Handelsområde expanderar ytterligare

Majoren 1, Falun

Läge A – externhandel
Gatuadress Trossvägen 8-20
Uthyrningsbar area ca 11 800 kvm
Hyresgäster Swedol, Lager70, arken Zoo, Granngården, rusta, ÖoB och Jysk
Marknadshyra ca 11 800 tkr
Uthyrningsgrad  100%
Hyresrisk Medel
Underhållsbehov  Lågt

TRANSAKTION

Köptidpunkt Maj 2012
Tillträde  Oktober 2012
Köpare NP3
Säljare  Vasallen
Köpeskilling 145–150 mkr
Direktavkastn, marknadshyra 7,5%
Kr/kvm 13 000 kr/kvm

Visa faktaruta

Strax innan sommaren blev det officiellt att det statligt ägda fastighetsutvecklingsbolaget Vasallen säljer fastigheten Majoren 1, belägen i Falun, till den relativt nyetablerade fastighetsaktören NP3. Majoren 1 består av en nyutvecklad handelsfastighet med en total byggnadsyta om cirka 12 000 kvm. Med köpet stärker köparen nP3, med rötter i norrlandspojkarna, sin marknadsandel inom norrlandsregionen där bolaget verkar. NP3 bedöms vara fortsatt expansiva med ambitioner om en tillväxt på en miljard kronor om året de kommande tre åren.

Den aktuella byggnationen innebär en vidareutveckling av Faluns största externhandelsområde, beläget inom det tidigare militära området för dalregementet. Fastigheten Majoren 1 har ett strategiskt bra läge för kommersiell verksamhet med gott exponeringsläge mot Lugnetleden och ett avstånd till centralstationen i Falun på cirka 1,2 kilometer. På fastigheten är två byggnadskroppar lokaliserade med tre respektive fyra butikslokaler inom varje. Den totala uthyrbara arean uppgår till cirka 11 800 kvm varav cirka 11 000 kvm avser handelsytor.

Inflyttning sker under augusti samt september månad och de aktuella hyresgästerna är Swedol, Lager70, Arken Zoo, Granngården, Rusta, ÖoB och Jysk. För de fyra förstnämnda rör det sig om nyetableringar i Falun. Samtliga ytor kommer vid tillträde att vara uthyrda och den genomsnittliga kontraktstiden uppgår till cirka tio år och den genomsnittliga hyran ligger kring 1 000 kr/kvm. de kortare kontrakten på omkring tio år har en hyresnivå omkring 1 000–1 050 kr/kvm och de längre på omkring 20 år har en hyresnivå på strax under 900 kr/kvm.

Hyresrabatter samt marknadsföringsbidrag på omkring fyra miljoner kronor bedöms utgå under de första åren. Hyresnivån bedöms som normal till något låg i jämförelse med hyresnivån för liknande lokaler inom området.

Köpeskillingen för fastigheten ligger inom intervallen 145–150 miljoner kronor, motsvararande cirka 13 000 kr/kvm. Direktavkastning bedöms initialt, inräknat rabatter, till omkring 7,0–7,2 procent.

Efter hyresrabatternas upphörande bedöms direktavkastningen uppgå till strax under 7,5 procent vilket bedöms som normalt för en nyproducerad handelsfastighet med liknande lokalisering, avtalslängd samt placering med närhet till ett etablerat handelsområde.

TEXT MARCUS TAKNER

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

Affärsanalys

Förvärvar logistik till rekordyield

Andreas Eckermann på CBRE har satt analyspennan i en affär med två moderna logistikfastigheter.

Affärsanalys

Köper kontorshus med hyrespotential

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspannan i en transaktion som ägt rum på Kungsholmen.

Affärsanalys

Bostadsjättens swexit med låg yield

Akelius gick i juni ut med att beståndet i Sverige, Danmark och Tyskland ämnades att avyttras. Processen rivstartades och avslut …

Affärsanalys

Jakten på bostäder riktas mot småstäder

Under sensommaren förvärvade Amasten i princip hela Lidén Groups fastighetsbestånd. Portföljen är belägen i Trollhättan (4 procent), Uddevalla (22), Ulricehamn …

Affärsanalys

I vinnarläget med pendlingsavstånd

I december 2020 sålde Framfastgruppen projektfastigheter inom ett utvecklingsområde som ligger centralt i Strängnäs. Portföljen omfattar fyra fastigheter som uppförs …

Affärsanalys

Allt fler transaktioner tidigt i projektstadiet

För ett år sedan förvärvade Balder fastigheten Sälgen 4 på Östermalm i centrala Stockholm av Circle K. Transaktionen, där Newsec …

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Tillbaka till förstasidan