Heimstaden, Malmö

2005 blev ett nytt rekordår på Sveriges transaktionsmarknad då 124 miljarder omsattes. Omvärld-ens intresse har varit starkt och norska samt danska investerare stod för en fjärdedel av transaktionerna. På Skånemarknaden omsattes cirka 8,5 miljarder, där den största affären var just norska Fredensborg Eiendomsselskaps förvärv av Heimstaden i slutet av september.
Heimstaden äger bostäder och lokaler i Malmö och Vellinge.
Total uthyrningsbar yta uppgick vid köpet till strax över 180 000 kvadratmeter där merparten (85 procent) utgörs av bostäder i
Malmö.  Beståndet, som varierar i ålder och standard men till övervägande del är i gott skick, är företrädesvis lokaliserat till områdena Möllevången, Sofielund, Kirseberg och Värnhem. I Vellinge är det den så kallade Bruksparken med 97 lägenheter som ingår.

Totalt rör det sig om 76 fastigheter med 2 260 lägenheter. Hyresintäkterna för 2005, inklusive tillägg, motsvarar ett snitt på 886 kronor per kvadratmeter för bostäderna och 1 007 kronor per kvadratmeter för de kommersiella lokalerna. Det finns potential att höja intäkterna med cirka nio miljoner kronor. Bostäderna svarar för 86 procent av intäkterna och vakansgraden är i det närmaste noll. För de kommersiella lokalerna ligger vakansgraden kring två procent.
Bostadsmarknaden i Malmö har gått från överskott till brist, och det senaste decenniet har befolkningen ökat med 10 procent. Befolknings-ökningen förväntas fortgå vilket i kombination med fastigheternas läge gör att hyresrisken bedöms som mycket låg. Stora delar av beståndet bedöms även kunna omvandlas till bostadsrätter.
Drift- och underhållskostnaderna exklusive fastighetsskatt uppgår till cirka 335 kronor per kvadratmeter, en normal nivå.  

Direktavkastningen bedöms ligga kring fem procent och snittpriset kring 10 400 kronor per kvadratmeter. Försäljningen är dock en
bolagsaffär, vilket gör den svåranalyserad. Konstateras kan att snittpriset för styckefastigheter i A-lägen i Malmö låg kring 14 500 kron-or per kvadratmeter under 2005 och direktavkastningskraven, drivna
nedåt av bostadsrättsombildningar, kring 3,5 procent.
Försäljningen visar att framför allt internationella investerare är beredda att investera i objekt med låga direktavkastnings-krav då det fortfarande är ”billigt”  jämfört med deras hemmamarknader.

Mikaela Carlsson

Sammanfattning:

  • Under hösten 2005 gjorde norska Fredensborg Eiendomsselskap sin första investering i Sverige då det Malmöbaserade bolaget Heimstaden förvärvades. Härigenom blev bolaget ägare till 76 fastigheter, till övervägande del bostäder i Malmö.
  • Beståndet ligger i A- till C-lägen och bolagsaffären gjordes på en direktavkastning kring fem procent. Bostadsmarknaden i Malmö är mycket attraktiv och affären visar att framför allt internationella investerare är villiga att förvärva objekt med låga direktavkastningskrav.

Missa inte! Bostadsdagen Öresund: Nya utmaningar på bomarknaden

Torsdag den 7 mars, Malmö Börshus, Malmö.
Klicka här för mer info!

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Affärsanalys

Risk och möjlighet med påbyggnad

I maj i år kommunicerades att Genesta förvärvat kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 och 11 från Afa Fastigheter. Förvärvet genomfördes av …

Affärsanalys

Vill få upp hyresnivåerna för solitär ”snäcka”

I juni 2018 hade Genestas nystartade fastighetsfond GNRE Core Plus sin första stängning med en samlad investeringskapacitet om cirka 700 …

Affärsanalys

Förvärvar halv stad – med hyrespotential

En av Jönköpings hittills största fastighetsaffärer blev klar i slutet av sommaren när Fastighets AB Regio köpte Ekblads Cityfastigheter. Det …

Affärsanalys

Stor uppsida att vänta om vakanser fylls

I somras genomförde NP3 och Diös en bytesaffär med fastigheter, samtliga i Gävle. Diös tog över fem samhällsfastigheter medan NP3 …

Affärsanalys

Oväntad köpare i läge som kan ge vakanser

Andreas Eckermann vid CBRE sätter analyständerna i transaktion av nyproducerad kontorsfastighet.

Affärsanalys

XX-Låg yield trots avvaktande marknad

En affär med modern och stor en logistikfastighet utanför Örebro analyseras av Mattias Källgren som jobbar på CBRE.

Affärsanalys

Gårda fortsätter att bjuda på miljardköp

Gårda är en av de stadsdelar i Göteborg som står inför stor omdaning, tilltron till området speglas i hur flertalet …

Affärsanalys

Klädsamt centrallager byter ägare

Lager och logistik har under senare tid varit orden på allas läppar och mycket tyder på att så även kommer …

Affärsanalys

Satsar på ökande hyresnivåer i B-lägen

Sofia Törnqvist på Newsec har satt analyspennan i en affär på Södermalm i Stockholm där WQT var köpare.

Affärsanalys

Nyutvecklad handel får annan typ av ägare

En affär med handelsfastigheter i Västsverige analyseras av Martin Larsson på Newsec.

Affärsanalys

Säljer till långsiktig tagare efter utveckling

Johan Hoff på C&W analyserar en transaktion med en handelsfastighet i en regionort.

Affärsanalys

Överraskande cityköp – kan ge ny inriktning

Objektet bedöms kunna ha viss potential för annan användning på sikt. Viktor Pettersson på C&W analyser intressant affär.

Tillbaka till förstasidan