Jakt på hög kvalitet inom logistikfastigheter

Saltängen 1,
Västerås

Läge A-läge
Gatuadress Saltängsvägen 38
Uthyrn. lokalarea ca 105.000 kvm
Totalt hyresvärde 76 mkr
Hyresgäster Ica Fastigheter AB
Hyresrisk Liten
Underhållsbehov Litet

TRANSAKTION
Köpetidpunkt December 2014
Köpare Saltängens Property Invest AB
Säljare Tribona AB
Köpeskilling 1.075 mkr
Kr/kvm ca 10.250 kr/kvm
Bedömd direktavkast. ca 6,5 procent

Visa faktaruta

Transaktionsvolymen för svenska logistikfastigheter har ökat markant de senaste åren med en stadig prispress nedåt i yielderna. Bland köpare finns såväl svenska, nordiska som internationella aktörer. tidigare låg transaktionsvolymen relativt konstant beroende främst på att utbudet av moderna logistik­ fastigheter var relativt blygsamt. Potentiella hyresgäster betonar i allt högre grad betydelsen av moderna lokaler i strategiska lägen.

Majoriteten av befintliga logistik­ byggnader byggdes under 1970­ talet och motsvarar inte dagens krav. För att möta efterfrågan har allt fler moderna logistikbyggnader byggts, i vissa fall på spekulationsbasis.

I december 2014 sålde Tribona AB, tidigare Northern Logistic Pro­perty (NLP) och ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbo­lag med renodlad inriktning på lager­ och logistikfastigheter, fastigheten Saltängen 1 i Västerås för 1.075 mil­joner kronor. Fastigheten är belägen i området Hacksta i stadens sydvästra del, drygt 3,5 kilometer från E18. Kö­pare är Saltängens Property invest AB, ett bolag som ett antal institutionella och privata investerare står bakom. Affären gjordes i bolagsform.

Fastigheten Saltängen 1 inrym­mer en byggnad som ursprungligen uppfördes 1975 och har därefter etappvis byggts ut till dagens cirka 105.000 kvadratmeter lokalarea i ett till delvis två plan, varav merparten utgörs av lagerytor med rumshöjder om 6–32 meter.

Fastigheten är fullt uthyrd till ICA Fastigheter till och med sep­tember 2022 och är hyresgästens största lager i Sverige. lokalerna är till stora delar moderna och ändamålsenliga samt håller en rela­tivt god standard. Fastighetens totala hyresvärde uppgår till cirka 76 miljoner kronor.

Objektet har goda logistikför­utsättningar med ungefär 250–300 lastkajer/portar som nås från samt­liga håll samt god tillgänglighet och utrymme för in­ och utkommande transporter. Fastigheten omfattar drygt 23 hektar tomtareal och den obebyggda delen utgörs av parke­ringsplatser och körytor. Objektet bedöms ha en god uthyrningspoten­tial genom dess moderna lokaler och attraktiva läge. Möjlighet finns även till att dela av lokalerna till mindre uthyrningsbara enheter. NAI Svefa bedömer att direkt­avkastningen uppgår till strax över 6,5 procent.

Text John Eriksson

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Ljusglimt när köpare och säljare hittade rätt

Mikael Svensson på Svefa har satt analyspennan i en paketaffär med 45 fastigheter.

Affärsanalys

Signal om nedgång i kontorsvärden

Katharina Lindskog på Svefa har satt analyspennan i en av årets största affärer med kontorsfastigheter.

Affärsanalys

Stark prisnivå för citynära lättindustri

Stark hyresmarknad för citynära lättindustri.

Affärsanalys

Kastar in pengar i sårbart glasrike

Höjda ögonbryn vid förvärv i glasriket.

Affärsanalys

Mindre industrihus står sig starkt

Adam Tyrcha, Head of Research hos Newsec, har analyserat en paketaffär med åtta fastigheter i Västsverige.

Affärsanalys

Prestigehotell sålt till låg yield

Adam Tyrcha, Head of Research hos Newsec, analyserar den stora och spektakulära hotellaffären på Strandvägen i Stockholm.

Affärsanalys

Högt pris för het logistik med kyla

Tomas Shaw på JLL har satt analyspannan på en affär med två speciella fastigheter, en i vardera Stockholms- och Göteborgsregionen.

Affärsanalys

Högre avkastning när köpare slår till igen

Sofia Rågmark på JLL har analyserat en affär i Marievik, strax utanför tullarna i Stockholm.

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Affärsanalys

Styrkebesked på lamslagen marknad

Alexander Vintermist vid CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär i centrala Stockholm.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Affärsanalys

Hyrespotential när ägare ökar innehavet

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 6/2022) Efter en rekordhög transaktionsaktivitet under första halvåret 2022 inleddes även högsommaren starkt …

Affärsanalys

Hittat hem efter fem ägarbyten på fem år

Andreas Joelsson Svenn på Savills har placerat värderingspennan på en paketaffär med centrala fastigheter.

Affärsanalys

SBB renodlar via försäljning till Nyfosa

Fastighetsvärderaren Oskar Mosén vid Savills har granskat paketaffären mellan i Nyfosa och SBB där åtta fastigheter i Kalmar ingick.

Tillbaka till förstasidan