Jakt på hög kvalitet inom logistikfastigheter

Saltängen 1,
Västerås

Läge A-läge
Gatuadress Saltängsvägen 38
Uthyrn. lokalarea ca 105.000 kvm
Totalt hyresvärde 76 mkr
Hyresgäster Ica Fastigheter AB
Hyresrisk Liten
Underhållsbehov Litet

TRANSAKTION
Köpetidpunkt December 2014
Köpare Saltängens Property Invest AB
Säljare Tribona AB
Köpeskilling 1.075 mkr
Kr/kvm ca 10.250 kr/kvm
Bedömd direktavkast. ca 6,5 procent

Visa faktaruta

Transaktionsvolymen för svenska logistikfastigheter har ökat markant de senaste åren med en stadig prispress nedåt i yielderna. Bland köpare finns såväl svenska, nordiska som internationella aktörer. tidigare låg transaktionsvolymen relativt konstant beroende främst på att utbudet av moderna logistik­ fastigheter var relativt blygsamt. Potentiella hyresgäster betonar i allt högre grad betydelsen av moderna lokaler i strategiska lägen.

Majoriteten av befintliga logistik­ byggnader byggdes under 1970­ talet och motsvarar inte dagens krav. För att möta efterfrågan har allt fler moderna logistikbyggnader byggts, i vissa fall på spekulationsbasis.

I december 2014 sålde Tribona AB, tidigare Northern Logistic Pro­perty (NLP) och ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbo­lag med renodlad inriktning på lager­ och logistikfastigheter, fastigheten Saltängen 1 i Västerås för 1.075 mil­joner kronor. Fastigheten är belägen i området Hacksta i stadens sydvästra del, drygt 3,5 kilometer från E18. Kö­pare är Saltängens Property invest AB, ett bolag som ett antal institutionella och privata investerare står bakom. Affären gjordes i bolagsform.

Fastigheten Saltängen 1 inrym­mer en byggnad som ursprungligen uppfördes 1975 och har därefter etappvis byggts ut till dagens cirka 105.000 kvadratmeter lokalarea i ett till delvis två plan, varav merparten utgörs av lagerytor med rumshöjder om 6–32 meter.

Fastigheten är fullt uthyrd till ICA Fastigheter till och med sep­tember 2022 och är hyresgästens största lager i Sverige. lokalerna är till stora delar moderna och ändamålsenliga samt håller en rela­tivt god standard. Fastighetens totala hyresvärde uppgår till cirka 76 miljoner kronor.

Objektet har goda logistikför­utsättningar med ungefär 250–300 lastkajer/portar som nås från samt­liga håll samt god tillgänglighet och utrymme för in­ och utkommande transporter. Fastigheten omfattar drygt 23 hektar tomtareal och den obebyggda delen utgörs av parke­ringsplatser och körytor. Objektet bedöms ha en god uthyrningspoten­tial genom dess moderna lokaler och attraktiva läge. Möjlighet finns även till att dela av lokalerna till mindre uthyrningsbara enheter. NAI Svefa bedömer att direkt­avkastningen uppgår till strax över 6,5 procent.

Text John Eriksson

Missa inte! Mälarmarknaden 2020: Nytt läge för fastigheter

Tisdag 20 okt 2020 Västerås.
Klicka här för mer info!

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Tillbaka till förstasidan