Affärsanalyser

Kommunen säljer hälften till en brf

Lidingöhem AB tillhör ett av landets mest stabila bostadsföretag, med en synlig soliditet på över 60 procent. Under november 2010 har mer än hälften av bolagets bestånd avyttrats.  Fastigheten Kantarellen 11, med 626 bostadslägenheter samt några lokaler, såldes till en brf.

Fastigheten ingår i miljonprogrammet, med sex bostadshyreshus byggda år 1973, och ligger i Högsätra. Även om Lidingö är en av de mest attraktiva kommunerna i regionen, så får området betraktas som mindre attraktivt inom kommunen och kan snarast klassas som ett B-område i regionen.

Byggnaderna torde vara väl underhållna, men har inte genomgått någon genomgripande ombyggnad.  Hyreslägenheter av denna ålder i Lidingö har hyresnivåer runt 850-900 kr/kvm. Av bolagets årsredovisning framgår att kostnaderna för drift, underhåll och fastighetsskatt uppgår till cirka 660 kr/kvm år 2009 (över 800 kr/kvm år 2008). Driftnettot uppgår således till nivån 200–250 kr/kvm. Frågan är då om detta kan anses vara en marknadsmsässig avkastning? 

Försäljningspriset uppgick till 600 miljoner kronor, motsvarande drygt 13 000 kr/kvm.

Fastighetens bokförda värde har angetts till 53 miljoner kronor och räknat på detta uppgår avkastningen, före finansiella poster, till nivån 20 procent. Om vi utgår från att priset är en indikation på fastighetens marknadsvärde så blir direktavkastningen 1,5-2 procent.

Försäljningen väcker frågan hur kommunala bostadsföretag skall drivas på affärsmässiga grunder, som det står i den nya lagen om bostadsaktiebolag, och hur man sätter och mäter, avkastningen. För många privata bostadsföretag ingår försäljning och reavinster som en naturlig del av affärsidén. För andra ingår istället den orealiserade värdeförändringen som en del i den totalavkastning som redovisas. I kommunala bostadsföretag bör det i framtiden vara naturligt att även beakta värdeförändringen, oavsett om den är realiserad eller ej.  

Sedan återstår frågan om affären är bra för bostadsbolaget och de nya bostadsrättsinnehavarna. Med de priser som nu betalas för nästan fyrtio år gamla hyreshus i miljonprogrammet så framstår en försäljning som naturlig då fortsatt förvaltning bara ger 1-2 procent direktavkastning. För de nya bostadrättshavarna verkar det också vara en i vart fall kortsiktigt bra affär, då marknadsvärdet på bostadsrätterna nu torde ligga i nivån 25 000 kr/kvm.
Jan Rosengren

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Bostäder på attraktiva nivåer i innerstan

En bostadsaffär på Södermalm i Stockholms innerstad analyseras av Adam Tyrcha på Newsec.

Affärsanalys

Stark industriaffär i framtidsläge

Adam Tyrcha analyserar en affär med en industrifastighet på Ekerö.

Affärsanalys

Yielden tydligt upp i hett segment

Henrik Ek på CBRE granskar en affär med tio moderna industri- och logistikfastigheter.

Affärsanalys

Ica säljer igen och igen – med ESG-potential

Daniel Holmkvist på CBRE analyserar en affär med en stor och omskriven fastighet utanför Västerås.

Affärsanalys

Ljusglimt när köpare och säljare hittade rätt

Mikael Svensson på Svefa har satt analyspennan i en paketaffär med 45 fastigheter.

Affärsanalys

Signal om nedgång i kontorsvärden

Katharina Lindskog på Svefa har satt analyspennan i en av årets största affärer med kontorsfastigheter.

Affärsanalys

Stark prisnivå för citynära lättindustri

Stark hyresmarknad för citynära lättindustri.

Affärsanalys

Kastar in pengar i sårbart glasrike

Höjda ögonbryn vid förvärv i glasriket.

Affärsanalys

Mindre industrihus står sig starkt

Adam Tyrcha, Head of Research hos Newsec, har analyserat en paketaffär med åtta fastigheter i Västsverige.

Affärsanalys

Prestigehotell sålt till låg yield

Adam Tyrcha, Head of Research hos Newsec, analyserar den stora och spektakulära hotellaffären på Strandvägen i Stockholm.

Affärsanalys

Högt pris för het logistik med kyla

Tomas Shaw på JLL har satt analyspannan på en affär med två speciella fastigheter, en i vardera Stockholms- och Göteborgsregionen.

Affärsanalys

Högre avkastning när köpare slår till igen

Sofia Rågmark på JLL har analyserat en affär i Marievik, strax utanför tullarna i Stockholm.

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Affärsanalys

Styrkebesked på lamslagen marknad

Alexander Vintermist vid CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär i centrala Stockholm.

Tillbaka till förstasidan