Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

Trappsteget 2, Högdalen

Läge
Högdalen C, Stockholm

Antal lägenheter
72

Bedömd bostadsarea
ca 4.300 kvm

 

TRANSAKTION

Tidpunkt
Augusti 2019

Köpare
Hefab

Säljare
Veidekke

Köpeskilling
206 mkr

Bedömd normhyra
2.050 kr/kvm

Bedömt direktavkastningskrav
3,90–4,00%

Kr/kvm
48.000

Kr/lgh
2.860.000

Visa faktaruta

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward funding-affär där Veidekke uppför 72 hyresrätter till Hefab. Fastigheten utgör en del av projektet Teaterkvarteret i Högdalens centrum. Veidekke har utvecklat projektet, med tre högre punkthus och flera lägre lamellhus, sedan 2010. Trapphuset 2 är det sista punkthuset om 12 våningar.

Baserat på en genomsnittlig storlek i de redan sålda punkthusen om ca 60 kvm/lgh bedöms bostads-arean i det framtida bostadshuset till ca 4.300 kvm BOA. Det ger ett pris om ca 48 000 kr/kvm. Normhyran bedöms till drygt 2.050 kr/kvm och genomsnittshyran till 2.250 kr/kvm vilket indikerar en direktavkastning strax under 4 procent.

Med hänsyn till det rådande marknadsläget för nyproduktion av bostadsrätter, med stor osäkerhet kring såväl försäljningspriser, försäljningstider som finansierings-möjligheter, har flera bostadsutvecklare på senare tid valt att producera en del av sina projekt som hyresrätter.

Marknaden verkar nu anse att detta är ett gångbart alternativ inom vissa segment när man förvärvat projekt till lägre ingångsnivåer. Det tycks som om man där är villig att acceptera en lägre intäktsnivå för att kunna förverkliga projekt i närtid och garantera intäkter.

Trenden syns främst i sekundära lägen i Stockholmsregionen där skillnad i projektintäkt mellan upplåtelseformerna tidigare varit markant men där avståndet nu minskar. Hyresrättens attraktivitet har stärkts generellt under den senaste tiden med ett antal större affärer när man förvärvat projekt till lägre ingångsnivåer.

I Teaterkvarteret har drygt 60 procent av lägenheterna sålts, varav merparten före hösten 2017. Genomsnittligt försäljningspris var då ca 49 000 kr/kvm samt lån om 14.000–16.000 kr/kvm. Total intäktsnivå uppgick därmed till 63.000–65.000 kr/kvm, cirka 30 procent högre än nu observerat försäljningspris.

Som ett bostadsrättsprojekt i dag uppskattas total intäktsnivå för Trappsteget 2 till runt 55.000 kr/kvm, cirka 10–15 procent högre än det nu aktuella försäljningspriset. Uppskattad nivå är dock osäker och volatil då man behöver handskas med de olika risker som finns på bostadsrättsmarknaden i dag, något som kan vara kostsamt.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Tillbaka till förstasidan