Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Tre bostadsfastigheter i Stockholmsområdet

Adress
Agavägen 72, Flygkårsvägen 49, Rissneleden 134 A

Läge
Dalenum­området, Lidingö, Hägernäsområdet, Täby, Rissne, Sundbyberg

Byggår
2019 och 2022

Antal lägenheter
376 st

TRANSAKTION

Köptidpunkt
Juli 2019

Köpare
Aberdeen Standard Investments

Säljare
JM

Köpeskilling
1,2 mkr

Direktavkastning
3,75–4,00%

Kr/kvm
50.000

Visa faktaruta

I juli sålde JM tre hyresrättsfastigheter i Stockholmsområdet till Aberdeen Standard Investments. Totalt ingick 376 bostäder i affären, som uppgick till drygt 1 200 miljoner kronor. Newsec var rådgivare till säljaren.

Bostäderna är belägna i Täby, Lidingö och Sundbyberg, där de två förstnämnda projekten är färdigställda medan det tredje tillträds som en nyckelfärdig produkt. Trots stora snittlägenheter såldes fastigheterna för över 50 000 kronor per kvadratmeter, vilket är en rekordhög nivå för nyprodu­cerade hyresrätter i Sverige med så här pass stora ytor. Direktavkastningen låg på mellan 3,75 procent och 4 procent, vilket också det är rekordlågt.

Affären visar att det anses alltmer attraktivt att investera i bostadsfastigheter. När fastigheter i bra lägen ligger ute på marknaden så är det skyhögt intresse, även bland internationella investerare som ser den svenska hyresmarknaden som säker och attraktiv. Då nivåer på över 50 000 kronor per kvadratmeter nu uppnås så innebär det att hyresrättsprojekt är ungefär lika attraktiva som bostadsrättsprojekt för investerare i liknande lägen. Även om de sistnämnda förblir dyrare i innerstaden så börjar det utanför tullarna bli svårt att se större skillnader i prisnivån mellan projekt.

Detta kan tillsammans med den starka efterfrågan på hyresrätter i storstadsregioner även leda till att hyresrätter blir ett mer attraktivt segment för byggherrar att satsa på i framtiden, samt att bostadsrättens dominans avtar något. Detta kan således också innebära en del ändringar i markanvisningsprocessen bland kommuner – där det i vissa lägen inte längre kommer att krävas markanvisning med specifik upp­låtelseform, utan där byggherrar kommer att få en större frihet att bestämma den själva.

De senaste åren har kommersiella bostadsinvesteringar blivit allt populärare. Andelen av den totala transaktionsvolymen som utgörs av transaktioner inom bostadssegmentet har ökat från 22 procent 2015 till 34 procent 2018. 2019 ser ut att också det bli ett starkt år för segmentet. Intresset för bostäder är brett då både svenska och utländska investerare gärna köper individuella projekt samt bostadsportföljer, både i Stockholm och över hela landet.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.
Affärsanalys

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Affärsanalys

Hyresrätter alltmer attraktiva överallt

Mot slutet av 2019 köpte Willhem ett större hyresrättsprojekt i Eskilstuna från en konfidentiell säljare. Projektet omfattade 337 nyproducerade hyresrätter …

Affärsanalys

Rekordintresse för Stockholms innerstad

Tidigt i september offentliggjordes det att Arnahammar Fastighets AB, ett JV som skapats av Rutger Arnhult och Jan-Åke Glommen, köpt …

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Tillbaka till förstasidan