Jätte säljer succé efter lång process

Företaget 7, 13, 14 (Nova lund)

Läge A-­läge för handel. 2 km nordväst om centrala Lund.
Fastigheter Företaget 7, 13, 14.
Uthyrbar area ca 25.900 kvm
Hyresvärde ca 110 miljoner inkl. tillägg
Hyresrisk Låg
Uthyrningsgrad 100 procent
Hyresgäster ett 70­-tal
Underhållsbehov Lågt

TRANSAKTION
Köpetidpunkt Mars 2015
Köpare TIIA Henderson
Säljare Unibail­-Rodamco
Köpeskilling 1.635 miljoner
Direktavkastning initial 5,25%
Kr/kvm 63.100

Visa faktaruta

I början av mars blev det klart att franska Unibail-Rodamco säljer köpcentrumet nova Lund, omfattande sammantaget tre fastigheter, till brittiska TIIA Henderson Real Estate. Köpeskillingen i affären uppgick till 1.635 miljoner, motsvarande 63.100 kronor per kvadratmeter.

För det höga kvadratmeterpriset får köparen tillgång till ett modernt och välfungerande köpcentrum med galleriadel uppfört 2002 samt två mindre handelsboxar uppförda 2006. Förutom 26 000 kvm handelsyta rymmer objekten också 1.500 parkeringsplatser samt obebyggd mark för framtida etableringar.

Köpcentrumet, som är beläget cirka 2 kilometer nordväst om centrala Lund, utgör tillsammans med intilliggande fastigheter en av södra Sveriges bästa regionala handelsplatser med 70 000 kvm handelsyta. Området har mycket god tillgänglighet med nära anslutning till både E6:an, E22:an och länsväg 108.

Upptagningsområdet utgörs primärt av Lund och dess kranskommuner Lomma och Staffanstorp med totalt 130.000 invånare, men även sekundärt av andra skånska kommuner i närområdet. Då centrala Lund lider av dålig tillgänglighet med bil, har nova Lund till stora delar kommit att konkurrera ut centrumhandeln. Av regionala konkurrenter kan nämnas Center Syd i Löddeköpinge, Burlöv Center i arlöv samt det relativt nyöppnade emporia i Malmö. Köpcentrumet rymmer ett 70-tal butiker. Hyresgästmixen måste betecknas som god och bland ankarhyresgästerna finns H&M, Lindex, Kappahl, Stadium, och intersport. Galleriadelens design med totalt

Fyra entréer gör att antalet döda ytor och sekundära lägen blir få. Ovanligt i sammanhanget är att livsmedelshandel saknas, dock finns både City Gross och Coop Forum i närområdet.

Köpcentrumet är i princip fullt uthyrt och har i dag ett totalt hyresvärde om cirka 110 miljoner inklusive tillägg, där utgående hyror ligger i nivå eller strax under aktuella marknadshyror. Direktavkastningskravet har initialt bedömts till 5,25 procent. Även om Lund på senare tid drabbats av en del varsel, så bedöms ändå köpcentrets tillväxtmöjligheter som goda. Befolkningen växer stadigt och detsamma gäller för kranskommunerna. Nya etableringar i form av forskningsprojektet Max iV är också på gång. Detta kombinerat med att nytillskottet av handel i närområdet är begränsat i närtid borgar för en stabil utveckling för anläggningen även framöver.

TEXT Patrik Lundström

Missa inte! Bostadsdagen Öresund: Ny vår för bostäder

Tisdag den 24 mars, Malmö Börshus, Malmö.
Klicka här för mer info!

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

I mitten av september kommunicerades att Blackstone följt upp sitt förvärv av lager- och logistikfastigheter från Corem med ytterligare en …

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Pareto-skapade Bråviken Logistik-koncernen informerade i slutet av september om att avtal ingåtts med en ej namngiven investerare avseende en försäljning …

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Tillbaka till förstasidan