Högt pris i utmanande framtidsläge

Hammarby Gård 13 (Sthlm 03)

Läge
Hammarby allé, Stockholm

Totalarea
7.500 kvm

Uthyrningsgrad
100%

Hyresgäster
Lantmäteriet, Polystar m. fl.

Hyresrisk
Låg

Underhållsbehov
Lågt

TRANSAKTION
Köpetidpunkt
Juni 2017

Köpare
Aberdeen Property Nordic Fund 1

Säljare
Skanska

Köpeskilling
440 mkr

Direktavkastning
4–4,25%

Visa faktaruta

I december 2017 tillträder Aberdeens fond Aberdeen Property Nordic Fund 1 SICAV-FIS fastigheten Hammarby Gård 13, som i mer initierade kretsar går under namnet Sthlm 03. Fastigheten är belägen i sydvästra Hammarby Sjöstad utmed huvudstråket, Hammarby allé. Det är Skanska som har uppfört en helt ny kontorsbyggnad i sju våningar med parkering i källar­plan samt en, för hyresgästerna gemensam, takterrass med utsikt över Hammarby sjö och Skanstull.

Arkitekterna bakom Sthlm 03, Brunnberg & Forshed, har haft en ambition att utifrån materialval och utformning bevara områdets historiska industrikaraktär, i kombination med att skapa en modern kreativ kontorsmiljö. Området kring fastigheten är under stor omvandling som, när det är färdigställt, kommer att länka samman Sjöstaden med Gullmarsplan. Sthlm03 utgör en del av en första etapp av Sthlm New Creative Business Space (Skanskas kontorssatsning i området) där det bland annat ska byggas ett höghus med 27 våningar kontor.

Sthlm 03, såldes av Skanska i slutet av juni i färdigt skick. Byggnaden är fullt uthyrd med en hyresgästsammansättning bestående av ett läkemedelsbolag, ett utvecklingsbolag inom telekom samt Lantmäteriet. Samtliga har förhyrningar om 1 500–2.100 kvadratmeter med avtal som löper på fem till sju år. I markplan, med bra skyltläge mot Hammarby allé, hyr en mäklarfirma samt en kafékedja.

CBRE bedömer hyresnivåerna för nya moderna kontor i området till 2.600–3.100 kr/kvm med toppnoteringar upp emot 3.500 kr/kvm. Den kommunicerade köpeskillingen uppgick till 440 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt 67.000 kr/kvm uthyrbar area. Med ovan nämnda parametrar och en obefintlig initial vakans indikerar transaktionen, enligt CBRE:s bedömning, en normaliserad direktavkastning om 4–4,25 procent.

Kollektivtrafiken i området runt Sthlm 03 kommer att förbättras avsevärt i samband med utbyggnaden av tunnelbanesystemet. Det blir en ny station, Hammarby Kanal, och en ny uppgång vid Skanskas skrapa, som leder till station Gullmarsplan. Hela området kan även få en känsla av innerstad om Stockholms stads planer för Södra Skanstull förverkligas.

Vi kommer sannolikt att få anledning att återkomma kring områdets utveckling längre fram.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Oväntad köpare i läge som kan ge vakanser

Andreas Eckermann vid CBRE sätter analyständerna i transaktion av nyproducerad kontorsfastighet.

Affärsanalys

XX-Låg yield trots avvaktande marknad

En affär med modern och stor en logistikfastighet utanför Örebro analyseras av Mattias Källgren som jobbar på CBRE.

Affärsanalys

Gårda fortsätter att bjuda på miljardköp

Gårda är en av de stadsdelar i Göteborg som står inför stor omdaning, tilltron till området speglas i hur flertalet …

Affärsanalys

Klädsamt centrallager byter ägare

Lager och logistik har under senare tid varit orden på allas läppar och mycket tyder på att så även kommer …

Affärsanalys

Satsar på ökande hyresnivåer i B-lägen

Sofia Törnqvist på Newsec har satt analyspennan i en affär på Södermalm i Stockholm där WQT var köpare.

Affärsanalys

Nyutvecklad handel får annan typ av ägare

En affär med handelsfastigheter i Västsverige analyseras av Martin Larsson på Newsec.

Affärsanalys

Säljer till långsiktig tagare efter utveckling

Johan Hoff på C&W analyserar en transaktion med en handelsfastighet i en regionort.

Affärsanalys

Överraskande cityköp – kan ge ny inriktning

Objektet bedöms kunna ha viss potential för annan användning på sikt. Viktor Pettersson på C&W analyser intressant affär.

Affärsanalys

Låga yielder i C-läge i Norrköping

Bostäder i C-läge är rejält heta på transaktionsmarknaden. Petter Öhman på Svefa analyserar en sådan affär.

Affärsanalys

Pressat område lyfts av infrastruktur

Per Wieslander på Svefa har satt analyständerna i affären med en välkänd stor fastighet i Malmö.

Affärsanalys

Ingen värdeökning sedan 2007

Caj Virta på JLL analyserar en transaktion av en relativt nybyggd handelsplats.

Affärsanalys

Maxfast ser potential i nedstämt handelsområde

Hela handelsplatsen fick en rejäl smäll när Ikea plötsligt lämnade. Tobias Tillander på JLL sätter analyständerna i en affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Långa kontrakt med risk i framtiden

Daniel Holmkvist på CBRE ser både upp- och nedsidor i en portföljaffär med åtta industrifastigheter.

Affärsanalys

Offensiv prissättning inom hett segment

Peter W-O Berglin på Savills analyserar en transaktion med äldreboende i Täby.

Tillbaka till förstasidan