Hög vinst för Tobaksmonopolet

Swedish Match säljer kvarteret Tobaksmonopolet på Södermalm
i Stockholm. Aberdeen Property Fund Pan-Nordic förvärvar i bolagsform den större delen av fastighet-en Tobaksmonopolet 1, som är under bildning. Köpeskillingen är 995 miljoner kronor, vilket ger Swedish Match en reavinst på över 200 miljoner kronor. Tillträde är beräknat till 1 oktober 2007. Tobaksbolaget kvarstår som hyresgäst i en av byggnaderna då företaget har sitt huvudkontor i fastigheten.
Förvärvet innefattar två kontorsbyggnader i fyra–sex våningsplan om totalt cirka 41 000 kvadratmeter med garage i två–tre våningar. Tob-aksbolagets byggnader är uppförda etappvis under åren 1917–1927 och användes ursprungligen till fabrik och förvaring av Swedish Match.
Lokalerna byggdes helt och hållet om till kontor under 1990-talet.
Aberdeen Property Fund Pan-Nordic är en öppen fond för invest-erare med målsättning att bygga upp en väldiversifierad portfölj i de nordiska länderna och delvis i Baltikum. Målvolymen är 15 miljarder kronor och Sverige är en viktig delmarknad för fonden som kommer att allokera betydande del av invest-erat kapital till svenska fastigheter. Fonden är en av Aberdeens två
nordiska fastighetsfonder.
Aberdeen förväntas förvärva ytt-erligare enskilda fastigheter och fastighetsportföljer för fondernas räkning under tredje kvartalet 2007.

Området kring kvarteret Tobaksmonopolet domineras av flerbostadshus och kontor. Vidare ligger Södersjukhuset i närheten. Området har ett mycket attraktivt bostadsläge som bedöms vara ett AA-läge. Kontorsläget bedöms som ett B-läge. De aktuella byggnaderna rymmer huvudsakligen kontor men till viss del även andra ytor. Den genomsnittliga marknads-hyran för alla ytor bedöms vara cirka 1 500 kronor per kvadratmeter, vilket ger en uppfattning om en direkt-avkastning under fem procent.
Vakansgraden är uppskattningsvis cirka tio procent, vilket kan tyda på möjligheter till ett bättre driftnetto. Ytterligare försäljningar planeras inom kort av Swedish Match i området, i form av två byggrätter för kontor belägna invid kontorsbyggnaderna. Efter planändring kan dessa områden komma att medge  18 000–20 000 kvadratmeter bostäder istället. Byggrätterna säljs i bolag som två avstyckade fastigheter från Tobaksmonopolet 1. Marken används idag till restaurang och mindre bostadshus.
Maria Gunnarsson

  • Swedish Match säljer den större delen av kvarteret Tobaksmonopolet 1 på Södermalm i Stockholm till Aberdeen Property Fund Pan-Nordic för 995 miljoner kronor.
  • De två förvärvade byggnaderna inrymmer i huvudsak kontor. Direktavkastningen bedöms vara under fem procent vid marknadsmässiga hyreskontrakt.
  • Swedish Match säljer även inom kort två byggrätter belägna inom samma kvarter som kont-orsbyggnaderna. Dessa två markområden förväntas efter detaljplaneändring medge cirka 18 000 till 20 000 kvadratmeter bostäder.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.
Affärsanalys

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Affärsanalys

Hyresrätter alltmer attraktiva överallt

Mot slutet av 2019 köpte Willhem ett större hyresrättsprojekt i Eskilstuna från en konfidentiell säljare. Projektet omfattade 337 nyproducerade hyresrätter …

Affärsanalys

Rekordintresse för Stockholms innerstad

Tidigt i september offentliggjordes det att Arnahammar Fastighets AB, ett JV som skapats av Rutger Arnhult och Jan-Åke Glommen, köpt …

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Tillbaka till förstasidan