Kineser och låga hyror ger potential

Lindholmen 29:1, Göteborg

Läge Lindholmen Göteborg
Gatuadress Theres Svenssons gata 15
Uthyrbar area totalt 12.000 kvm
Initial ekonomisk vakans 0 %
Hyresgäster CEVT, Alten med flera
Hyrespotential God

TRANSAKTION
Köptidpunkt Maj 2016
Köpare Balder
Säljare BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH
Köpeskilling ca 400 mkr
Initial direktavkastning 4,75 %
Kr/kvm 33.000

Visa faktaruta

I maj offentliggjordes Balders förvärv av kontorsfastigheten Lindholmen 29:1, från BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH. Köpeskillingen uppgick till drygt 400 miljoner kronor. Newsec var säljrådgivare i affären där ett flertal budgivare lämnade bud på höga nivåer. Balder äger sedan tidigare SAS Radisson-hotellet Blu på Lindholmen som förvärvades av Skanska 2013.

Lindholmen är ett av Sveriges mest expansiva områden. Med en hög andel kunskapsintensiva företag, forskning och utbildning är området ett nav inom bland annat fordonsindustrin. I dag finns 350 företag i området och 21.000 personer arbetar, studerar, forskar eller utbildar sig där.

Hela området från Lindholmen via Frihamnen till Götaälvbron kommer under de närmaste åren exploateras med både bostäder och lokaler med ett stort fokus inför stadens 400-årsjubileum 2021.

Tack vare bland annat det kinesiska utvecklingsbolaget CEVT (China Euro Vehicle Technology) har vakanserna på Lindholmen minskat kraftigt de senaste åren. Bolaget har sedan starten för två och ett halvt år sedan vuxit till att ha över 1 700 anställda, varav 1 400 arbetar på Lindholmen.

Den av BNP Paribas sålda fastigheten blev helt vakant när Semcon valde att lämna och bygga ett nytt verksamhetsanpassat kontor. Fastigheten kunde på relativt kort tid fyllas upp med nya företag där största hyresgästerna är CEVT och Alten.

Intresset bland både investerare och hyresgäster har de senaste åren ökat markant för Lindholmen. Atrium Ljungbergs förvärv av 35.000 kvm kontor som förvärvades från det kommunala bolaget älvstranden Utveckling för ett år sedan gjordes på nivåer kring en initial avkastning om 5,50 procent medan Lindholmen 29:1 gjordes på nivåer kring 4,75 procent. I juni 2016 genomförde Platzer sitt första förvärv på Lindholmen, transaktionen avsåg fastigheten Lindholmen 30:2. Köpeskillingen uppgick till 373 miljoner kronor vilket motsvarar 38 500 kr/kvm.

Hyresnivåerna för kontorslokaler har tack vare låga vakanser varit stigande under de senaste åren och någon avmattning har inte synts till. Inom de mest attraktiva områdena finns det begränsat med vakanta moderna kontor, vilket gjort att intresset för bland annat Lindholmen har ökat vilket driver upp hyresnivåerna i området. Balder borde därför kunna räkna med hyresökningar vid kommande förhandlingar.

TEXT Henrik Roderhult

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

I mitten av september kommunicerades att Blackstone följt upp sitt förvärv av lager- och logistikfastigheter från Corem med ytterligare en …

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Pareto-skapade Bråviken Logistik-koncernen informerade i slutet av september om att avtal ingåtts med en ej namngiven investerare avseende en försäljning …

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Tillbaka till förstasidan