Hög vinst för Tobaksmonopolet

Swedish Match säljer kvarteret Tobaksmonopolet på Södermalm
i Stockholm. Aberdeen Property Fund Pan-Nordic förvärvar i bolagsform den större delen av fastighet-en Tobaksmonopolet 1, som är under bildning. Köpeskillingen är 995 miljoner kronor, vilket ger Swedish Match en reavinst på över 200 miljoner kronor. Tillträde är beräknat till 1 oktober 2007. Tobaksbolaget kvarstår som hyresgäst i en av byggnaderna då företaget har sitt huvudkontor i fastigheten.
Förvärvet innefattar två kontorsbyggnader i fyra–sex våningsplan om totalt cirka 41 000 kvadratmeter med garage i två–tre våningar. Tob-aksbolagets byggnader är uppförda etappvis under åren 1917–1927 och användes ursprungligen till fabrik och förvaring av Swedish Match.
Lokalerna byggdes helt och hållet om till kontor under 1990-talet.
Aberdeen Property Fund Pan-Nordic är en öppen fond för invest-erare med målsättning att bygga upp en väldiversifierad portfölj i de nordiska länderna och delvis i Baltikum. Målvolymen är 15 miljarder kronor och Sverige är en viktig delmarknad för fonden som kommer att allokera betydande del av invest-erat kapital till svenska fastigheter. Fonden är en av Aberdeens två
nordiska fastighetsfonder.
Aberdeen förväntas förvärva ytt-erligare enskilda fastigheter och fastighetsportföljer för fondernas räkning under tredje kvartalet 2007.

Området kring kvarteret Tobaksmonopolet domineras av flerbostadshus och kontor. Vidare ligger Södersjukhuset i närheten. Området har ett mycket attraktivt bostadsläge som bedöms vara ett AA-läge. Kontorsläget bedöms som ett B-läge. De aktuella byggnaderna rymmer huvudsakligen kontor men till viss del även andra ytor. Den genomsnittliga marknads-hyran för alla ytor bedöms vara cirka 1 500 kronor per kvadratmeter, vilket ger en uppfattning om en direkt-avkastning under fem procent.
Vakansgraden är uppskattningsvis cirka tio procent, vilket kan tyda på möjligheter till ett bättre driftnetto. Ytterligare försäljningar planeras inom kort av Swedish Match i området, i form av två byggrätter för kontor belägna invid kontorsbyggnaderna. Efter planändring kan dessa områden komma att medge  18 000–20 000 kvadratmeter bostäder istället. Byggrätterna säljs i bolag som två avstyckade fastigheter från Tobaksmonopolet 1. Marken används idag till restaurang och mindre bostadshus.
Maria Gunnarsson

  • Swedish Match säljer den större delen av kvarteret Tobaksmonopolet 1 på Södermalm i Stockholm till Aberdeen Property Fund Pan-Nordic för 995 miljoner kronor.
  • De två förvärvade byggnaderna inrymmer i huvudsak kontor. Direktavkastningen bedöms vara under fem procent vid marknadsmässiga hyreskontrakt.
  • Swedish Match säljer även inom kort två byggrätter belägna inom samma kvarter som kont-orsbyggnaderna. Dessa två markområden förväntas efter detaljplaneändring medge cirka 18 000 till 20 000 kvadratmeter bostäder.

Missa inte! Hotell & Fastigheter 2023

Onsdagen den 11 oktober arrangerar Fastighetsvärlden det populära och årligen återkommande seminariet Hotell & Fastigheter. Vik gärna datumet redan nu! Program kommer under försommaren. Eventet äger rum på Grand Hôtel i Stockholm.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris för het logistik med kyla

Tomas Shaw på JLL har satt analyspannan på en affär med två speciella fastigheter, en i vardera Stockholms- och Göteborgsregionen.

Affärsanalys

Högre avkastning när köpare slår till igen

Sofia Rågmark på JLL har analyserat en affär i Marievik, strax utanför tullarna i Stockholm.

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Affärsanalys

Styrkebesked på lamslagen marknad

Alexander Vintermist vid CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär i centrala Stockholm.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Affärsanalys

Hyrespotential när ägare ökar innehavet

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 6/2022) Efter en rekordhög transaktionsaktivitet under första halvåret 2022 inleddes även högsommaren starkt …

Affärsanalys

Hittat hem efter fem ägarbyten på fem år

Andreas Joelsson Svenn på Savills har placerat värderingspennan på en paketaffär med centrala fastigheter.

Affärsanalys

SBB renodlar via försäljning till Nyfosa

Fastighetsvärderaren Oskar Mosén vid Savills har granskat paketaffären mellan i Nyfosa och SBB där åtta fastigheter i Kalmar ingick.

Affärsanalys

Litet och certifierat lockar investerare

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, analyserar en affär med en bostadsfastighet som ägde rum under våren.

Affärsanalys

Blandfastigheter en motsägelsefull trend

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, har satt analyspennan i en paketaffär med fastigheter för 300 miljoner kronor.

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

Affärsanalys

Förvärvar logistik till rekordyield

Andreas Eckermann på CBRE har satt analyspennan i en affär med två moderna logistikfastigheter.

Affärsanalys

Köper kontorshus med hyrespotential

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspannan i en transaktion som ägt rum på Kungsholmen.

Tillbaka till förstasidan