Hög avkastning för Studentskrapan

I en bolagsaffär förvärvade AP Fastigheter nyligen den välkända fastigheten Gamen 12 på Södermalm i Stockholm till ett pris motsvarande ett underliggande fastighetsvärde om 1212 miljoner kronor. Kommentarer från företrädare för Stockholms stad tyder på att prisnivån var lägre än man förväntat.
Byggnaden uppfördes ursprungligen 1959, och är mest känd som Skatteskrapan, då den tidigare innehöll kontorslokaler för Skattemyndigheten. Svenska Bostäder byggde om 2007, och byggnaden innehåller numera i huvudsak studentbostäder i högdelen. I de lägre byggnadsdelarna finns en mindre butiksgalleria samt kontor. Fortfarande finns en del outhyrda butikslokaler samt några mindre kontorslokaler. Hyran för studentbostäderna uppgår till cirka 2 200 kronor per kvadratmeter och kontorshyrorna ligger i nivån 3 000 kronor per kvadratmeter vilket får betraktas som topphyra inom Södermalm.

Omkring 30 procent av hyresintäkterna kommer från bostäder. Oaktat en del hyresrabatter, som löper ut inom något år, uppgår den sammanlagda hyran för de uthyrda ytorna till 91 miljoner kronor, med en potential på ytterligare cirka fyra miljoner vid full uthyrning.
DTZ bedömer driftnettot, baserat på nuvarande uthyrning men utan beaktande av initiala hyresrabatter, till cirka 65 miljoner kronor, vilket ger en direktavkastning motsvarande 5,4 procent. Med tanke på att nästan en tredjedel av driftnettot kommer från bostäder är direktavkastningen hög. Bostäder på Södermalm säljs normalt till en direktavkastning på ned mot två procent. För studentbostäderna i Skrapan finns dock varken någon ombildningsmöjlighet eller någon större potential för kraftiga hyreshöjningar.
Om direktavkastningskravet på bostäderna är fyra procent ger det en direktavkastning i storleksordningen sex procent för de kommersiella delarna, en nivå som måste bedömas som relativt hög. Som jämförelse kan nämnas den närliggande kontorsfastigheten Fatburssjön 9 (”Korvfabriken”), som för ett år sedan såldes för ett pris motsvarande 4,8 procent direktavkastning.  
Intresset bland investerarna var störst för bostadsdelen, medan få var intresserade av de kommersiella delarna. För en köpare som AP Fastigheter innebär transaktionen att man kan kombinera säkra flöden från bostäderna med en relativt hög direktavkastning på kommersiella delar.

Jan Rosengren

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris för het logistik med kyla

I december 2022 kommunicerade Catena att man tecknat avtal med Ica Fastigheter om att förvärva en fastighet i Arendal, Göteborg, och en i Upplands-Bro, nordväst om Stockholm.

Affärsanalys

Högre avkastning när köpare slår till igen

AMF Fastigheter fortsätter att ta kontroll över området runt Marievik.

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Affärsanalys

Styrkebesked på lamslagen marknad

Alexander Vintermist vid CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär i centrala Stockholm.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Affärsanalys

Hyrespotential när ägare ökar innehavet

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 6/2022) Efter en rekordhög transaktionsaktivitet under första halvåret 2022 inleddes även högsommaren starkt …

Affärsanalys

Hittat hem efter fem ägarbyten på fem år

Andreas Joelsson Svenn på Savills har placerat värderingspennan på en paketaffär med centrala fastigheter.

Affärsanalys

SBB renodlar via försäljning till Nyfosa

Fastighetsvärderaren Oskar Mosén vid Savills har granskat paketaffären mellan i Nyfosa och SBB där åtta fastigheter i Kalmar ingick.

Affärsanalys

Litet och certifierat lockar investerare

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, analyserar en affär med en bostadsfastighet som ägde rum under våren.

Affärsanalys

Blandfastigheter en motsägelsefull trend

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, har satt analyspennan i en paketaffär med fastigheter för 300 miljoner kronor.

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

Affärsanalys

Förvärvar logistik till rekordyield

Andreas Eckermann på CBRE har satt analyspennan i en affär med två moderna logistikfastigheter.

Affärsanalys

Köper kontorshus med hyrespotential

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspannan i en transaktion som ägt rum på Kungsholmen.

Tillbaka till förstasidan