2016
Köpare Sigillet
Säljare Vasakronan
Köpeskilling 111 mkr
Initial direktavk. 3,7 %
Norm. direktavk. 5 %
Kr/kvm (uthyrbar area) 25.900

Visa faktaruta

I december kommunicerades att Göteborgsbaserade Sigillet förvärvat Skytten 2 i Solna. Vasakronan avyttrade fastigheten i linje med tidigare försäljningar där beståndet koncentreras till renodlade kontorsområden. Fastigheten är belägen 200 meter från Solna Centrum där service och tunnelbana finns. En resa in till Stockholms central tar 15 minuter.

Skytten 2 utgör en del av det moderna Solna centrum som planerades och byggdes under 1960-talet. Fastigheten, som ursprungligen användes som tingshus, består av en kontors­byggnad i fyra plan ovan mark om nära 4.300 kvadratmeter varav 4.060 kvadratmeter omfattar kontorsytor. Vid förvärvstillfället hade fastigheten fyra hyresgäster av vilka Solna församling hyrde majoriteten av den uthyrbara ytan. Skytten 2 är en blåklassad byggnad. Klassificeringen ger ett starkt skydd, men kan revideras om särskilda skäl finns. En varsam om- och tillbyggnad till bostäder i hela eller delar av befintlig byggnad är därför möjlig.

Den initiala direktavkastningen uppgick till 3,7 procent. Anledningen till denna låga nivå var potentiell bostadsutveckling, en vakansgrad om nära 20 procent och stigande marknadshyror. Sedan tillträdet av fastigheten har Sigillet säkrat ytterligare hyresgäster och efter uppfräschning av lokalerna så återfinns nu de senast tecknade kontorshyresnivåerna på omkring 2.000 kr/kvm exklusive tillägg. Newsec, som var säljrådgivare till Vasakronan, bedömer den normaliserade direktavkastningen till omkring 5 procent.

I slutet av 1980-talet var marken i Stockholm mer eller mindre fullt exploaterad och kontorsfastigheter uppfördes i en betydligt högre utsträckning som solitärer eller på platser med bristfälliga kollektiva kommunikationer. Den absoluta majoriteten av dessa kontorsfastigheter skulle i dag vara värd mer som bostadsbyggrätt eller konverteringsprojekt. Regleringar och andra hinder omöjliggör många av dessa planer. Men ett stort antal av de kontorsbyggnader som är möjliga att utveckla kommer försvinna från kontorsmarknaden. Efterfrågan ökar därmed i högre takt än utbudet vilket leder till hyrestillväxt för resterande fastigheter. Detta under förutsättning att service och kollektiva kommunikationer finns i fastighetens närområde. Newsec bedömer att kontorsvakanserna kommer att sjunka för fastigheter såsom Skytten 2 och hyrorna stiga under de närmsta åren.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Tillbaka till förstasidan