Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Tre bostadsfastigheter i Stockholmsområdet

Adress
Agavägen 72, Flygkårsvägen 49, Rissneleden 134 A

Läge
Dalenum­området, Lidingö, Hägernäsområdet, Täby, Rissne, Sundbyberg

Byggår
2019 och 2022

Antal lägenheter
376 st

TRANSAKTION

Köptidpunkt
Juli 2019

Köpare
Aberdeen Standard Investments

Säljare
JM

Köpeskilling
1,2 mkr

Direktavkastning
3,75–4,00%

Kr/kvm
50.000

Visa faktaruta

I juli sålde JM tre hyresrättsfastigheter i Stockholmsområdet till Aberdeen Standard Investments. Totalt ingick 376 bostäder i affären, som uppgick till drygt 1 200 miljoner kronor. Newsec var rådgivare till säljaren.

Bostäderna är belägna i Täby, Lidingö och Sundbyberg, där de två förstnämnda projekten är färdigställda medan det tredje tillträds som en nyckelfärdig produkt. Trots stora snittlägenheter såldes fastigheterna för över 50 000 kronor per kvadratmeter, vilket är en rekordhög nivå för nyprodu­cerade hyresrätter i Sverige med så här pass stora ytor. Direktavkastningen låg på mellan 3,75 procent och 4 procent, vilket också det är rekordlågt.

Affären visar att det anses alltmer attraktivt att investera i bostadsfastigheter. När fastigheter i bra lägen ligger ute på marknaden så är det skyhögt intresse, även bland internationella investerare som ser den svenska hyresmarknaden som säker och attraktiv. Då nivåer på över 50 000 kronor per kvadratmeter nu uppnås så innebär det att hyresrättsprojekt är ungefär lika attraktiva som bostadsrättsprojekt för investerare i liknande lägen. Även om de sistnämnda förblir dyrare i innerstaden så börjar det utanför tullarna bli svårt att se större skillnader i prisnivån mellan projekt.

Detta kan tillsammans med den starka efterfrågan på hyresrätter i storstadsregioner även leda till att hyresrätter blir ett mer attraktivt segment för byggherrar att satsa på i framtiden, samt att bostadsrättens dominans avtar något. Detta kan således också innebära en del ändringar i markanvisningsprocessen bland kommuner – där det i vissa lägen inte längre kommer att krävas markanvisning med specifik upp­låtelseform, utan där byggherrar kommer att få en större frihet att bestämma den själva.

De senaste åren har kommersiella bostadsinvesteringar blivit allt populärare. Andelen av den totala transaktionsvolymen som utgörs av transaktioner inom bostadssegmentet har ökat från 22 procent 2015 till 34 procent 2018. 2019 ser ut att också det bli ett starkt år för segmentet. Intresset för bostäder är brett då både svenska och utländska investerare gärna köper individuella projekt samt bostadsportföljer, både i Stockholm och över hela landet.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Tillbaka till förstasidan