Klädsamt centrallager byter ägare

Lexby 11:236, Partille

Adress
Laxfiskevägen 4, Partille

Uthyrbar area
14.800 kvm

Uthyrningsgrad
100%

Hyresgäst
Lindex

Hyresvärde
ca 10 mkr

Löptid kontrakt
ca 5 år

TRANSAKTION

Köptidpunkt
Juni 2018

Säljare
Klövern

Köpare
Logistikfastigheter Sverige (Alecta och Bockasjö)

Köpeskilling
148 mkr

Kr/kvm
ca 10.000 sek

Direktavkastning
6,0%

Visa faktaruta

Lager och logistik har under senare tid varit orden på allas läppar och mycket tyder på att så även kommer vara fallet en tid framöver. E-handelns frammarsch och konsumenternas ökade krav på flexibilitet och snabba leveranser är några av ledorden. Samtidigt närmar sig en viss amerikansk aktörs beryktade intåg på den svenska marknaden.

Det pratas ofta om högeffektiva, nyproducerade enheter som är väl anpassade för framtidens konsumtion. Men hur ser marknaden då på enheter med några år på nacken?

I juni avyttrade Klövern en logistikfastighet belägen i Brodalens industriområde, Partille. Fastigheten är välbelägen med närhet till E20. Byggnationen färdigställdes år 2007 och inrymmer Lindex centrallager och säljkontor på närmare 14 800 kvm. Lager­ytorna utgörs av höglager, delvis med entresol, och har portar på fastighetens ena sida. Det årliga hyresvärdet uppgår till cirka 10 miljoner kronor, motsvarande cirka 675 kr/kvm, och avtalet löper fram till 2023. Sammantaget en tämligen välfungerande enhet i gott läge.

Nedsidan består i en hyresgäst som visat på sviktande försäljningsvolymer, ett kortare avtal samt en byggnad som till viss del inte lever upp till dagens krav på flexibilitet.

Köpeskillingen uppgick till 148 miljoner, vilket enligt Savills analys motsvarar en yield om cirka 6 procent. Vid första anblicken en nivå som i dagens läge är relativt ordinär. För att sätta detta i perspektiv: Klövern förvärvade fastigheten 2013 för cirka 7 procent, återstående löptid på Lindex avtal var då 9 år. Går vi längre bak i tiden förvärvade Solist fastigheten år 2010, med Lindex på 12-årigt kontrakt för cirka 6,25 procent.

Alecta och Bockasjö, genom Logistikfastigheter Sverige, köper nu en elva år gammal logistikfastighet på en lägre avkastning än vad som var fallet för Solist. Något som i sig inte är konstigt med tanke på tiden som gått däremellan. Däremot förvärvade Solist en modern logistikfastighet med en välkänd hyresgäst på långt kontrakt. I år gäller transaktionen en äldre typ av logistiklösning och ett kortare avtal med en hyresgäst som tampas med lönsamhetsproblem.

Det verkar alltså som om även något äldre enheter är mycket attraktiva på en logistikmarknad i stark medvind, ett resonemang som stöds av att de aktuella köparna sannerligen inte är några duvungar.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Affärsanalys

Risk och möjlighet med påbyggnad

I maj i år kommunicerades att Genesta förvärvat kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 och 11 från Afa Fastigheter. Förvärvet genomfördes av …

Affärsanalys

Vill få upp hyresnivåerna för solitär ”snäcka”

I juni 2018 hade Genestas nystartade fastighetsfond GNRE Core Plus sin första stängning med en samlad investeringskapacitet om cirka 700 …

Tillbaka till förstasidan