Jätte med potential för högre avkastning

Måsholmen 16, 19, 22, 24, 29 Hästholmen 1

Läge Skärholmen, söder om Stockholm
Fastigheter Måsholmen 16, 19, 22, 24, 29, Hästholmen 1
Uthyrbar area ca 97.000 kvm varav handel och restaurang: ca 65.000 kvm
Hyresrisk Låg till medel

TRANSAKTION
Tillträde Första kvartalet 2015
Köpare Grosvenor Fund Management ihop med flera aktörer, bland annat finska Varma
Säljare The Royal Bank of Scotland
Köpeskilling ca 3 500 mkr
Direktavkastning initial 4,9%
Direktavkastning normaliserad 5,6%
Kr/kvm ca 36 100

Visa faktaruta

I gruppen ”För tillfället mest attraktiva fastighetskategorier” finner man exempelvis köpcentrum. Helst ska de vara stora och dessutom ligga i storstäderna och då allra helst i Stockholmsregionen. Uppfylls dessa kriterier kan prisnivån trissas upp. Försäljningen av Skärholmen Centrum är nog att anses som typexempel på detta. I mitten av januari tillkännagavs till slut den officiella hemligheten att Royal Bank of Scotland sålt Skärholmen Centrum till brittiska Grosvenor Fund Management. Tillträdet sker under första kvartalet 2015.

Köpcentrumet som invigdes 1968 profileras numera som SKHLM. Anläggningen ingick tidigare i bolaget Centrumkompaniet som Stockholm stad sålde till Boultbee 2007. I bolaget ingick från början totalt tio objekt. Under 2011 tog The Royal Bank of Scotland (RBS) över som ensam aktieägare av Centeni AB, som Centrumkompaniet sedermera kom att heta. Efter hand har fastigheterna sedan sålts och till slut återstod endast Skärholmen Centrum. Och nu är alltså den också avyttrad.

Centrumet har nästan 100.000 kvm uthyrbar area varav 65.000 kvm är butiksoch restauranglokaler och resterande lokaler är kontor av olika slag. Centrumet har drygt 175 olika hyresgäster. Vakansgraden har tidigare varit ett stort bekymmer men är nu nere på något mer hanterbara 5–10 procent. Omsättningen i SKLHM ligger kring 2 miljarder kronor och det årliga besökarantalet är 13–15 miljoner. Trenden är positiv.

För detta betalade Grosvenor cirka 3,5 miljarder kronor. Centrumet bedöms av Forum Fastighetsekonomi i dag leverera ett driftnetto som motsvarar en direktavkastning på cirka 4,8–5,0 procent. Det är en jämförelsevis relativt låg nivå.

Vid full uthyrning indikeras en direktavkastning på 5,5–5,75 procent.

Köparen ser dock ut att ha god tillförsikt om att kunna utveckla SKLHM och därmed öka hyresintäkterna och driftnettot. Det finns exempelvis idéer om att expandera med mer lokaler och även bostäder, bland annat på den befintliga 3.000 platser stora parkeringsanläggningen. Dessa potentialer bör nog också vägas in när den erlagda köpeskillingen analyseras. Men konkurrensen är hård. I det intilliggande Kungens Kurva invigde Ikano Fastigheter under 2014 en ny galleria om 20.000 kvm. En satsning som kan komma att efterföljas av fler etapper.

TEXT P-O Skoog

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

SBB har tecknat avtal om att förvärva sju skolfastigheter, lokaliserade i olika delar av Stockholms stad. Säljare är det kommunala …

Affärsanalys

Förvärvar logistik till rekordyield

Andreas Eckermann på CBRE har satt analyspennan i en affär med två moderna logistikfastigheter.

Affärsanalys

Köper kontorshus med hyrespotential

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspannan i en transaktion som ägt rum på Kungsholmen.

Affärsanalys

Bostadsjättens swexit med låg yield

Akelius gick i juni ut med att beståndet i Sverige, Danmark och Tyskland ämnades att avyttras. Processen rivstartades och avslut …

Affärsanalys

Jakten på bostäder riktas mot småstäder

Under sensommaren förvärvade Amasten i princip hela Lidén Groups fastighetsbestånd. Portföljen är belägen i Trollhättan (4 procent), Uddevalla (22), Ulricehamn …

Affärsanalys

I vinnarläget med pendlingsavstånd

I december 2020 sålde Framfastgruppen projektfastigheter inom ett utvecklingsområde som ligger centralt i Strängnäs. Portföljen omfattar fyra fastigheter som uppförs …

Affärsanalys

Allt fler transaktioner tidigt i projektstadiet

För ett år sedan förvärvade Balder fastigheten Sälgen 4 på Östermalm i centrala Stockholm av Circle K. Transaktionen, där Newsec …

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Tillbaka till förstasidan