Handelsplats byter ägare igen efter tre år

Handelsfastigheter i Länna

Läge
A-läge Huddinge externhandel

Uthyrbar area totalt
ca 37.000 kvm

Hyresvärde, bedömt
50 mkr

Uthyrningsgrad
100%

Antal hyresgäster
ca 20

Underhållsbehov
Lågt

TRANSAKTION

Köptidpunkt
September 2018

Köpare
Deka

Säljare
Aberdeen Standard Investments

Köpeskilling
830 mkr

Direktavkastningskr.
5,3–5,4%

Kr/kvm
22.500

Visa faktaruta

I september förvärvade Deka Länna Köpcentrum från Aberdeen Standard Investments som varit ägare till handelsplatsen sedan 2015. Köpcentret består av två fastigheter, Trucken 1 och Trucken 2. Den uthyrbara arean uppgår till cirka 37 000 kvm. Köpcentret har sedan 2015 genomgått en utveckling där hyresgästmixen har förändrats, dessutom har fasader och entréer förnyats. Den största hyresgästen är City Gross med 6 300 kvm, även Leos Lekland, Media Markt och XXL är stora hyresgäster.

Svefa bedömer att det i köpeskillingen har beaktats att det finns en viss outnyttjad byggrätt för handel vilket kan bidra till att handelskonceptet därmed kan vidareutvecklas.

Köpeskillingen för de två fastigheterna bedöms uppgå till cirka 830 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 22 500 kr/kvm. Kallhyror för handelslokaler i lägen likt Länna Köpcentrum (i externhandelsläge nära en stor trafikled) bedöms ligga i nivån 1 500–1 600 kr/kvm. Dagligvaror ligger generellt något under denna nivå och restauranger inom handelsområden i regel väsentligt högre. Svefa bedömer direktavkastningskravet vid tidpunkten för försäljningen till 5,3–5,4 procent.

För att säkerställa ett framgångsrikt handelskoncept krävs en välbalanserad butiksmix. Den påbörjade förändringen av hyresgästsammansättningen i Länna köpcentrum ger handelsplatsen en möjlighet att konkurrera med övriga handelsområden samt växa och förändras i takt med marknaden.

Hyresutvecklingen för handelsfastigheter är tätt kopplad till omsättningsutvecklingen i detaljhandeln. Trots en ökad konkurrens från e-handeln bedömer Svefa att behovet av fysiska handelsplatser kommer att kvarstå och förbli ett populärt shoppingalternativ för konsumenterna. Detta gäller i synnerhet handelsområden med god tillgänglighet.

Det råder en osäkerhet i marknaden kring handelssegmentet som helhet. Mellanprissegmentet är pressat resultatmässigt medan det går bra för lyx och budget. I budgetsegmentet så öppnas fler outlet- och pop-up butiker vilket är ett relativt nytt fenomen i Sverige. Svefas bedömning är att denna trend kommer att hålla i sig, samt att det fortsatt kommer att finnas många investerare som är intresserade av bra objekt likt Länna Köpcentrum.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

I mitten av september kommunicerades att Blackstone följt upp sitt förvärv av lager- och logistikfastigheter från Corem med ytterligare en …

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Pareto-skapade Bråviken Logistik-koncernen informerade i slutet av september om att avtal ingåtts med en ej namngiven investerare avseende en försäljning …

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Tillbaka till förstasidan