Klövern ökar beståndet i Uppsala och Örebro

Portfölj Uppsala/Örebro, 3 fastigheter

Läge B
Fastigheter Uppsala Kungsängen 24:3 & 29:1 samt Örebro Vindrutan 1
Uthyrningsbar area 12.265 kvm
Totalt hyresvärde 17 mkr inkl tillägg
Uthyrningsgrad ~98 %
Hyresgäster Willy’s, Mcdonald’s m fl
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov Lågt

TRANSAKTION
Köpeskilling 181 mkr
Köpetidpunkt november 2013
Köpare Klövern
Säljare Aspholmen
Direktavkastning, initial 6,50–6,75%
Kr/kvm 14.800

Visa faktaruta

I mitten av november blev det klart att Klövern köper en portfölj med tre fastigheter i Uppsala och Örebro av Aspholmen, ett dotterbolag till Castellum. Köpeskillingen uppgick till totalt 181 mkr, motsvarande cirka 14.800 kr per kvm.

De två fastigheterna i Uppsala, Kungsängen 24:3 och 29:1, där merparten av värdet ligger, är belägna mittemot varandra cirka 2 km sydost om centrum. objekten är uppförda 1998 respektive 1985.

I det nyare objektet, Kungsängen 24:3, är Willy’s den största hyresgästen med en förhyrning på cirka 4 000 kvm. den andra större hyresgästen är lager 157. Kungsängen 29:1 är en mixad fastighet med både kontor och butiker. Bland hyresgästerna märks lRF Konsult, Uppsala kommun och Blomsterhallen.

Den totala uthyrningsbara ytan i båda objekten uppgår till 10.950 kvm, varav 250 kvm butiksyta står vakant.

Med hyresnivåerna på i genomsnittrunt 1.250–1.400 kr per kvm (varm), skulle detta ge ett hyresvärde på cirka 15 mkr totalt.

Fastigheten i Örebro, Vindrutan 1, är belägen i stadsdelen Västhaga, cirka 2 km väster om stadens centrum och i ett gott skyltläge intill avfarten till E18/E20. Objektet utgörs av två fristående butiks- och restaurangbyggnader i ett plan uppförda under 1975 respektive 1992. Största hyresgäst är Mcdonald’s, som hyr drygt 1/3 av den totala uthyrningsbara ytan på 1.315 kvm. Övriga hyresgäster är Subway, Hemmakväll samt en pizzeria. Objektet är fullt uthyrt och hyresnivån uppgår till cirka 1.700 kr per kvm i genomsnitt. Hyresvärde uppgår till drygt 2 mkr.

Med marknadsmässiga drift- och underhållskostnader på runt 325-350 kr/kvm i genomsnitt, så skulle detta ge en initial avkastning i affären på runt 6,50-6,75%. Detta bedöms ligga väl i linje med tidigare transaktioner av liknande objekt på respektive ort.

För Aspholmen innebär affären att man avyttrar tre i stort sett färdigutvecklade fastigheter på marknader där man redan har en stark ställning. Samtidigt stärker Klövern nu sin position på två för dem viktiga delmarknader. I Uppsala äger bolaget sedan tidigare 13 fastigheter, varav två i Kungsängen och fyra i det närbelägna Boländerna.

Möjlighet till effektiviserad förvaltning finns även i Örebro, där man redan äger nio fastigheter, varav en precis intill det nu förvärvade objektet.

TEXT PATRIK LUNDSTRÖM

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris för het logistik med kyla

I december 2022 kommunicerade Catena att man tecknat avtal med Ica Fastigheter om att förvärva en fastighet i Arendal, Göteborg, och en i Upplands-Bro, nordväst om Stockholm.

Affärsanalys

Högre avkastning när köpare slår till igen

AMF Fastigheter fortsätter att ta kontroll över området runt Marievik.

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Affärsanalys

Styrkebesked på lamslagen marknad

Alexander Vintermist vid CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär i centrala Stockholm.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Affärsanalys

Hyrespotential när ägare ökar innehavet

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 6/2022) Efter en rekordhög transaktionsaktivitet under första halvåret 2022 inleddes även högsommaren starkt …

Affärsanalys

Hittat hem efter fem ägarbyten på fem år

Andreas Joelsson Svenn på Savills har placerat värderingspennan på en paketaffär med centrala fastigheter.

Affärsanalys

SBB renodlar via försäljning till Nyfosa

Fastighetsvärderaren Oskar Mosén vid Savills har granskat paketaffären mellan i Nyfosa och SBB där åtta fastigheter i Kalmar ingick.

Affärsanalys

Litet och certifierat lockar investerare

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, analyserar en affär med en bostadsfastighet som ägde rum under våren.

Affärsanalys

Blandfastigheter en motsägelsefull trend

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, har satt analyspennan i en paketaffär med fastigheter för 300 miljoner kronor.

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

Affärsanalys

Förvärvar logistik till rekordyield

Andreas Eckermann på CBRE har satt analyspennan i en affär med två moderna logistikfastigheter.

Affärsanalys

Köper kontorshus med hyrespotential

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspannan i en transaktion som ägt rum på Kungsholmen.

Tillbaka till förstasidan