Franska AXA köper svensk/dansk portfölj

Bildelskedjan Mekonomen sålde i början på sommaren sitt fastighetsbestånd. Köparen är en fond som förvaltas av AXA Real Estate Investment Managers och som ägs av franska AXA Group. Priset för fastigheterna, som omfattar 85 000 kvadratmeter fördel-at på 45 butiksfastigheter och andra kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark, uppgick till 529 miljoner kronor.  Beståndet i Sverige bestod av 23 fastigheter belägna från Ystad i söder till Sundsvall i norr.
De största fastigheterna i den svenska portföljen är centrallagret i Strängnäs, Bussen 3, som är på cirka 31 000 kvadratmeter och en till största delen tom blandfastighet, Stensätra 19, om cirka 8 000 kvadratmeter i Sätra i södra Stockholm.

Fastigheten Stensätra 19 skiljer sig från de övriga fastigheterna i beståndet genom en större vakansgrad samt en stor utvecklingspotential. Den är belägen norr om E4 i ett utvecklingsområde med närhet till det expansiva Kungens Kurva med bland annat IKEA som dragplåster.
Det stora centrallagret i Strängnäs utgör stora delar av värdet i den svenska portföljen. Fastigheten är belägen strax utanför Strängnäs invid Europaväg 20 och innehåller två stora sammanhängande byggnadskroppar. Anläggningen har byggts i två etapper, första delen byggdes 1998 och andra delen 2004. Endast en mindre del av ytorna utgörs av kontorslokaler.  Byggnaderna är flexibla och har bland annat ett större antal lastningsportar.

De övriga 21 fastigheterna i den svenska portföljen är mer homogena i sin karaktär. Anläggningarna utgörs huvudsakligen av försäljningsyta kombinerat med en lagerdel. Till anläggningarna hör det oftast även en mindre del kontorslokaler. Merparten av beståndet är byggt på 1970-80 talet.
Storleken på byggnaderna är mellan 500–1 300 kvadratmeter, belägna antingen i externa butiksområden alternativt i bra lägen i industriområden.
Mekonomen är den största hyresgästen i fastigheterna, cirka sju procent av ytan hyrs ut till andra hyresgäster. Den genom-snittliga hyreslängden på kontrakt-en är runt åtta år med en snitthyra (kallt) på cirka 500 kronor per kvadratmeter. Den initiala direktavkastningen på den svenska delen av portföljen bedöms uppgå till cirka sex procent.

Jonas Åkerberg

Sammanfattning

  • Bildelskedjan Mekonomen sålde i början på sommaren sitt fastighetsbestånd till en fond som ägs av franska Axa.
  • Priset för fastigheterna, som omfattar fastigheter både i Sverige och Danmark uppgick till 529 miljoner kronor.
  • Mekonomen är den största hyresgästen och beståndet i Sverige är tämligen homogent vad avser storlek och standard. Fastigheterna som skiljer ut sig är centrallagret i Strängnäs samt  Stensätra 19 belägen i södra Stockholm.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Tillbaka till förstasidan