Handelsplats byter ägare igen efter tre år

Handelsfastigheter i Länna

Läge
A-läge Huddinge externhandel

Uthyrbar area totalt
ca 37.000 kvm

Hyresvärde, bedömt
50 mkr

Uthyrningsgrad
100%

Antal hyresgäster
ca 20

Underhållsbehov
Lågt

TRANSAKTION

Köptidpunkt
September 2018

Köpare
Deka

Säljare
Aberdeen Standard Investments

Köpeskilling
830 mkr

Direktavkastningskr.
5,3–5,4%

Kr/kvm
22.500

Visa faktaruta

I september förvärvade Deka Länna Köpcentrum från Aberdeen Standard Investments som varit ägare till handelsplatsen sedan 2015. Köpcentret består av två fastigheter, Trucken 1 och Trucken 2. Den uthyrbara arean uppgår till cirka 37 000 kvm. Köpcentret har sedan 2015 genomgått en utveckling där hyresgästmixen har förändrats, dessutom har fasader och entréer förnyats. Den största hyresgästen är City Gross med 6 300 kvm, även Leos Lekland, Media Markt och XXL är stora hyresgäster.

Svefa bedömer att det i köpeskillingen har beaktats att det finns en viss outnyttjad byggrätt för handel vilket kan bidra till att handelskonceptet därmed kan vidareutvecklas.

Köpeskillingen för de två fastigheterna bedöms uppgå till cirka 830 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 22 500 kr/kvm. Kallhyror för handelslokaler i lägen likt Länna Köpcentrum (i externhandelsläge nära en stor trafikled) bedöms ligga i nivån 1 500–1 600 kr/kvm. Dagligvaror ligger generellt något under denna nivå och restauranger inom handelsområden i regel väsentligt högre. Svefa bedömer direktavkastningskravet vid tidpunkten för försäljningen till 5,3–5,4 procent.

För att säkerställa ett framgångsrikt handelskoncept krävs en välbalanserad butiksmix. Den påbörjade förändringen av hyresgästsammansättningen i Länna köpcentrum ger handelsplatsen en möjlighet att konkurrera med övriga handelsområden samt växa och förändras i takt med marknaden.

Hyresutvecklingen för handelsfastigheter är tätt kopplad till omsättningsutvecklingen i detaljhandeln. Trots en ökad konkurrens från e-handeln bedömer Svefa att behovet av fysiska handelsplatser kommer att kvarstå och förbli ett populärt shoppingalternativ för konsumenterna. Detta gäller i synnerhet handelsområden med god tillgänglighet.

Det råder en osäkerhet i marknaden kring handelssegmentet som helhet. Mellanprissegmentet är pressat resultatmässigt medan det går bra för lyx och budget. I budgetsegmentet så öppnas fler outlet- och pop-up butiker vilket är ett relativt nytt fenomen i Sverige. Svefas bedömning är att denna trend kommer att hålla i sig, samt att det fortsatt kommer att finnas många investerare som är intresserade av bra objekt likt Länna Köpcentrum.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Tillbaka till förstasidan