Handelsplats byter ägare igen efter tre år

Handelsfastigheter i Länna

Läge
A-läge Huddinge externhandel

Uthyrbar area totalt
ca 37.000 kvm

Hyresvärde, bedömt
50 mkr

Uthyrningsgrad
100%

Antal hyresgäster
ca 20

Underhållsbehov
Lågt

TRANSAKTION

Köptidpunkt
September 2018

Köpare
Deka

Säljare
Aberdeen Standard Investments

Köpeskilling
830 mkr

Direktavkastningskr.
5,3–5,4%

Kr/kvm
22.500

Visa faktaruta

I september förvärvade Deka Länna Köpcentrum från Aberdeen Standard Investments som varit ägare till handelsplatsen sedan 2015. Köpcentret består av två fastigheter, Trucken 1 och Trucken 2. Den uthyrbara arean uppgår till cirka 37 000 kvm. Köpcentret har sedan 2015 genomgått en utveckling där hyresgästmixen har förändrats, dessutom har fasader och entréer förnyats. Den största hyresgästen är City Gross med 6 300 kvm, även Leos Lekland, Media Markt och XXL är stora hyresgäster.

Svefa bedömer att det i köpeskillingen har beaktats att det finns en viss outnyttjad byggrätt för handel vilket kan bidra till att handelskonceptet därmed kan vidareutvecklas.

Köpeskillingen för de två fastigheterna bedöms uppgå till cirka 830 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 22 500 kr/kvm. Kallhyror för handelslokaler i lägen likt Länna Köpcentrum (i externhandelsläge nära en stor trafikled) bedöms ligga i nivån 1 500–1 600 kr/kvm. Dagligvaror ligger generellt något under denna nivå och restauranger inom handelsområden i regel väsentligt högre. Svefa bedömer direktavkastningskravet vid tidpunkten för försäljningen till 5,3–5,4 procent.

För att säkerställa ett framgångsrikt handelskoncept krävs en välbalanserad butiksmix. Den påbörjade förändringen av hyresgästsammansättningen i Länna köpcentrum ger handelsplatsen en möjlighet att konkurrera med övriga handelsområden samt växa och förändras i takt med marknaden.

Hyresutvecklingen för handelsfastigheter är tätt kopplad till omsättningsutvecklingen i detaljhandeln. Trots en ökad konkurrens från e-handeln bedömer Svefa att behovet av fysiska handelsplatser kommer att kvarstå och förbli ett populärt shoppingalternativ för konsumenterna. Detta gäller i synnerhet handelsområden med god tillgänglighet.

Det råder en osäkerhet i marknaden kring handelssegmentet som helhet. Mellanprissegmentet är pressat resultatmässigt medan det går bra för lyx och budget. I budgetsegmentet så öppnas fler outlet- och pop-up butiker vilket är ett relativt nytt fenomen i Sverige. Svefas bedömning är att denna trend kommer att hålla i sig, samt att det fortsatt kommer att finnas många investerare som är intresserade av bra objekt likt Länna Köpcentrum.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.
Affärsanalys

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Affärsanalys

Hyresrätter alltmer attraktiva överallt

Mot slutet av 2019 köpte Willhem ett större hyresrättsprojekt i Eskilstuna från en konfidentiell säljare. Projektet omfattade 337 nyproducerade hyresrätter …

Affärsanalys

Rekordintresse för Stockholms innerstad

Tidigt i september offentliggjordes det att Arnahammar Fastighets AB, ett JV som skapats av Rutger Arnhult och Jan-Åke Glommen, köpt …

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Tillbaka till förstasidan