Ingen värdeökning sedan 2007

Högsbo 23:4, Göteborg

Läge
A, Externhandel

Uthyrbar area
33.232 kvm

Handelsyta
29.991 kvm, 90%

Hyresgäster
14 butiker

Marknadshyra
ca 48 mkr

Uthyrningsgrad
ca 96%

Hyresrisk
Medel

Underhållsbehov
Normalt

TRANSAKTION

Köptidpunkt
December 2017

Köpare
Balder

Säljare
Eurocommercial

Köpeskilling
795 mkr

Direktavkastning
5,0–5,2%

Kr/kvm
23.923

Visa faktaruta

Handelsplatsen 421 är belägen i Högsbo, sydvästra Göteborg. Byggnaden är en tidigare galonfabrik som Aspelin Ramm utvecklat till ett köpcentrum med invigning 2006. De närmaste konkurrerande handelsområdena är Sisjön och Frölunda Torg.

Fastigheten har en total uthyrbar area om 33.200 kvm och har en låg vakansgrad om virka 4 procent. De största hyresgästerna är Ica Maxi, Media Markt, Intersport, Jysk och H&M. Ica Maxi står för cirka 40 procent av intäkterna.

Näst största hyresgäst är Media Markt. Konkurrensen inom elektronik­handel är tuff och har påverkats starkt av e-handeln. Hyresrisken bedöms således till medel. Enligt E-barometern uppgick omsättningen för e-handeln till 67 miljarder år 2017, med en tillväxt på 16 procent från föregående år. E-handeln har ökat från 3,0 procent av den totala detalj­handeln år 2007 till 8,7 procent år 2017, vilket motsvarar ungefär samma tidsperiod för Eurocommercials innehav av 421. Hemelektronik och kläder/skor står tillsammans för 36 procent av den totala e-handeln.

Hur mycket e-handeln har påverkat och kommer att påverka den fysiska handeln samt enskilda fastigheter i framtiden är svårt att bedöma. Då en stor del av hyresgästerna i 421 är verksamma inom de två populäraste e-handelssegmenten har det sannolikt redan påverkat denna fastighet.

Eurocommercial köpte fastigheten 2007 för 811 miljoner kronor till en initial direktavkastning kring 5,0 procent.

Lite mer än tio år senare säljer man den till Balder för ungefär samma pris. Köpeskillingen nu om 795 miljoner kronor motsvarar 23.900 kr/kvm.

Fastigheten har en hög uthyr­ningsgrad men omsättningsutvecklingen har varit vikande, kanske delvis på grund av e-handeln. Försälj­ningen ligger i linje med Eurocommercials strategi att sälja mellanstora centrum med begränsad utvecklingspotential.

Balder som förvärvat 421 äger sedan 2015 fastigheten Bastuban 1, även kallad Europahuset, belägen intill 421. Balder planerar att bygga 1.000 bostäder på den fastigheten. Det kommer på sikt sannolikt att öka antalet besökare för 421. Det känns därför som ett logiskt förvärv, trots att Balder har en förhållandevis liten andel handel i sin portfölj.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Laddar upp när guldstaden stöps om

Guldstaden Skellefteå glänser mer än någonsin förr. Till följd av batterifabriken Northvolts etablering beräknas så många som 2.000–2.500 nya arbetstillfällen …

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Tillbaka till förstasidan