Iskallt köp med stabil hyresgäst

Umeå Logistiken 3 & Halmstad Vrangelsro 5:4

Läge
B-lägen

Lokalarea
72.985 kvm

Uthyrningsgrad
100%

Hyresgäst
Martin & Servera

Kontraktstid
14 år

Hyresvärde
ca 59 mkr enl prospekt

Hyresrisk
Låg

Underhållsbehov
Låg

TRANSAKTION

Köptidpunkt
December 2018

Köpare
Halmslätten Fastighets AB (Pareto)

Säljare
Axfast AB

Köpeskilling
1.085 mkr

Direktavk, normal.
5,2%

Kr/kvm
ca 14.900

Visa faktaruta

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 085 miljoner kronor. Fastigheterna Vrangelsro 5:4 och Logistiken 3 är belägna i Umeå respektive Halmstad och har en uthyrningsbar yta om totalt 73 000 kvm. Den största fastigheten är Vrangelsro och bedöms stå för cirka två tredjedelar av värdet. Sett till portföljnivå motsvarar köpeskillingen ett kvadratmeterpris om cirka 14 900 kronor och en yield om cirka 5,2 procent.
Restauranggrossisten Martin & Servera förhyr samtliga ytor på en kvarvarande genomsnittlig avtalslängd om 14 år. Lokalerna är specialanpassade för hyresgästen och består till drygt 50 procent av kyl- och fryslager, vilket är en för­klaring till den relativt höga hyresnivån om i snitt drygt 800 kr/kvm.

Pareto har gjort ett antal liknande transaktioner de senaste åren genom både förvärv och avyttringar. På förvärvssidan återfinns bland annat Icas logistikhub i Västerås, Postnords huvudkontor i Solna samt XXL:s centrallager i Örebro. Den sistnämnda avyttrades 2018 efter ett treårigt innehav.
Martin & Servera bedöms som en stark hyresgäst inom en icke konjunkturkänslig bransch och kan leverera ett gott kassaflöde över lång tid. Samtidigt finns risken med en enskild hyresgäst tillsammans med objektens storlek kvar. Skulle Martin & Servera lämna objekten och uthyrning ske till flera hyresgäster bör det medföra vissa anpassningskostnader. Med hänsyn till orterna kan det även bli svårt att fylla upp på nytt, vilket kan resultera i långdragna vakanser.

Affären visar både på att aptiten inom logistiksegmentet hos investerare fortsätter att vara god samt att avkastningsnivåerna har pressats nedåt även utanför de mest attraktiva logistiklägena. Tittar man på Intelligent Logistiks rangordning av Sveriges 25 bästa logistiklägen 2019 toppar alltjämt Göteborgs-­regionen. Halmstad och Umeå återfinns först på plats 10 respektive 24.
En förutsättning är dock att anläggningarna har en hög teknisk standard, goda kommunikationslägen och långa hyresavtal, kriterier som samtliga stämmer in på objekten. Byggnaderna är uppförda 2009 respektive 2015 och är miljöklassade enligt Breeam med bland annat självförsörjande värmesystem genom värmeåtervinning från kylaggregaten.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

I vinnarläget med pendlingsavstånd

I december 2020 sålde Framfastgruppen projektfastigheter inom ett utvecklingsområde som ligger centralt i Strängnäs. Portföljen omfattar fyra fastigheter som uppförs …

Affärsanalys

Allt fler transaktioner tidigt i projektstadiet

För ett år sedan förvärvade Balder fastigheten Sälgen 4 på Östermalm i centrala Stockholm av Circle K. Transaktionen, där Newsec …

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.
Affärsanalys

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Affärsanalys

Hyresrätter alltmer attraktiva överallt

Mot slutet av 2019 köpte Willhem ett större hyresrättsprojekt i Eskilstuna från en konfidentiell säljare. Projektet omfattade 337 nyproducerade hyresrätter …

Affärsanalys

Rekordintresse för Stockholms innerstad

Tidigt i september offentliggjordes det att Arnahammar Fastighets AB, ett JV som skapats av Rutger Arnhult och Jan-Åke Glommen, köpt …

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Tillbaka till förstasidan