Hög avkastning inom handel ger intresse

Storheden 1:37 och Storheden 1:102

Adress
Storhedsv. 1C

Läge
Storheden, Luleå

Byggår
1992

Underhållsbehov
Lågt

Uthyrbar area
26.500 kvm

Uthyrningsgrad
95%

Hyresgäst
Coop, Systembolaget, H&M, Dollarstore, Clas Ohlson m.fl.

TRANSAKTION

Köptidpunkt
Juni 2019

Köpare
Nyfosa

Säljare
Coop Norrbotten
Ek Förening

Köpeskilling
325 mkr

Direktavkastning
6,50–7,00%

Kr/kvm
12.300

Visa faktaruta

Samtidigt som bostäder blir ett allt hetare segment för investerare så har intresset för handelsfastigheter svalnat. Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga och vissa handelsslag har trätt fram som tydliga vinnare, medan andra har det tufft.

När detaljhandeln står inför utmaningar så är det framför allt de externa handelsområdena som visat sig gå bäst – även i lägen som traditionellt har lägre omsättning.

Ett tydligt exempel på att handeln drar till sig nya aktörer är Nyfosas köp av två handelsfastigheter i Storheden i Luleå i juni.

Det var Coop Norrbotten Ekonomisk Förening som sålde, och Coop är även den största hyresgästen i fastigheterna. Där finns också ytterligare ett 20-tal hyresgäster, bland annat Systembolaget, H&M, Dollarstore, Clas Ohlson och Bolist.

Totalt rör det sig om cirka 26 500 kvadratmeter uthyrbar area, varav cirka 35 procent är dagligvaruhandel, där en del ska omvandlas till Stora Coop 2.0. I och med försäljningen så har även långa hyresavtal tecknats med Coop och Bolist.

Fastigheten såldes för 325 miljoner kronor, motsvarande cirka 12 300 kronor per kvadratmeter, med en direktavkastning på 6,5–7 procent. Newsec var rådgivare till säljaren.

Detta visar på att handelsfastigheter nu drar till sig aktörer som traditionellt inte har förknippats med handel. Det är i stället den högre avkastningen som lockar. Dessa aktörer känner sig även trygga i att den fysiska handeln kommer att bestå framöver. Utvecklingen inom handel som helhet innebär också att nya aktörer kan välja att köpa handelfastigheter eftersom segmentet börjat avkasta bättre än många andra där direktavkastningen har fortsatt att pressas. Lägesmässigt så påminner även externa handelsområden om goda logistiklägen, vilket gör att det finns en alternativ användning för områdena.

Även om handel har sjunkit till endast 8 procent av transaktionsvolymen hittills i år så är det just köp i externa handelsområden som har stått för drygt 80 procent av denna volym. Av dessa så har knappt 60 procent av transaktionerna genomförts utanför storstäderna. Särskilt på mindre orter så är det extern handeln som attraherar kunder och har en fortsatt stark omsättning.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.
Affärsanalys

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Affärsanalys

Hyresrätter alltmer attraktiva överallt

Mot slutet av 2019 köpte Willhem ett större hyresrättsprojekt i Eskilstuna från en konfidentiell säljare. Projektet omfattade 337 nyproducerade hyresrätter …

Affärsanalys

Rekordintresse för Stockholms innerstad

Tidigt i september offentliggjordes det att Arnahammar Fastighets AB, ett JV som skapats av Rutger Arnhult och Jan-Åke Glommen, köpt …

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Tillbaka till förstasidan