Hungrig fond förvärvar handelshus i Blekinge

Cordea Savills förvärvade vid årsskiftet 2010/2011 Amiralen köpcentrum (Stormarknaden 1 och Kommersen 1) i handelsområdet Lyckeby i Karlskrona, en halv mil norr om citykärnan. Köpeskillingen uppgick till cirka 250 miljoner kronor, motsvarande cirka 17.000 kr/kvm, efter avdrag för latent skatt. Den förhållandevis höga köpeskillingen per kvadratmeter förklaras av en god hyresnivå, där marknadshyran för mindre butiker i inomhuscentrumbyggnaden på Stormarknaden 1 bedöms uppgå till 2.000–2.500 kr/ kvm. CB Richard Ellis bedömer att förvärvet genomförts till en direktavkastning kring 7 procent.

Coop Forum etablerade sig på fastigheten Stormarknaden 1 år 1993, och ICA Maxi flyttade in på en grannfastighet året efter. Således bör sedan lång tid tillbaka en viss balans nåtts i marknadsandel mellan de båda stormarknaderna. För närvarande pågår en ombyggnad av Stormarknaden 1. Vidare byter Coop Forum koncept till Coop Extra, vilket innebär att Coop konsoliderar till matvaror. Inomhuscentrumdelen på Stormarknaden 1 inrymmer ett 15-tal hyresgäster som till exempel Systembolaget, Dressmann och KappAhl.

Byggnaden på Kommersen 1 är uppförd år 2007 och inrymmer bland annat hyresgästerna Expert, Skopunkten och Sportson. Hyresgästmix- en bedöms som svagare än för Stormarknaden 1, men lokalstorlekarna om ungefär 600 kvm är eftertraktade bland ett flertal olika hyresgäster.

Efter många år av sjunkande invånarantal har utvecklingen som helhet varit positiv under de senaste 20 åren i Karlskrona. Vidare är Lyck- eby det starkaste handelsområdet i Blekinge. De närmast belägna konkurrerande större handelsområdena är Hansa City med Ikea i Kalmar och Samarkand samt I11 handelsområde i Växjö. Cordea Savills äger för övrigt en stor del av ”I11”.

Sammanfattningsvis bedöms såväl hot som möjligheter vara begränsade för Amiralen köpcentrum. I stället karaktäriseras köpcentrumet av ett säkert kassaflöde. En intressant iakttagelse är att direktavkastningen 7 procent klart överstiger den direktavkastning till vilken helt nybyggda volymhandelsfastigheter förvärvas i större residensstäder.

Efterfrågan på handelsfastigheter är för närvarande mycket god. CBRE bedömer att prisskillnaden mellan fastigheter av mycket hög kvalitet och fastigheter av god kvalitet (till exempel Amiralen) kommer att fortsätta minska i det korta perspektivet.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Affärsanalys

Risk och möjlighet med påbyggnad

I maj i år kommunicerades att Genesta förvärvat kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 och 11 från Afa Fastigheter. Förvärvet genomfördes av …

Affärsanalys

Vill få upp hyresnivåerna för solitär ”snäcka”

I juni 2018 hade Genestas nystartade fastighetsfond GNRE Core Plus sin första stängning med en samlad investeringskapacitet om cirka 700 …

Affärsanalys

Förvärvar halv stad – med hyrespotential

En av Jönköpings hittills största fastighetsaffärer blev klar i slutet av sommaren när Fastighets AB Regio köpte Ekblads Cityfastigheter. Det …

Affärsanalys

Stor uppsida att vänta om vakanser fylls

I somras genomförde NP3 och Diös en bytesaffär med fastigheter, samtliga i Gävle. Diös tog över fem samhällsfastigheter medan NP3 …

Affärsanalys

Oväntad köpare i läge som kan ge vakanser

Andreas Eckermann vid CBRE sätter analyständerna i transaktion av nyproducerad kontorsfastighet.

Affärsanalys

XX-Låg yield trots avvaktande marknad

En affär med modern och stor en logistikfastighet utanför Örebro analyseras av Mattias Källgren som jobbar på CBRE.

Tillbaka till förstasidan