Kamelen 14, Malmö

Efter knappt två års innehav har Kungsleden sålt de två Malmöfastigheter som förvärvades vid utförsäljningen av Drotts kommersiella bestånd i slutet av 2003. Det handlar om Kamelen 14 och Söderport 9 som i början av september såldes i två separata affärer.
Båda fastigheterna är centralt belägna i Malmö. Söderport 9 är en kontors- och butiksfastighet belägen vid Gustav Adolfs Torg. Kamelen 14 är en kontorsfastighet belägen vid Davidshallstorg i Malmö. Torget ligger ett stenkast från Södra Förstadsgatan, som är gågatan från Gustav Adolfs Torg mot Triangelns köpcentrum.
Davidshallstorg och de omkringliggande kvarteren utgör en unik arkitektonisk helhet med sina välbevarade hus och gatumiljöer från sent 1920-tal och tidigt 1930-tal. Planer finns att lägga en bevarandeplan över hela området. Det skulle också innebära att ett stort underjordisk garage byggs under torget för att möjliggöra att torget åter blir en mötesplats för stadens invånare. Kvarteren kring torget har vuxit i popularitet de senaste åren, framförallt vad avser bostäder och butiker. Husens bottenvåningar inrymmer numera många spännande småbutiker och restauranger.
Vakansgraden för kontor i området kring Davidshallstorg är något lägre än i de mest centrala delarna av city. Också hyresnivåerna är sig något lägre än i A-läge i city. För att få en bra hyresutveckling för kontorslokalerna krävs emellertid att vakanserna i absoluta centrum sjunker ytterligare. Området får, trots att det är beläget i de mest centrala delarna i Malmö, betecknas som ett B-läge för kontor.
Kamelen 14 var den sista byggnaden som uppfördes vid Davidshallstorg. Huset stod klart 1934 och är en stor byggnad som dominerar torgets norra sida. På fastigheten finns också en garagedel som byggdes till 1961. Det är Rikspolisstyrelsen som hyr hela fastigheten om cirka 13 500 kvadratmeter lokalarea.

Köpeskillingen för Kamelen 14 uppgick till 135 miljoner kronor. Köpare är KB Kamelen 14.
Rikspolisstyrelsen har ett hyresavtal som löper fram till slutet på 2009 och totalhyran uppgår nu till cirka 15,7 miljoner kronor. Driftnettot kan uppskattas till cirka 15 miljoner kronor. Initial direktavkastning bedöms uppgå till cirka 11 procent. Direktavkastningen mot bedömd marknadshyra ger en
direktavkastning om 7,6 procent.
Försäljningarna av fastigheterna ger Kungsleden en reavinst om 19 miljoner.

Per Wieslander

Sammanfattning:

  • Området kring Davidshallstorg har under de senaste åren kraftigt förbättrats vad avser attraktivitet för butiks och restaurangverksamhet. Fastigheten Kamelen 14 är belägen invidtorget och inrymmer Rikspolisstyrelsen på ett längre hyresavtal. Fastigheten har ett bra läge, visserligen inte i bästa läge för kontor men med en närhet till Malmös absoluta centrum. 
  • Något förvånande är att Rikspolistyrelsen  lyckats att teckna ett kontrakt som ligger så långt över dagens marknadshyra. Detta särskilt med tanke på kontraktets längd

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Affärsanalys

Risk och möjlighet med påbyggnad

I maj i år kommunicerades att Genesta förvärvat kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 och 11 från Afa Fastigheter. Förvärvet genomfördes av …

Affärsanalys

Vill få upp hyresnivåerna för solitär ”snäcka”

I juni 2018 hade Genestas nystartade fastighetsfond GNRE Core Plus sin första stängning med en samlad investeringskapacitet om cirka 700 …

Affärsanalys

Förvärvar halv stad – med hyrespotential

En av Jönköpings hittills största fastighetsaffärer blev klar i slutet av sommaren när Fastighets AB Regio köpte Ekblads Cityfastigheter. Det …

Affärsanalys

Stor uppsida att vänta om vakanser fylls

I somras genomförde NP3 och Diös en bytesaffär med fastigheter, samtliga i Gävle. Diös tog över fem samhällsfastigheter medan NP3 …

Affärsanalys

Oväntad köpare i läge som kan ge vakanser

Andreas Eckermann vid CBRE sätter analyständerna i transaktion av nyproducerad kontorsfastighet.

Affärsanalys

XX-Låg yield trots avvaktande marknad

En affär med modern och stor en logistikfastighet utanför Örebro analyseras av Mattias Källgren som jobbar på CBRE.

Affärsanalys

Gårda fortsätter att bjuda på miljardköp

Gårda är en av de stadsdelar i Göteborg som står inför stor omdaning, tilltron till området speglas i hur flertalet …

Affärsanalys

Klädsamt centrallager byter ägare

Lager och logistik har under senare tid varit orden på allas läppar och mycket tyder på att så även kommer …

Tillbaka till förstasidan